Yardımcı Üreme Teknolojisi Pazar Büyüklüğü, Temel Analiz ve 2027’ye Kadar Kapsamlı Büyüme Tahmini

Yardımcı üreme teknolojileri (ART) pazar büyüklüğünün 2026 yılına kadar 45.06 milyar ABD Dolarına ulaşması ve tahmin döneminde %9.8’lik bir CAGR sergilemesi bekleniyor. Pazar, 2018’de 21,32 milyar ABD doları değerindeydi. Bu bilgi, Fortune Business Insights’ın “Yardımlı Üreme Teknolojileri (ART) Pazar Büyüklüğü, Pay ve Sanayi Analizi, Tekniğe Göre (In-Vitro Fertilization (IVF)” başlıklı yakın tarihli bir raporunda yayınlandı. ), Suni Tohumlama (AI-IUI), Dondurulmuş Embriyo Transferi (FET) ve Diğerleri), Prosedüre Göre (Taze Donör, Taze Donör Olmayan, Dondurulmuş Donör ve Dondurulmayan Donör), Son Kullanıcıya Göre (Doğurganlık Klinikleri ve Hastaneler) ve Bölgesel Tahmin, 2019-2026.” Rapora göre, nüfus arasında artan stres seviyelerinin infertilite prevalansının artmasıyla sonuçlanması muhtemeldir. Tahmin döneminde doğurganlık hizmetleri pazarının büyümesine yardımcı olacaktır.

Araştırma Raporunun Örnek Bir Kopyasını Talep Edin: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/help-reproductive-technology-art-market-101811

Raporun Önemli Noktaları:

 

Yardımlı Üreme Teknolojileri (ART) Pazar eğilimleri, büyüme faktörleri, fırsatlar ve diğer ilgili zorluklar gibi çeşitli içgörülerin derinlemesine analizi.
Önemli pazar oyuncularının kapsamlı ayrıntıları, temel yetkinlikleri ve Yardımcı Üreme Teknolojileri (ART) Pazar payı.
Tedarikçilerin ve alıcıların daha iyi iş kararları verme gücü.
Pazar büyüklüğünü hacim olarak listeler.

Yardımcı Üreme Teknolojileri (ART) Pazarında Faaliyet Gösteren Önemli Oyuncular:

 

Kilit oyuncular, pazar konumlarını güçlendirmek için birleşme ve satın alma süreçlerinde yer alır. Artan rekabet nedeniyle piyasada sık sık yenilikler meydana gelmektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmalardan bazıları şunlardır:

 

BAKIM Doğurganlık
Monash Tüp Bebek Grubu
Bloom Tüp Bebek Merkezi
Carolinas Doğurganlık Enstitüsü
Kaliforniya Kriyobankası
Avrupa Sperm Bankası
INVO Biyobilim
Apollo Hastaneleri Enterprise Ltd.
Diğer önemli pazar oyuncuları

Ayrıntılı İçerik Tablosu:

 

Tanıtım
Araştırma Kapsamı
Pazar Segmentasyonu
Araştırma Metodolojisi
Tanımlar ve Varsayımlar
Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri
Market sürücüleri
Pazar Kısıtlamaları
Pazar Fırsatları
Temel bilgiler
Kilit Bölgelere/Ülkelere Göre Kısırlık Prevalansı, 2018
Kilit Ülkeler İçin Kayıtlı Doğurganlık Kliniği Sayısı
ART prosedürlerinde Teknolojik Gelişmeler
Önemli Sektör Gelişmeleri – Ortaklıklar, Birleşmeler ve Satın Almalar
Küresel Yardımlı Üreme Teknolojileri (ART) Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin, 2015-2026
Temel Bulgular / Özet
Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin – Tekniğe Göre
Tüp Bebek (IVF)
Suni Tohumlama (AI-IUI)
Donmuş Embriyo Transferi (FET)
Diğerleri
Piyasa Analizi, Öngörüler ve Tahmin – Prosedüre Göre
taze donör
Taze Donör olmayan
Dondurulmuş Donör
Dondurulmuş
Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin – Son Kullanıcıya Göre
hastaneler
Doğurganlık Klinikleri
Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin – Bölgeye Göre
Kuzey Amerika
Avrupa
Asya Pasifik
Latin Amerika
Orta Doğu ve Afrika