Tıbbi Cihazlar Pazar Stratejisi ve 2027’ye Kadar Dikkat Çekici Büyüme Hızı

Küresel tıbbi cihaz pazar büyüklüğünün yüzde iki puandan fazla azalarak 2020 yılına kadar %3’lük bir CAGR’de 461 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Fortune Business Insights™, COVID-‘in kısa vadeli etkisi hakkında derinlemesine bir analiz sağlıyor. “Küresel Tıbbi Cihazlar Pazarı – Covid-19’un Etkisi” başlıklı en yeni raporunda bu pazarda 19 salgının patlak vermesine neden oldu.

Araştırma Raporunun Örnek Bir Kopyasını Talep Edin: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/sample/covid-19-impact-medical-devices-market-102629

Raporda Kapsanan Önemli Oyuncuların Listesi:

Medtronic PLC
Abbott
Siemens Sağlıkçılar
Koninklijke Philips N.V.
Stryker Şirketi
Hoffman-La Roche
Becton Dickinson
GE Sağlık
Boston Bilimsel Şirketi

Rapor aşağıdaki soruları ele alıyor:

Küresel endüstri kısa ve uzun vadede COVID-19 pandemisinden nasıl etkilenecek?
Koronavirüs salgınının küresel pazarın bölgesel beklentileri üzerinde ne tür bir etkisi olacak?
Salgın yaklaşan pazar fırsatlarını nasıl etkileyecek?
Küresel tıbbi cihaz endüstrisi COVID-19 salgını karşısında nasıl bölümlere ayrıldı?
Hükümetin bu salgına tepkisi ne oldu?
Kilit oyuncular bu fenomene nasıl tepki veriyor ve uyguladıkları stratejiler neler?

Küresel tıbbi cihaz pazarı aşağıdaki kategorilere ayrılabilir:

Türüne Göre Küresel Tıbbi Cihaz Endüstrisi
Ortopedik Cihazlar
Kardiyovasküler Cihazlar
Tanısal görüntüleme
IVD
YBS
Yara tedavisi
Diyabet bakımı
Oftalmik Cihazlar
Diş
nefroloji
Diğerleri
Son Kullanıcıya Göre Küresel Pazar
Hastaneler ve Ayakta Ameliyat Merkezleri
klinikler
Diğerleri
Bölgeye Göre Küresel Pazar
Kuzey Amerika
S.
Kanada
Avrupa
Almanya
K.
Fransa
İtalya
ispanya
İskandinavya
Avrupa’nın geri kalanı
Asya Pasifik
Çin
Hindistan
Japonya
Avustralya ve Yeni Zelanda
Güneydoğu Asya
Asya Pasifik’in geri kalanı
Latin Amerika
Brezilya
Meksika
Latin Amerika’nın geri kalanı
Orta Doğu ve Afrika
KİK
Güney Afrika
Orta Doğu ve Afrika’nın Geri Kalanı