Tıbbi Maske Pazarı 2027’ye Kadar 2.15 Milyar Dolara Ulaşacak; Fortune Business Insights™, Artan Şirket Birleşmelerinin Büyümeye Yardımcı Olacağını Söyledi

 

Tıbbi Maske Pazar Büyüklüğü| 2021 Covid-19’un Sağlık Sektörü Üzerindeki Etkisi Boyut, Eğilimler, Büyüme, Pay, İş, Kilit Oyuncular, Birleşme, İstatistik, Rekabet Ortamı ve Bölgesel Tahmine Göre Küresel Analiz Fortune Business Insights tarafından yayınlanan en son çalışma. Küresel “Tıbbi Maske Pazarı”nın 2027 yılı sonunda 4,11 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünya genelinde artan koronavirüs insidansının pazar büyümesi üzerinde büyük etkisi olacaktır. Fortune business Insights tarafından yayınlanan “Tıbbi Maske Pazar Büyüklüğü, Pay & Sektör Analizi, Türe Göre (Cerrahi Maske, Solunum Cihazları ve Diğerleri), Dağıtım Kanalına Göre (Hastane Eczaneleri, Perakende Eczaneler ve Çevrimiçi Eczaneler) başlıklı bir rapora göre ve Bölgesel Tahmin, 2020-2027”, pazar 2019’da 2,15 milyar ABD doları değerindeydi ve 2020-2027 tahmin döneminde% 8,5’lik bir CAGR sergileyecek.

Araştırma Raporunun Örnek Bir Kopyasını Talep Edin:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/medical-mask-market-102703

Bu rapor, özellikle Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik, Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika’daki Tıbbi Maske Pazarına odaklanmaktadır. Bu rapor, pazarı üreticilere, bölgelere, türe ve uygulamaya göre sınıflandırır. Bölgesel analiz, raporda sunulan küresel pazara ilişkin araştırma ve analiz çalışmasının oldukça kapsamlı bir başka bölümüdür. Bu bölüm, farklı bölgesel ve ülke düzeyindeki pazarların satış büyümesine ışık tutuyor. 2028’e kadar olan tarihsel ve tahmin dönemi için, küresel pazarın ayrıntılı ve doğru ülke bazında hacim analizi ve bölge bazında pazar boyutu analizi sağlar.

Tıbbi Maske Pazarında Faaliyet Gösteren Önemli Oyuncular:

Kilit oyuncular, pazar konumlarını güçlendirmek için birleşme ve satın alma süreçlerinde yer alır. Artan rekabet nedeniyle piyasada sık sık yenilikler meydana gelmektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmalardan bazıları şunlardır:

3M (ABD)
Honeywell International Inc. (ABD)
Halyard Worldwide, Inc. (ABD)
KCWW (ABD)
Henry Schein, Inc. (ABD)
ANSELL LTD. (Avustralya)
Kardinal Sağlık (ABD)
Prestige Ameritech (ABD)
Diğer Öne Çıkan Oyuncular
Büyümeye Yardımcı Olmak İçin KKD Dağılımı Üzerine Vurgu

Rapor, son yıllarda genel tıbbi maske pazarının büyümesine katkıda bulunan çeşitli faktörleri kapsıyor. Viral hastalıkların ve enfeksiyonların artan prevalansı, pazarın büyümesini etkileyen birincil faktör olmuştur. Ancak son zamanlarda, koronavirüs salgını dünya genelinde kişisel koruyucu ekipman (KKD) için büyük bir talep yarattı. Koronavirüs dünya genelinde %80 ülkeye yayıldı ve enfekte vaka sayısı 2,7 milyonu geçti. Bu salgın, önleyici tedbirler konusunda büyük bir farkındalık yarattı. Bu salgın sırasında, hükümetler ve özel kuruluşlar, dünyanın çeşitli ülkelerinde kişisel koruyucu ekipmanların dağıtımı için çeşitli çabalar sarf etmektedir. Nisan 2020’de ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, New York ve New Jersey’deki sağlık çalışanlarına toplam 192.000 NHH-95 maskesi de dahil olmak üzere KKD dağıtımını başlattığını duyurdu.

Hızlı Satın Alma – Tıbbi Maske Pazar Araştırması Raporu:

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/102703

Kuzey Amerika Dominant Ortaya Çıkacak; Artan Covid-19 Vakaları Pazar Büyümesine Yardımcı Olacak

Rapor, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika ve Avrupa’da devam eden pazar eğilimlerini analiz ediyor. Bu bölgeler arasında, bu bölgedeki birçok ülkede artan koronavirüs enfeksiyonu insidansı nedeniyle Kuzey Amerika’daki pazarın baskın bölge olarak ortaya çıkması muhtemeldir. Nisan 2020 itibariyle, ABD en fazla sayıda koronavirüs vakası bildirdi. Bu bölgedeki birçok ülkede artan tıbbi maske talebi, bölgesel pazarda faaliyet gösteren şirketler için büyük bir potansiyel yaratacak.

Rapor Odağı:

Kapsamlı ürün teklifleri
Müşteri araştırma hizmetleri
Güçlü araştırma metodolojisi
Kapsamlı raporlar
En son teknolojik gelişmeler
Değer zinciri analizi
Potansiyel Tıbbi Maske Pazar fırsatları
Büyüme dinamikleri
Kalite güvencesi
Satış sonrası destek
Düzenli rapor güncellemeleri
Bu Raporu Satın Alma Nedenleri:

Tıbbi Maske Pazarı büyüme faktörlerinin, engellerin, fırsatların ve diğer ilgili zorlukların kapsamlı analizi.
Yeni ürün lansmanları, anlaşmalar, birleşme ve satın almalar, coğrafi genişlemeler ve ortak girişimler gibi gelişmeleri takip eder.
Piyasa kısıtlamalarını ve güçlendiricileri tanımlar.
Stratejik iş planlamasında kuruluşlara yardımcı olmak için piyasada bulunan tüm olası segmentleri tanımlar.