Kan Şekeri İzleme Sistemleri Pazar Stratejisi ve 2027’ye Kadar Dikkat Çekici Büyüme Hızı

Uluslararası Diyabet Vakfı’na göre diyabetli yetişkin sayısı 425 milyon civarındaydı ve 2045 yılına kadar 630 milyona ulaşması bekleniyor. Diyabet prevalansı öncelikle hareketsiz yaşam tarzının hızla benimsenmesi ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları nedeniyle artıyor. Bu ayrıca, kan şekeri izleme sistemlerine olan talebin artacağını ve böylece küresel “kan şekeri izleme sistemleri pazar büyüklüğünü” artıracağını göstermektedir.
Araştırma Raporunun Örnek Bir Kopyasını Talep Edin: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/rehabilitation-robots-market-101013

Trend Kan Şekeri İzleme Sistemleri Pazar analizi, pazar dinamiklerini ve rekabet ortamını içerir. Raporda sağlanan çeşitli temel bilgiler, genel bakış, ürün/hizmetlere genel bakış, teknolojik gelişmeler, birleşme ve satın almalar gibi son sektör gelişmeleri ve diğerleridir. Rapor, pazarın doğrulanmış bir değerlendirmesini sağlamak için SWOT analizi, Porters Five Forces analizi ve ortalama kapasite kullanım analizi dahil olmak üzere çeşitli analitik araçlar uygular.
Kan Şekeri İzleme Sistemleri Pazarında faaliyet gösteren Lider Oyuncular şunlardır:
• F. Hoffmann-La Roche Ltd.
• Abbott
• Ascensia Diabetes Care Holdings AG
• Dexcom, Inc.
• Medtronik
• B. Braun Melsungen AG
• Lifescan Inc.
• Terumo Medikal Şirketi
• DiamonTech GmbH

Pazar Segmentasyonu:

Cihaza Göre
• Sürekli Kan Şekeri İzleme Sistemleri
• Kan Şekeri İzleme Sistemlerinin Kendi Kendini İzlemesi
Türe Göre
• İnvaziv olmayan
• İstilacı
Modaliteye Göre
• Giyilebilir
• Giyilemez
Dağıtım Kanalına Göre
• Kurumsal Satışlar
• Perakende satışlar