Kardiyak Ritim Yönetim Cihazları Pazarı, Hükümetlerin Artan Desteğiyle 19.938.3.1 Milyon ABD Dolarına Ulaşacak: Fortune Business Insights

 

Kalp ritmi cihazlarındaki teknolojik gelişmeler, Küresel Kardiyak Ritim Yönetim Cihazları Pazarını yönlendiriyor. Fortune Business Insights, “Kardiyak Ritim Yönetim Cihazları Pazarı: Küresel Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin, 2019-2026” başlıklı bir raporda, küresel pazarın 2019 ve 2026 arasında %4,4’lük bir CAGR kaydetmesini öngörüyor.

2019 yılında, küresel pazar 13,883,7 Milyon ABD Doları değerindeydi ve 2026 yılına kadar 19,938,3,1 Milyon ABD Doları değerinde olması bekleniyor. Dünya genelinde kardiyovasküler hastalıkların artan prevalansı, pazarın büyümesini olumlu yönde etkilemekten sorumlu ana faktördür.

Örnek PDF İsteyin:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/cardiac-rhythm-management-devices-market-100679

Global Ritim Yönetim Cihazları  Piyasa Raporu 2021 -2024, Ritim Yönetim Cihazları Endüstrisi ile ilgili sistematik ve noktadan noktaya bilgiler içerir. Rapor, kısa Giriş, türlere, uygulamalara ve bölgelere göre Pazar analizini içerir. Rapor ayrıca en iyi Üretici Profillerini (Üreticinin adı, İşe Genel Bakış, Tür ve Uygulamalar ve Satışlar, Fiyat, Gelir, Brüt Marj ve Pazar Payı) içerir. Rapor ayrıca şunları sağlar: Ritim Yönetim Cihazları ile küresel ve bölgesel Satış Kanalı, Distribütörler, Tüccarlar ve Bayiler Piyasa Analizi Değeri Ve önümüzdeki dört yıllık tahmin değeri.

Global “Ritim Yönetim Cihazları” 2020 raporu, pazar stratejisi, pazar yönelimi, uzman görüşü ve bilgili bilgileri içerir. Rapor, gelecekteki beklentileri anlamaya yardımcı olan pazar büyümesi ve Gelir, pazar payı ve boyut sağlar. Rapor aynı zamanda mevcut piyasa bilgilerini, yeni girenlerin tehdidi, ikame ürün ve hizmet tehdidi, temel zorluklar ve Mikrobiyom Terapötik Endüstrisindeki fırsatlar ile birlikte hamalın beş kuvvet analizini de kapsar.

Kuzey Amerika, Uygun Sağlık Hizmeti Geri Ödeme Politikaları Sayesinde Hakim Oluyor

Coğrafi açıdan bakıldığında, Kuzey Amerika’nın tahmin yıllarında küresel kardiyak ritim yönetimi cihazları pazarına hakim olması bekleniyor. İyi kurulmuş sağlık altyapısı ve uygun sağlık geri ödeme politikaları pazarın büyümesine katkıda bulunuyor. Bu bölgedeki pazar 2018 yılında 5,914,1 Milyon ABD Doları değerindeydi. Kalp hastaları odaklarını önleyici bakıma kaydırdı.

Bu artan değişim, kardiyak ritim yönetimi cihazlarına olan talebi artırıyor. Buna ek olarak, hükümetler, özellikle halka açık yerlerde harici defibrilatörlerin takılması için katı kurallar koymuşlardır. Bu arka planda, kardiyak ritim yönetimi cihazlarına olan talep artıyor ve bu da zamanı gelince piyasayı yönlendirecek.

Asya Pasifik’teki pazarın tahmin yıllarında önemli ölçüde büyümesi bekleniyor. Bu, esas olarak, gelişmekte olan ülkelerde sağlık sigortasının artan penetrasyonuna atfedilebilir.

Hızlı satın al

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/100679

Kardiyak Ritim Yönetim Cihazları Pazar Raporunda Kapsanan Başlıca Kilit Oyunculardan Bazıları

Medtronik
Boston Bilimsel
biyotronik
Philips Sağlık Hizmetleri SL
Defibtech, LLC.
kalp bilimi
Stryker
Medikal Sistem
LivaNova
Abbott
Mikroport
Herhangi bir sorunuz mu var? Uzmanlarımıza Sorun: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/cardiac-rhythm-management-crm-devices-market-100679

Defibrilatörler Diğer Ürünlere Göre Güçlü Büyüme Kaydetti

Farklı ürünler arasında pazar, tahmin süresi boyunca küresel pazarda defibrilatörler için güçlü bir talep görecek. 2018 yılında küresel kardiyak ritim yönetimi cihazları pazarında %49,0 pay aldılar. Bunlar genellikle hastane dışı kalp durması ve aritmi tedavisinde kullanılır. Defibrilatörler altında, harici defibrilatörler yerine implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör (ICD) tercih edilir.

Ayrıca doktorlar, kalp atışını düzeltmek için etkili bir şekilde elektrik şoku verme kabiliyetine sahip oldukları için bu tip defibrilatörü tavsiye etmektedirler. Öte yandan, hastane dışı kardiyak arrest insidansının artmasıyla birlikte gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde harici defibrilatörün kurulumu artmaktadır. Bazı ülkelerdeki hükümetler, halka açık yerlere harici defibrilatör takma yetkisini kabul etti. Amaç, kalp hastalarına kolay erişim sağlamaktır.