Gen Tedavisi Pazar Stratejisi ve 2027’ye Kadar Olağanüstü Büyüme Hızı

Küresel gen tedavisi pazarı, farklı kanser türlerinin artan insidansından ivme kazanmaya hazırlanıyor. Bu terapi alanı, genetik mutasyonlar yoluyla bu hastalıktan etkilenme riski yüksek olan hastalarda kanserin tedavisine yardımcı olacak çeşitli teknolojik gelişmelerden geçmektedir. Fortune Business Insights™ bu bilgiyi “Gen Terapisi Pazar Büyüklüğü, Pay & COVID-19 Etki Analizi, Uygulamaya Göre (Onkoloji, Nöroloji ve Diğerleri), Vektör Türüne Göre (Viral ve Viral Olmayan), başlıklı yeni bir raporda sağladı. Dağıtım Kanalına Göre (Hastaneler, Klinikler ve Diğerleri) ve Bölgesel Tahmin, 2020-2027.” Raporda ayrıca, pazar büyüklüğünün 2019’da 3,61 milyar ABD doları olduğu ve 2027 yılına kadar 35,67 milyar ABD dolarına ulaşacağı ve tahmin döneminde %33,6’lık bir CAGR sergileneceği tahmin ediliyor.

Araştırma Raporunun Örnek Bir Kopyasını Talep Edin: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/gene-therapy-market-100243

Rapor şunları kapsar:

• Tüketici eğilimleri ve üretici eğilimleri hakkında ayrıntılı analiz içeren Global Gen Terapi Pazarı eğilimleri.
• Hammadde tedarikçileri, teknoloji sağlayıcıları ve distribütörler arasındaki eğilimleri kapsayan tedarik analizine genel bakış.
• Tahmini zaman diliminde pazar fırsatlarını ve zorlukları belirleyen yatırımların kilit alanları.
• Stratejik yönetime genel bakış ile birlikte sektör oyuncularının rekabetçi analizi.
• Büyük endüstri oyuncularının kapsamlı şirket profilleri.

Gen Terapi Pazarında faaliyet gösteren Lider Oyuncular şunlardır:

Kilit oyuncular, pazar konumlarını güçlendirmek için birleşme ve satın alma süreçlerinde yer alır. Artan rekabet nedeniyle pazarda sık sık yenilikler yer almaktadır. Sektörde faaliyet gösteren firmalardan bazıları şunlardır:

• Novartis AG
• Spark Therapeutics, Inc.
• Biyojen
• Gilead Sciences, Inc
• Amgen, Inc.
• Jazz Pharmaceuticals, Inc.
• Sarepta Terapötikler
• GlaxoSmithKline plc
• Diğer Tanınmış Oyuncular