COVID-19 Teşhis Pazarı Küresel Kilit Oyuncular, Eğilimler, Pay, Sektör Büyüklüğü, Büyüme, Fırsatlar, 2026 Tahmini

Global COVID-19 Teşhis Pazarı araştırma raporu, küresel ve bölgesel pazarların genel görünümünü sistematik bir şekilde değerlendirir. Global COVID-19 Teşhis Pazarı boyut çalışması, pazarın çeşitli boyutlarını derinlemesine inceliyor. Rapor çalışması, pazarın çeşitli boyutlarını derinlemesine inceler. Rapor büyük ölçüde pazar eğilimlerine, tarihsel büyüme oranlarına, teknolojilere ve değişen yatırım yapısına odaklanıyor. Ek olarak, rapor, en son pazar öngörülerini, artan büyüme fırsatlarını, iş stratejilerini ve büyük oyuncular tarafından benimsenen büyüme planlarını gösterir. Ayrıca, mevcut piyasa dinamiklerinin, gelecekteki gelişmelerin ve Porter’ın Beş Kuvvet Analizinin bir analizini içerir.

 

Pazarın 2021’de 20,05 milyar ABD dolarından 2021-2028 döneminde -%-10,5’lik bir CAGR’de 2028’de 9,20 milyar ABD dolarına düşeceği tahmin edilmektedir.

 

Örnek PDF Broşürünü Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/103291

COVID-19 Teşhis Pazarı Sürücüleri:

Küresel bir pandemiye yol açan bulaşıcı koronavirüs hastalığındaki ani artış, COVID-19 teşhis prosedürleri ve ürünlerine olan talebin artmasına neden oldu. Worldometer istatistiklerine göre, dünya genelinde yeni günlük vakalarda sürekli bir artış var. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, 18 Mayıs 2021 itibariyle dünya genelinde 163.312.429 kişi COVID-19’dan etkileniyor. Vakalardaki bu kadar hızlı günlük artış, hastalara erken tedavi sağlamak için COVID-19 tanı testlerinin benimsenmesini hızlandırdı. Ayrıca, büyüyen ekonomilerde de koronavirüs enfeksiyonunda bir artış kaydedildi. Örneğin, Brezilya’nın toplam vaka sayısı Mayıs 2021 itibariyle 15,9 milyondur. Bu durumun virüsün tespitinde kullanılan reaktiflerin ve kitlerin satışlarını artırması muhtemeldir. Ek olarak, artan Ar-Ge faaliyetlerinin tahmin döneminde pazar büyümesini yönlendirmesi muhtemeldir. Ayrıca, teşhis çözümlerinin geliştirilmesini desteklemek için çeşitli şirketler tarafından daha yüksek yatırımlar yapılmaktadır. Örneğin, Temmuz 2020’de Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), COVID-19 teşhisiyle (SARS-CoV-2 koronavirüsünü tespit eden) ilgili zorlukları ele almak için yeni teknolojilere 248,7 milyon ABD doları yatırım yaptı.

Pazar Dinamikleri: Ürün prototipi, üretim yöntemi ve ar-ge geliştirme aşaması gibi ürünlerle ilgili faktörler, noktadan noktaya yapı ve tablolar ve şekiller ile küresel COVID-19 Teşhis Pazarı araştırma raporunda iyi bir şekilde açıklanmaktadır. Rapor, COVID-19 Teşhis Pazarı’nin gelir ölçeğini etkileyen başlıca itici faktörleri ve önemli jeolojik bölgelerden ürüne yönelik artan talebin ayrıntılarını kapsar. COVID-19 Teşhis Pazarı analisti, küresel COVID-19 Teşhis Pazarı’nin büyümesini etkileyen güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri keşfetmek için farklı yaklaşımlara ışık tutuyor

Hangi raporu sağlar:

 • Ana pazarın tam derinlemesine analizi
 • COVID-19 Teşhis Pazarı dinamiklerinde önemli değişiklikler
 • Pazarın bölümlendirme ayrıntıları Hacim ve fiyat açısından eski, devam eden ve öngörülen pazarlama araştırması
 • Niş endüstri gelişmelerinin değerlendirilmesi

Bölgesel Analiz:

COVID-19 Teşhis Pazarı için analiz edilen bölgeler arasında Kuzey Amerika, Avrupa, Güney Amerika, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika bulunmaktadır. Asya Pasifik bölgesi en büyüğü olarak ortaya çıktı.

Kuzey Amerika bölgesi, yeni gelişmelere yönelik genişletilmiş hükümet harcamaları nedeniyle şu anda pazarı yönetiyor.

Asya Pasifik, bölgedeki hızlı kentleşme ve sanayileşme nedeniyle şu anda COVID-19 Teşhis Pazarı ‘ı yönetiyor. Asya-Pasifik’in, kamu otoritesi tarafından yeni stratejilerin kabul edilmesi nedeniyle tahmin edilen zaman çerçevesindeki gücüyle ilerlemesi bekleniyor.

Analistimiz ile şu adresten konuşun: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/103291

North America United States, Canada and Mexico
Europe Germany, UK, France, Italy, Russia and Turkey etc.
Asia-Pacific China, Japan, Korea, India, Australia, Indonesia, Thailand, Philippines, Malaysia and Vietnam etc.
South America Brazil, Argentina, Columbia etc.
Middle East & Africa Saudi Arabia, UAE, Egypt, Nigeria and South Africa

raporun öne çıkan noktaları hakkında:

 • Çalışma, COVID-19 Teşhis Pazarı ‘ın ürün kapsamının özetini sunmaktadır. COVID-19 Teşhis Pazarı ‘nin ürün yelpazesi daha da kategorize edildi.
 • Raporda üretim hacmi ve fiyat trendleri hakkında bilgi verilmektedir.
 • Çalışma aynı zamanda üretim artışının yanı sıra COVID-19 Teşhis Pazarı ‘deki her bir ürün tipinin kazandığı pazar payını da sunmaktadır.
 • Rapor, her uygulamanın tahmini büyüme oranı ve ürün tüketimi ile birlikte her uygulamanın elde ettiği pazar payının ayrıntılı bilgilerini de içerir.
 • Hammaddelere göre piyasa sanayi yoğunlaşma oranına ilişkin veriler raporda yer almaktadır.
 • İlgili fiyat ile ilgili bilgiler, satışlarla ilgili veriler ile birlikte COVID-19 Teşhis Pazarı için öngörülen genişleme trendleri raporda ortaya çıkıyor.
 • Pazar araştırması raporu, üreticilerin ürünlerini desteklemek için uyguladıkları çeşitli pazarlama kanallarından oluşan pazarlama stratejileri açısından kapsamlı bir şekilde analiz edilmiştir.
 • Raporda, pazar konumu ile birlikte pazarlama kanalı geliştirme eğilimlerine ilişkin veriler sunulmaktadır.

COVID-19 Teşhis Pazarı En İyi Oyuncular Listesi:

 • Abbott (Illinois, U.S.)
 • Danaher Corporation (Washington D.C, U.S.)
 • Siemens Healthcare GmbH (Germany, Europe)
 • F. Hoffmann-La Roche Ltd (Switzerland, Europe)
 • Quidel Corporation (California, U.S.)
 • bioMérieux SA (France, Europe)
 • Quest Diagnostics Incorporated (New Jersey, U.S.)
 • Thermo Fisher Scientific Inc. (Massachusetts, U.S.)
 • PerkinElmer Inc. (Massachusetts, U.S.)
 • Other Prominent Players

Hızlı Satın Alma COVID-19 Teşhis Pazarı Araştırma Raporu:

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/103291

İçindekiler :

1 Çalışma Kapsamı

1.1 COVID-19 Teşhis Pazarı Ürün Tanıtımı

1.2 Türüne Göre Pazar

1.2.1 Türüne Göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Pazar Büyüklüğü Büyüme Oranı

1.3 Uygulamaya Göre Pazar

1.3.1 Uygulamaya Göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Pazar Büyüklüğü Büyüme Oranı

1.4 Çalışma Hedefleri

1.5 Yıl Düşünüldü

 

2 Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Üretimi

2.1 Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Üretim Kapasitesi (2016-2026)

2.2 Bölgeye Göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Üretimi: 2016’ya VS 2022’ye VS 2026’ya

2.3 Bölgelere Göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Üretimi

2.3.1 Bölgelere Göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Tarihi Üretimi (2016-2022)

2.3.2 Bölgeye Göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Tahmini Üretim (2022-2026)

 

3 Hacim ve Değer Tahminlerinde ve Tahminlerde Global COVID-19 Teşhis Pazarı Satışları

3.1 Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Satış Tahminleri ve Tahminleri 2016-2026

3.2 Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Gelir Tahminleri ve Tahminleri 2016-2026

3.3 Bölgeye Göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Geliri: 2016’ya VS 2022’ye VS 2026’ya

3.4 Satışlara Göre Küresel En İyi COVID-19 Teşhis Pazarı Bölgeleri

3.4.1 Satışlara Göre Küresel En İyi COVID-19 Teşhis Pazarı Bölgeleri (2016-2022)

3.4.2 Satışlara Göre Küresel En İyi COVID-19 Teşhis Pazarı Bölgeleri (2022-2026)

3.5 Gelire Göre Küresel En İyi COVID-19 Teşhis Pazarı Bölgeleri

3.5.1 Gelire Göre Küresel En İyi COVID-19 Teşhis Pazarı Bölgeleri (2016-2022)

3.5.2 Gelire Göre Küresel En İyi COVID-19 Teşhis Pazarı Bölgeleri (2022-2026)

3.6 Kuzey Amerika

3.7 Avrupa

3.8 Asya-Pasifik

3.9 Latin Amerika

3.10 Orta Doğu ve Afrika

 

4 Üreticilere Göre Rekabet

4.1 Üreticilere Göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Tedarik

4.1.1 Üretim Kapasitesine Göre Küresel En İyi COVID-19 Teşhis Pazarı Üreticileri (2021’e VS 2022)

4.1.2 Üretime Göre Küresel En İyi COVID-19 Teşhis Pazarı Üreticileri (2016-2022)

4.2 Üreticilere Göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Satışları

4.2.1 Satışlara Göre Küresel En İyi COVID-19 Teşhis Pazarı Üreticileri (2016-2022)

4.2.2 Satışlara Göre Küresel En İyi COVID-19 Teşhis Pazarı Üreticileri Pazar Payı (2016-2022)

4.2.3 2021’de COVID-19 Teşhis Pazarı Satışlarına Göre Küresel İlk 10 ve İlk 5 Şirket

4.3 Üreticilere Göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Geliri

4.3.1 Gelire Göre Küresel En İyi COVID-19 Teşhis Pazarı Üreticileri (2016-2022)

4.3.2 Gelire Göre Küresel En İyi COVID-19 Teşhis Pazarı Üreticileri Pazar Payı (2016-2022)

4.3.3 2021’de COVID-19 Teşhis Pazarı Gelirlerine Göre Küresel İlk 10 ve İlk 5 Şirket

4.4 Üreticilere Göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Satış Fiyatı

4.5 Rekabet Ortamı Analizi

4.5.1 Üretici Pazar Yoğunlaşma Oranı (CR5 ve HHI)

4.5.2 Şirket Türüne Göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Pazar Payı (Tier 1, Tier 2 ve Tier 3)

4.5.3 Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Üreticileri Coğrafi Dağılım

4.6 Birleşme ve Devralmalar, Genişleme Planları

 

5 Türüne Göre Pazar Büyüklüğü

5.1 Türüne Göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Satışları

5.1.1 Türe Göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Tarihsel Satışlar (2016-2022)

5.1.2 Türüne Göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Tahmini Satışlar (2022-2026)

5.1.3 Türüne Göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Satış Pazar Payı (2016-2026)

5.2 Türüne Göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Geliri

5.2.1 Türüne Göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Tarihsel Geliri (2016-2022)

5.2.2 Türüne Göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Tahmini Gelir (2022-2026)

5.2.3 Türüne Göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Gelir Pazar Payı (2016-2026)

5.3 Türüne Göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Fiyatı

5.3.1 Türüne Göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Fiyatı (2016-2022)

5.3.2 Türüne Göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Fiyat Tahmini (2022-2026)

 

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Bizimle iletişime geçin:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

308, Yüksek Karargah,

Anket No. 36, Baner,

Pune-Bangalore Otoyolu,

Pune – 411045, Maharashtra, Hindistan.

Telefon:

ABD :+1 424 253 0390

İngiltere : +44 2071 939123

APAC : +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]

 

Related Reports :

Vitamin B Complex Ingredients Market Demand

Vitamin B Complex Ingredients Market Competitive Landscape

Vitamin B Complex Ingredients Market Segments

Vitamin B Complex Ingredients Market Overview

Vitamin B Complex Ingredients Market Stastistic

Vitamin B Complex Ingredients Industry

Vitamin B Complex Ingredients Market Devlopment Strategy

Vitamin B Complex Ingredients Market Future Growth