Peritoneal Dialysis Market Demand, Indepth Analysis And Estimated Forecast Till 2027

Fortune Business Insights’ın yeni bir çalışmasında, son dönem böbrek hastalığının artan prevalansının ve ev diyalizi tedavisine olan talebin küresel “periton diyalizi pazar büyüklüğünü” yönlendirmesi bekleniyor. Çalışmanın başlığı “Periton Diyalizi Pazarı: Global Market Analysis, Insights and Forecasts, 2018 – 2025”. Araştırmaya göre, küresel periton diyalizi pazarı %6,9’luk YBBO’da yükselecek ve 3.589,9 Milyon ABD Dolarından 2025 yılına kadar 6,077,2 Milyon ABD Doları değerine ulaşacak.

Araştırma Raporunun Örnek Bir Kopyasını Talep Edin: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/peritoneal-dialysis-market-100089

Periton Diyalizi Pazarında faaliyet gösteren Lider Oyuncular şunlardır:

 

Kilit oyuncular, pazar konumlarını güçlendirmek için birleşme ve satın alma süreçlerinde yer alır. Artan rekabet nedeniyle pazarda sık sık yenilikler yer almaktadır. Sektörde faaliyet gösteren firmalardan bazıları şunlardır:

 

Baxter Uluslararası A.Ş.
Fresenius Kabi
Medtronik
Utah Medikal Ürünler
Glomerya Terapötikleri
Poly Medicure Ltd.
aşçı tıbbi
CardioMed Sarf Malzemeleri A.Ş.
Tıbbi Bileşenler, Inc.

Ayrıntılı İçerik Tablosu:

 

Tanıtım

1.1. Araştırma Kapsamı

1.2. Pazar Segmentasyonu

1.3. Araştırma Metodolojisi

1.4. Tanımlar ve Varsayımlar

Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri

3.1. Market sürücüleri

3.2. Pazar Kısıtlamaları

3.3. Pazar Fırsatları ve Trendler

Temel bilgiler

4.1. KBH’nin Küresel Yaygınlığı (2016)

4.2. Tedavi Edilen Son Dönem Böbrek Hastalığının Küresel Yaygınlığı (2016)

4.3. HD ve PD’deki Tahmini Hasta Sayısı (2017)

4.4. Başlıca Diyaliz Hizmetleri Sağlayıcılarına Genel Bakış

4.5. Nefrolog Sayısı (2016)

4.6. Kıtaya Göre Nefrolog Sayısı (2016)

Küresel Periton Diyalizi (PD) Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin, 2014-2025

5.1. Temel Bulgular / Özet

5.2. Piyasa Analizi, Öngörüler ve Tahmin – Türe Göre

5.2.1. CAPD

5.2.2. APD

5.3. Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin – Ürüne Göre

5.3.1. bisikletçiler

5.3.2. sıvılar

5.3.3. Diğerleri Aksesuarlar

5.4. Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin – Son Kullanıcıya Göre

5.4.1. Evde bakım

5.4.2. Hastane ve Diğerleri

5.5. Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin – Coğrafyaya Göre

5.5.1. Kuzey Amerika

5.5.2. Avrupa

5.5.3. Asya Pasifik

5.5.4. Latin Amerika

5.5.5. Orta Doğu ve Afrika