Gelişmiş Yara Bakımı Pazar Raporu 2021 : Sektör İçgörüleri, Tahmini Verim, Son Gelişmeler ve Hakim Bölgeler ve Ülkeler Verileriyle 2027’ye Kadar Tahmin

Küresel gelişmiş yara bakımı pazar büyüklüğünün 2027 yılına kadar 15,59 milyar ABD dolarına ulaşması ve tahmin döneminde %5.1’lik bir CAGR sergilemesi bekleniyor. Dünya çapında artan ayak ülseri, basınç ülseri ve venöz ülser gibi kronik yara vakaları, pazarın büyümesini desteklemede hayati bir faktör olabilir. Fortune Business Insights, ayrıca, gelişmekte olan ülkelerdeki akut yaraların artan tedavisinin, önümüzdeki yıllarda pazarın büyümesini destekleyeceğini belirtiyor. Pansumanlar, Yara Bakım Cihazları, Aktif Yara Bakımı), Endikasyona Göre (Diyabetik Ayak Ülserleri, Basınç Ülserleri, Cerrahi Yaralar ve Diğerleri), Sonuca Göre, Kullanıcıya Göre (Hastaneler, Klinikler, Evde Bakım Ayarları ve Diğerleri) ve Bölgesel Tahmin, 2020- 2027” pazar büyüklüğü 2019’da 10,43 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Yaraların tedavi yöntemlerindeki ilerleme, pazar için kazançlı iş fırsatları yaratacaktır.

Örnek PDF Broşürünü Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/sample/advanced-wound-care-market-100060

Pazar Sürücüsü:

Muazzam Gelişimi Kolaylaştıracak Etkili Terapilerin Teşvik Edilmesi

Hastalar arasında kronik yaraların etkili ve yetkin tedavisine yönelik artan ihtiyaç, şirketleri yenilikçi tedaviler sunmaya itecektir. Artan karşılanmayan hasta ihtiyaçları, gelişmekte olan ülkelerdeki hastalar için yeni tedavi seçeneklerine olan talebi artırması beklenen kritik bir faktördür. Önde gelen kuruluşlar tarafından iyileşmesi zor kronik yaralar için etkili tedavilerin piyasaya sürülmesi, pazarın büyümesini destekleyecektir. Örneğin, güvenli ve sağlam iyileşme için doku ve organ bağışında yenilik yapan küresel bir kar amacı gütmeyen kuruluş olan MTF Biologics, ABD’deki Yara İyileştirme Derneği (WHS) konferansında AminoBand uygulanabilir membranı açıkladı Benzer şekilde, kolajen sargılarında iyileştirme için sürekli Ar-Ge faaliyetleri , deri greftleri ve etkili iyileştirme terapileri, öngörülebilir gelecekte pazarın muazzam büyümesine yardımcı olacaktır. Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne göre, diyabetik ayak ülserlerinin yalnızca ABD’de her yıl tedavisi için tahmini olarak 9 ila 13 milyar ABD dolarına mal oluyor. Ayrıca, şirketlerin akut ve kronik yaraların tedavi maliyetlerini düşürmeye yönelik artan çabaları, daha sonra pazar potansiyelini artıracaktır.

Bölgesel Analiz:

Asya Pasifik’te Büyümeyi Destekleyecek Sağlık Hizmetleri Altyapısını Geliştirmek

Kuzey Amerika’daki pazar büyüklüğü, 2019’da 4,35 milyar ABD doları gelir elde etti ve artan kronik ve akut yara vakaları nedeniyle tahmin döneminde baskın kalması muhtemel. Diyabetik ayak ülserleri ve cerrahi yaralar için artan patent havuzu, pazarın büyümesini daha da destekleyecektir. Asya Pasifik’teki pazarın, gelişen sağlık altyapısı nedeniyle tahmin döneminde muazzam bir şekilde artması muhtemeldir. Hastanelerdeki gelişen tesisler ve hükümet tarafından sağlık harcamalarındaki artış, tahmin döneminde pazar üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Kilit oyuncular tarafından gelişmiş tedavilere ve aktif Ar-Ge faaliyetlerine yönelik artan talep, bölgedeki büyümeyi etkileyecektir. Bununla birlikte, uzak bölgelerdeki yeni ürünler ve cihazlarla ilgili bilgi eksikliği, Asya Pasifik’teki büyümeyi sınırlayacaktır.