Hücre Parçalama Pazarı Önemli Bir Hızla Yükselecek; Pazardaki Büyümeyi Teşvik Etmek İçin Patojenlerin Moleküler Teşhisinde Umut Verici Gelişmeler: Fortune Business Insights ™

Biyomedikal Araştırmalara Yapılan Yatırımların Artırılması
Fortune Business Insights ™, “Hücre Parçalama Pazar Büyüklüğü, Paylaşım ve Sektör Analizi, Ürün Türüne Göre (Aletler, Reaktifler Ve Sarf Malzemeleri), Hücre Türüne Göre (Memeli Hücreleri, Bitki Hücreleri, Bakteri Hücreleri, Diğerleri (Maya / Yosun / Mantarlar)), Uygulamaya Göre (Protein İzolasyonu, Hücre Organel İzolasyonu, Nükleik Asit İzolasyonu, Diğerleri), Son Kullanıcıya Göre (Akademisyenler & Araştırma Enstitüleri, Hastaneler ve Tanı Laboratuvarları, İlaç ve Biyoteknoloji Şirketleri) ve Bölgesel Tahmin, 2020-2027 ”. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bünyesindeki Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı’na (IARC) göre, 2018’de küresel kanser yükü 18,1 milyon yeni vaka ve 9,6 milyon ölüme ulaştı. Kanser, ağır ilaç tedavisi ve farklı tedaviler gerektiren kronik bir hastalık olarak sınıflandırılır. Kanser tedavisi sırasında, kanser hücreleri parçalanır ve ölür ve hastanın kan dolaşımına çeşitli maddeler salar. Bu maddeler hızlı bir şekilde salınırsa, böbrekler bunları vücuttan atamazlar, bu da hücre parçalanmasına yol açar, bu da nöbetler, aritmi ve çoklu organ yetmezliği gibi vücut üzerinde toksik etkilere neden olabilir. Bu tür olumsuz olayları önlemek için, kanser hücrelerinin ölüm oranını kontrol edebilecek hücre parçalama yöntemleri geliştirmek için akademik kurumlar, devlet kurumları ve özel araştırma kuruluşları tarafından yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Bu hücrelerden kontrollü toksik madde salınımı, vücudun doğal mekanizmalarının bu materyalleri vücuttan etkili bir şekilde atmasını ve hastanın sağlığını geri kazanmasını sağlayacaktır.
Bu Rapor Ne Sunuyor?
• Pazarın etkenleri, eğilimleri, fırsatları ve engelleri hakkında benzersiz istihbarat;
• Bireysel ve toplu olarak tüm pazar segmentlerinin derinlemesine teşhisi;
• Pazar büyümesini etkileyen bölgesel dinamiklerin endüstri lideri analizi; ve
• Kilit oyuncuların profillerinin ve büyüme stratejilerinin kapsamlı değerlendirmesi.
Kısıtlayıcı Faktör
Pazar Büyümesini Durdurmak İçin COVID-19’un Ortasında Biyomedikal Araştırmalar için Azaltılmış Finansman
COVID-19 salgını, dünyadaki en büyük biyomedikal araştırma kuruluşlarından bazılarının finansman planlarında büyük aksamalara neden oldu. Örneğin, Nisan 2020’de İngiltere’de yürütülen kanser araştırmalarının çoğunu finanse eden yardım kuruluşu Cancer Research UK (CRUK), koronavirüs nedeniyle araştırma bütçesini% 10 oranında kısmak zorunda kalacağını duyurdu. Ayrıca, kaynak yaratma gelirinin 2020-21’de 120 milyon sterlin düşüşle% 20 düşmesini bekliyor. Aynı ay içinde, Kanada’nın en önde gelen kanser araştırma fonu kurumu olan Kanada Sağlık Araştırma Enstitüleri, 2.300 müfettiş için büyük bir finansman turunun iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan Kanada Kanser Derneği, COVID-19 salgını nedeniyle işletmeler ciddi bir gerileme yaşarken bağışlarının 100 milyon CAD azalacağını tahmin ediyor. Hücre liziz tedavilerinin gelişimi, kaçınılmaz olarak bu tür araştırma harcaması kesintilerinden zarar görecek ve yakın gelecekte pazarın büyümesini etkileyecektir.

Araştırma Raporunun örnek bir kopyasını isteyin:
www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/cell-lysis-market-103348

Bölgesel Bilgiler
Kuzey Amerika’daki Pazarı İlerlemek İçin Biyomedikal Araştırmalara Yapılan Ağır Yatırımlar
Kuzey Amerika’nın, bölgedeki araştırma enstitülerinin biyotıp, biyoteknoloji ve sağlık alanında yaptığı büyük yatırımlar sayesinde önümüzdeki yıllarda hücre liziz pazar payına liderlik etmesi bekleniyor. Örneğin, koronavirüs salgınının ortasında bile, Amerikan Kanser Derneği, 2020’de 36 milyon ABD doları tutarında 79 araştırma ve eğitim hibesini onayladı.
Avrupa’da, piyasa esas olarak artan kronik hastalıkların yaygınlığı ve artan geriatrik popülasyon tarafından yönlendirilecektir. Asya Pasifik’te ise, kanser prevalansının artması, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve tıbbi araştırmalar için fonların genişletilmesi, bölgesel pazar büyümesini hızlandıracak.
Rekabet Ortamı
Akaryakıt Piyasası Rekabeti İçin Kilit Oyuncular Tarafından Stratejik Satın Almalar
Medyada ilgi gören hücre tabanlı araştırma ve terapiler ile

Bu pazardaki kilit oyuncular olan cal & healthcare sektörleri, yatırımlarını gelişmiş tekliflerle portföylerini güçlendirmeye yönlendiriyor. Bu nedenle şirketler, ürün gruplarını desteklemek için stratejik satın almalar yapıyor ve bu süreçte pazar ayak izlerini genişletiyor.

Satın almadan önce bilgi alın: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/cell-lysis-market-103348

Sanayi Geliştirme:
• Kasım 2020: Beckman Coulter Life Sciences, bir Alman mikro biyoreaktör üreticisi olan m2p-labs’ı satın almak için bir anlaşma imzaladı. Beckman Coulter’e göre satın alma, hücre sağlığı, laboratuvar otomasyonu ve sıvı işleme alanlarındaki mevcut ürün portföylerini tamamlıyor.

Hücre Lizis Pazar Raporunda Profil Oluşturulan Önemli Oyuncuların Listesi:
• F. Hoffmann-La Roche Ltd
• Cell Signaling Technology, Inc.
• Bio-Rad Laboratories, Inc.
• QIAGEN
• Beckman Coulter, Inc.
• BD

Artificial Blood Market Demand Status, Opportunities and COVID Impact Challenges, Share and Trends, Business Status and Future Scope Forecast to 2027

Hakkımızda:
Fortune Business Insights ™, uzman kurumsal analizler ve doğru veriler sunarak, her ölçekteki kuruluşun zamanında kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için yenilikçi çözümler geliştiriyor, işletmelerine özgü zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, müşterilerimizi bütünsel pazar zekası ile güçlendirmek ve faaliyet gösterdikleri pazar hakkında ayrıntılı bir genel bakış sağlamaktır.
Raporlarımız, şirketlerin sürdürülebilir büyüme elde etmelerine yardımcı olmak için somut içgörüler ve nitel analizlerin benzersiz bir karışımını içerir. Deneyimli analist ve danışmanlardan oluşan ekibimiz, ilgili verilerle serpiştirilmiş kapsamlı pazar araştırmalarını derlemek için sektör lideri araştırma araçlarını ve tekniklerini kullanır.
Fortune Business Insights ™ olarak, müşterilerimiz için en kazançlı büyüme fırsatlarını vurgulamayı hedefliyoruz. Bu nedenle, teknolojik ve pazarla ilgili değişiklikler arasında gezinmelerini kolaylaştıran öneriler sunuyoruz. Danışmanlık hizmetlerimiz, kuruluşların gizli fırsatları belirlemelerine ve mevcut rekabet zorluklarını anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.