Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Pazar Stratejisi ve 2027’ye Kadar Olağanüstü Büyüme Hızı

Küresel küçük hücreli olmayan akciğer kanseri terapötikleri pazar büyüklüğü, küçük hücreli olmayan akciğer kanserini tedavi etmek için hedefe yönelik tedavinin benimsenmesindeki son artış nedeniyle etkileyici bir şekilde büyüyor. Fortune Business Insights tarafından yayınlanan ‘Small Cell Lung Cancer Therapeutics: Global Market Analysis, Insights and Forecasts, 2019-2026’ başlıklı rapora göre, piyasa değeri 2018’de 16.011.7 Mn ABD Dolarından 43.713.1 ABD Dolarına yükselecek. 2026 yılına kadar Mn. Fortune Business Insights, son yıllarda hedefe yönelik terapideki istisnai gelişmeler nedeniyle pazarın 2019 ve 2026 arasında %13.4’lük etkileyici bir CAGR sergileyeceğini daha da tahmin etti. Bu yüksek büyüme, kemoterapi ve hedefe yönelik tedavi için artan talebe atfedilebilir. Ayrıca, hedefe yönelik tedavinin diğer alternatiflere göre avantajları çoktur. Buna bağlı olarak, teşhis için hedefe yönelik tedaviye olan talep artacak ve bu da küresel küçük hücreli dışı akciğer kanseri terapötikleri pazarında büyümeyi teşvik edecektir.

Araştırma Raporunun Örnek Bir Kopyasını Talep Edin: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/non-small-cell-lung-cancer-terapötiks-market-100484

 

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavileri Pazarında faaliyet gösteren Lider Oyuncular şunlardır:

 

Kilit oyuncular, pazar konumlarını güçlendirmek için birleşme ve satın alma süreçlerinde yer alır. Artan rekabet nedeniyle piyasada sık sık yenilikler meydana gelmektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmalardan bazıları şunlardır:

 

Genentech (F. Hoffmann-La Roche Ltd)
Eli Lilly ve Şirketi
Celgene Şirketi
AstraZeneca
Pfizer Inc.
Sanofi
Novartis AG
astellalar
Bristol Myers Squibb’in fotoğrafı.
Boehringer Ingelheim İlaç, Inc.
Millenium Pharmaceuticals, Inc.
Merck Sharp & Dohme Corp.

Rapor şunları kapsar:

 

Küresel Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri Tedavileri Pazar trendleri, tüketici trendleri ve üretici trendleri hakkında detaylı analizler.
Hammadde tedarikçileri, teknoloji sağlayıcıları ve distribütörler arasındaki eğilimleri kapsayan tedarik analizine genel bakış.
Tahmini zaman diliminde pazar fırsatlarını ve zorlukları belirleyen yatırımların kilit alanları.
Stratejik yönetime genel bakış ile birlikte sektör oyuncularının rekabetçi analizi.
Büyük endüstri oyuncularının kapsamlı şirket profilleri.

Rapor Odağı:

 

Kapsamlı ürün teklifleri
Müşteri araştırma hizmetleri
Güçlü araştırma metodolojisi
Kapsamlı raporlar
En son teknolojik gelişmeler
Değer zinciri analizi
Potansiyel Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri Tedavileri Pazar fırsatları
Büyüme dinamikleri
Kalite güvencesi
Satış sonrası destek
Düzenli rapor güncellemeleri