Covid19’un Ventilatör Pazarına Etkisi 2019’da 2,54 Milyar ABD Doları Değerinde; Büyümeyi Artırmak İçin Artan Yoğun Bakım Hastası Sayısı: Fortune Business Insights ™

Vantilatör Pazarı | 2021 Analizi, Önemli Fırsatlar Başlıca Oyuncular, COVID-19’un Etkisi ve Büyüklüğü, Büyüme, Paylaşım, Küresel Endüstri Tahminiyle Bölgesel Analiz 2027’ye kadar, Küresel “Vantilatör Pazarı”, boyutun artan mekanik ventilasyon gerektiren YBÜ yatışlarının sayısı. Bu, ayrıca inkübatörler, ventilatör ve diğer cihazlar gibi kritik bakım ekipmanı gerektiren kronik hastalıkların artan yaygınlığına bağlanmaktadır. Fortune Business Insights tarafından “Ventilatör Pazar Büyüklüğü, Paylaşım ve Covid-19 Etki Analizi, Türe Göre (Yetişkin ve Pediatrik ve Yenidoğan), Arayüze Göre (İnvazif ve Non-invaziv), Son Kullanıcıya Göre (Hastaneler” başlıklı yeni bir rapor) , Özel Klinikler ve Diğerleri) ve Bölgesel Tahmin, 2020-2027 ”, pazara kapsamlı bir genel bakış sunar. Bu rapora göre 2019 yılında 2,54 milyar ABD doları olan pazarın değerinin, 2020-2027 yılları arasında% 5,0 YBBO ile 2027 sonunda 9,13 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.
Küresel ekonomi, COVID-19 salgınının mevcut salgını nedeniyle büyük kayıplarla karşı karşıya. İşletmelerin çoğu durmuş durumda ve minimum iletişim ortamından geçenler az miktarda minimum gelir elde ediyorlar. Ancak bu durumu kısa sürede devlet desteğiyle aşmayı umuyoruz. Fortune Business Insights’ta, yatırımcıların bunları inceleyip buna göre uzun vadeli yatırım kararları alabilmeleri için COVID-19’un çeşitli pazarlar üzerindeki etkisine ilişkin analitik raporlar sunuyoruz.

Araştırma Raporunun Örnek Kopyasını isteyin:
www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/sample/ventilator-market-103257

Rapor Neleri İçerir?
Pazar raporu, büyümeyi etkileyecek temel itici güçler ve kısıtlamalar gibi çeşitli faktörlerin nicel ve nitel analizini içerir. Ek olarak, rapor, pazarın büyümesine katkıda bulunan farklı bölgeleri kapsayan bölgesel analize ilişkin içgörüler sağlar. Önde gelen şirketleri ve 2020 ile 2027 arasında pazarın büyümesine katkıda bulunacak yeni ürünleri tanıtmak, ortaklıkları duyurmak ve işbirliğini duyurmak için stratejileri benimsemelerini içeren rekabet ortamını içerir. Ayrıca araştırma analisti, bu tür çeşitli araştırma metodolojilerini benimsemiştir. Önümüzdeki yıllarda pazarın büyümesini sağlayacak güncel eğilimler ve sektördeki gelişmeler hakkında bilgi edinmek için PESTEL ve SWOT analizi olarak.

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.fortunebusinessinsights.com/ventilator-market-103257
Rapor aşağıdaki soruları yanıtlar:
• Pazarın doğası ne kadar şiddetli?
• İş gücü yönetimi şirketlere nasıl maliyet tasarrufu sağlayan faydalar sağlayabilir?
• Bu pazarın başlıca oyuncuları kimler ve hakimiyeti nasıl elde etmeyi planlıyorlar?
• Şu anda pazar için iyiye işaret edecek trendler takip ediliyor?

Sürücüler ve Kısıtlamalar-
Yeni Mekanik Vantilatörlerin Ortaya Çıkışı Pazara Güç Katacak
Bir havalandırma makinesi, herhangi bir kronik hastalığı olan bir hastaya suni veya mekanik solunum sağlar. Mevcut COVID-19 salgını, yoğun ve kritik tıbbi yardıma ihtiyaç duyan hasta sayısını da artırdı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 18 Mayıs 2020 itibarıyla tüm dünyada COVID-19’dan muzdarip yaklaşık 4,7 milyon kişinin olduğu tahminini bildirmektedir. Bu nedenle, kritik bakım ünitesi vakalarının sayısındaki artış, vantilatör pazarının büyümesi. Buna ek olarak, insanların artan harcanabilir gelirleri ve gelişmiş sağlık hizmetlerine daha fazla harcama yapma istekleri, sağlık hizmetleri altyapısının ve tıbbi tesislerin iyileştirilmesini ve yükseltilmesini teşvik etmiştir. Bu aynı zamanda pazara ivme katmaktadır.

Olumsuz tarafı, nozokomiyal pnömoni, bronkoplevral fistül, pnömotoraks ve diğerleri gibi ventilatör kullanımıyla ilişkili komplikasyonlar mide problemlerine, kalp debisine, alkaloza ve böbrek yetmezliğine neden olabilir ve böylece genel pazarı zorlaştırabilir.

Bununla birlikte, oyuncuların özellikle kardiyovasküler müdahale geçiren hastalar için yeni mekanik ventilatörlere yaptığı sürekli yatırımların, gelecekte pazar için kazançlı büyüme fırsatları yaratması muhtemeldir.