Kan Şekeri İzleme Sistemleri Pazar Stratejisi ve 2027’ye Kadar Dikkat Çekici Büyüme Hızı

Uluslararası Diyabet Vakfı’na göre diyabetli yetişkin sayısı 425 milyon civarındaydı ve 2045 yılına kadar 630 milyona ulaşması bekleniyor. Diyabet prevalansı öncelikle hareketsiz yaşam tarzının hızla benimsenmesi ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları nedeniyle artıyor. Bu ayrıca, kan şekeri izleme sistemlerine olan talebin artacağını ve böylece küresel kan şekeri izleme sistemleri pazarını yönlendireceğini göstermektedir.

Araştırma Raporunun Örnek Bir Kopyasını Talep Edin: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/rehabilitation-robots-market-101013

Kan Şekeri İzleme Sistemleri Pazarında faaliyet gösteren Lider Oyuncular şunlardır:

Kilit oyuncular, pazar konumlarını güçlendirmek için birleşme ve satın alma süreçlerinde yer alır. Artan rekabet nedeniyle pazarda sık sık yenilikler yer almaktadır. Sektörde faaliyet gösteren firmalardan bazıları şunlardır:

 

Hoffmann-La Roche Ltd.
Abbott
Ascensia Diyabet Bakımı Holdings AG
Dexcom, Inc.
Medtronik
Braun Melsungen AG
Lifescan Inc.
Terumo Medikal Şirketi
DiamonTech GmbH

Ayrıntılı İçerik Tablosu:

 

Tanıtım

1.1. Araştırma Kapsamı

1.2. Pazar Segmentasyonu

1.3. Araştırma Metodolojisi

1.4. Tanımlar ve Varsayımlar

Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri

3.1. Market sürücüleri

3.2. Pazar Kısıtlamaları

3.3. Pazar Fırsatları

Temel bilgiler

4.1 Kilit Ülkelere/Önemli Bölgelere Göre Diyabet Prevalansı, 2018

4.2 Ana Bölgelere/ Kilit Pazar Oyuncularına Göre Fiyatlandırma Analizi

4.3 Önemli Pazar Oyuncuları Tarafından Yeni Ürün Lansmanları

4.4 Önemli Pazar Oyuncularına Göre Ayrıntılı Ürün Haritalaması

4.4 Birleşme ve Satın Almalar gibi Son Sektör Gelişmeleri

Küresel Kan Şekeri İzleme Sistemleri Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin, 2015-2026

5.1. Temel Bulgular / Özet

5.2. Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin – Cihaza Göre

5.2.1 Sürekli Glikoz İzleme Sistemleri (CGM)

5.2.2 Kendi Kendini İzleyen Kan Şekeri (SMBG) Sistemleri

5.3. Piyasa Analizi, Öngörüler ve Tahmin – Türe Göre

5.3.1 İnvaziv

5.3.2 İnvaziv Olmayan

5.4 Piyasa Analizi, Öngörüler ve Tahmin – Modaliteye Göre

5.4.1 Giyilebilir

5.4.2 Giyilemez

5.5. Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin – Dağıtım Kanalına Göre

5.5.1 Kurumsal Satışlar

5.5.2 Perakende Satışlar

5.6. Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin – Bölgeye Göre

5.6.1 Kuzey Amerika

5.6.2 Avrupa

5.6.3 Asya Pasifik

5.6.4 Latin Amerika

5.6.5 Orta Doğu ve Afrika