Balık Ağı Pazar Görünümü, Kapsamlı Öngörüler, Büyüme ve Tahmin 2029

Tahmin döneminde balıkçılık araçlarına olan artan talep nedeniyle küresel balık ağı pazar büyüklüğünün ivme kazanması bekleniyor. Bu bilgi,  Fortune Business Insights™ tarafından “ Fishing Net Market, 2022-2029  ” başlıklı bir sonraki raporda yayınlanmıştır . Balıkçılar tarafından teknik olarak daha gelişmiş ürünler kullanıldıkça pazar büyüyor. Balıkçılık son zamanlarda faaliyetlerini yürütmek için modern teknolojileri benimsemiştir. Turbo motorlar, mekanik taşıma makineleri, gelişmiş navigasyon sistemleri ve balık bulma cihazları gibi yakıt tüketimindeki gelişmeler, ağların verimliliği ve üretkenliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

COVID-19 Etkisi-

Covid-19’un Balıkçılık Sektörüne Zararlı Etkisi

COVID-19 salgını, iş ve sağlık sistemine eşi görülmemiş bir darbedir. Balık ve balıkçılık ürünleri de dahil olmak üzere tarım ürünleri üretim ve tüketim zincirlerinin, eyalet genelindeki uzun süreli kapalılıktan kaynaklanan aksama, sektöre dahil olan insanları doğrudan etkileyecektir. Yerli balıkçılık endüstrisi, ulaşım ve reklamcılık, deniz balıkçılığı, tohum tedariği ve deniz ürünleri ihracatı, hepsi çeşitli etkilerin örnekleridir. Bu çalışma belgesi, pandeminin balıkçılık sektörü üzerindeki çok yönlü ekonomik yansımalarını ve şoku hafifletmek için bir dizi politika tavsiyesini sunmayı amaçlamaktadır.

Örnek Rapor Alın

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/sample/fishing-net-market-103088

 segmentler-

By type, the market is segmented into gill net, cast net, and others. On the basis of distribution channels, the market is segregated into offline and online. On the basis of end-user, the market is divided into commercial and household. Finally, by geography, the market is categorized into North America, Europe, Asia Pacific, South America, and the Middle East & Africa.

What does the Report Offer?

The report then forecasts market growth patterns for the industry. It also carried out an analysis of upstream raw materials, downstream demand, and current market dynamics. Before assessing its feasibility, the paper concludes with some key recommendations for a new initiative in the industry. Overall, the report offers a comprehensive analysis of the global fishing nets industry.

Drivers & Restraints-

High Use of Advanced Material Fiber to Stimulate Growth

During the projected period, the worldwide fishing net market growth is expected to grow due to the growing industry. Following the advent of contemporary net fibers, technology has advanced significantly. Previously, netting was made by hand, which was tedious and time-consuming. Machine-made nettings have become virtually completely employed for construction in recent years, resulting in a beneficial impact on the market for fishing net fibers. Innovative materials with higher tensile strength, such as the Dyneema brand of Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE), which is more robust, have just been launched into the international market, which is expected to grow.

Inquire Before Buying Report

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/fishing-net-market-103088

REGIONAL INSIGHTS

Presence of Marine Animals to promote Growth in Asia Pacific

Asia Pacific is expected to hold the largest global fishing net market share during the forecast period. Asia Pacific is expected to be a big fish eater. However, the worldwide market may be hampered by a rising number of restrictions aimed at helping to protect endangered sea animals around the world. Furthermore, the use of reusable plastic in manufacturing could have a substantial effect on the market.

North America is expected to have a sizable share of the market. The increasing awareness regarding the benefits of fish is predicted to drive the market. The presence of prominent players will ease the product availability and will boost sales.

Competitive Landscape-

Manufacturers Focus on R&D Investments to Offer Advanced Products

Due to the presence of various local producers, the worldwide market is highly fragmented. Furthermore, raw material costs for fishing nets have fluctuated in both emerging and developed nations. Increasing overfishing rules and anti-dumping charges function as an oppressive element in the market.

Industry Development-

  • May 2019: BUBBA, a company based in South America, has announced the launch of their BUBBA fishing net. It is expected to assist the company in moving into a premium and highly dependable fishing product range, and it is widely available on the internet.

List of Key Players Profiled in the Global Market for Fishing Net:

  • Nitto Seimo
  • Viet AU ltd.
  • Magnum Polymers Pvt Ltd
  • Taizhou Winstrong Special Net Co. Ltd
  • Brunsonnet and Supply Inc.
  • Siang May
  • Memphis net and Twine
  • Miller Net Company Inc.
  • Naguara Net Co. Inc.

Get a Customized Report

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/fishing-net-market-103088

 

About Us:

Fortune Business Insights™ offers expert corporate analysis and accurate data, helping organizations of all sizes make timely decisions. We tailor innovative solutions for our clients, assisting them to address challenges distinct to their businesses. Our goal is to empower our clients with holistic market intelligence, giving a granular overview of the market they are operating in.

Contact Us:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

9th Floor, Icon Tower,

Baner – Mahalunge Road,

Baner, Pune-411045, Maharashtra, India.

Phone:

US: +1 424 253 0390

UK: +44 2071 939123

APAC: +91 744 740 1245

Email: [email protected]

Fortune Business Insights™

LinkedIn  | heyecan  | Bloglar