Bowie Dick Test Paketi Pazar Stratejisi ve 2027’ye Kadar Olağanüstü Büyüme Oranı

Fortune Business Insights bir raporda, küresel bowie dick test paketi pazar büyüklüğünün 2028 yılına kadar 254,6 milyon ABD dolarına ulaşması ve 2021 ile 2028 arasında %5,2’lik bir CAGR sergilemesi bekleniyor. Sterilizasyon ürünlerindeki artan teknolojik gelişmeler pazar büyümesini destekleyecektir, diyor Fortune Business Insights “Bowie Dick Test Paketi Pazarı, 2021-2028” başlıklı. Pazar büyüklüğü 2020 yılında 169,8 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Araştırma Raporunun Örnek Bir Kopyasını Talep Edin: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/sample/bowie-dick-test-pack-market-105168

Rapor, Bowie Dick Test Paketi Pazarındaki Kilit Oyuncuları Listeliyor:

 

3M (Minnesota, ABD)
STERIS (Mentor, Ohio, ABD)
Medline Industries, Inc. (Northfield, Illinois, ABD)
CrosstexAirView (Hauppauge, NY, ABD)
EDM3 HealthLink (Florida, ABD)
Getinge Assure (Gothenburg, İsveç)

Avrupa’da Büyümeye Yardımcı İlaç ve Tıbbi Cihaz Üretim Tesisleri

Kuzey Amerika, 2020’de 60,1 milyon ABD Doları seviyesindeydi ve tahmin döneminde radikal bir şekilde genişlemesi bekleniyor. Büyüme, artan sağlık hizmeti kaynaklı enfeksiyonlara (HAI’ler) bağlanıyor.
Avrupa’nın birçok farmasötik ve tıbbi cihaz üretim tesisi nedeniyle tahmin döneminde katlanarak artması bekleniyor.
Asya Pasifik’te büyümeyi teşvik etmek için dezenfekte edilmiş ve sterilize edilmiş aletlere yönelik eğilim.
Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika’nın, Orta Doğu ülkelerindeki yeni üretim tesislerinin tahmin dönemi boyunca hızlı büyüme payları yaşaması bekleniyor.

İçindekiler:

Tanıtım
Araştırma Kapsamı
Pazar Segmentasyonu
Araştırma Metodolojisi
Tanımlar ve Varsayımlar
Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri
Market sürücüleri
Pazar Kısıtlamaları
Pazar Fırsatları
Temel bilgiler
Satış Kanalları Analizi
Porter’ın Beş Kuvvet Analizi
Anahtar Endüstri Geliştirme
COVID-19’un Küresel Bowie Dick Test Paketi Pazarına Etkisi
Küresel Bowie Dick Test Paketi Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin, 2017-2028
Temel Bulgular / Özet
Pazar Geliri (milyon ABD Doları) ve Hacim (1.000 Birim) Analizi, Öngörüler ve Tahmin – Uygulamaya Göre
İlaç ve Tıbbi Cihaz Firmaları
Sağlık Tesisleri
Diğerleri
Pazar Geliri (milyon ABD Doları) ve Hacim (1.000 Birim) Analizi, Öngörüler ve Tahmin – Bölgeye Göre
Kuzey Amerika
Avrupa
Asya Pasifik
Latin Amerika
Orta Doğu ve Afrika
Kuzey Amerika Bowie Dick Test Paketi Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin, 2017-2028
Temel Bulgular / Özet
Piyasa Geliri (milyon ABD Doları) ve Hacim (1.000 Birim) Analizi, Öngörüler ve Tahmin – Uygulamaya Göre
İlaç ve Tıbbi Cihaz Firmaları
Sağlık Tesisleri
Diğerleri
Piyasa Geliri (milyon ABD Doları) ve Hacim (1.000 Birim) Analizi, Öngörüler ve Tahmin – Ülkeye Göre
S.
Kanada