Medikal Turizm Pazarı Küresel Kilit Oyuncular, Eğilimler, Pay, Sektör Büyüklüğü, Büyüme, Fırsatlar, 2026 Tahmini

Global Medikal Turizm Pazarı araştırma raporu, küresel ve bölgesel pazarların genel görünümünü sistematik bir şekilde değerlendirir. Global Medikal Turizm Pazarı boyut çalışması, pazarın çeşitli boyutlarını derinlemesine inceliyor. Rapor çalışması, pazarın çeşitli boyutlarını derinlemesine inceler. Rapor büyük ölçüde pazar eğilimlerine, tarihsel büyüme oranlarına, teknolojilere ve değişen yatırım yapısına odaklanıyor. Ek olarak, rapor, en son pazar öngörülerini, artan büyüme fırsatlarını, iş stratejilerini ve büyük oyuncular tarafından benimsenen büyüme planlarını gösterir. Ayrıca, mevcut piyasa dinamiklerinin, gelecekteki gelişmelerin ve Porter’ın Beş Kuvvet Analizinin bir analizini içerir.

 

Küresel medikal turizm pazar büyüklüğü 2020’de 11,56 milyar ABD dolarıydı. Pazarın 2021’de 13,98 milyar ABD dolarından, 2021-2028 döneminde %21.1’lik bir CAGR’de 2028’de 53,51 milyar ABD dolarına çıkması bekleniyor.

 

Örnek PDF Broşürünü Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/100681

Medikal Turizm Pazarı Sürücüleri:

Gelişmiş ülkelerde sağlık bakım maliyetlerinin artması, hastaların yanı sıra sağlık hizmeti sunucularına da yük getirmektedir. Ayrıca bazı ülkelerde hükümetin sağlık sistemine getirdiği düzenlemeler de işlemlerin gecikmesine yol açmaktadır. Bu, insanları tıbbi bakım için yurtdışına seyahat etmeye çağırdı. Medikal ve Sağlık Turizmi Kongresi’ne (MHTC) göre, Asya ülkelerinde tıbbi tedavi ABD’deki özel hastanelerden daha ucuzdur. Örneğin, Tayland’da bir kalp bypass ameliyatı ABD’de 113.000 USD’ye kıyasla 13.000 USD’dir.

Pazar Dinamikleri: Ürün prototipi, üretim yöntemi ve ar-ge geliştirme aşaması gibi ürünlerle ilgili faktörler, noktadan noktaya yapı ve tablolar ve şekiller ile küresel Medikal Turizm Pazarı araştırma raporunda iyi bir şekilde açıklanmaktadır. Rapor, Medikal Turizm Pazarı’nin gelir ölçeğini etkileyen başlıca itici faktörleri ve önemli jeolojik bölgelerden ürüne yönelik artan talebin ayrıntılarını kapsar. Medikal Turizm Pazarı analisti, küresel Medikal Turizm Pazarı’nin büyümesini etkileyen güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri keşfetmek için farklı yaklaşımlara ışık tutuyor

Hangi raporu sağlar:

 • Ana pazarın tam derinlemesine analizi
 • Medikal Turizm Pazarı dinamiklerinde önemli değişiklikler
 • Pazarın bölümlendirme ayrıntıları Hacim ve fiyat açısından eski, devam eden ve öngörülen pazarlama araştırması
 • Niş endüstri gelişmelerinin değerlendirilmesi

Bölgesel Analiz:

Medikal Turizm Pazarı için analiz edilen bölgeler arasında Kuzey Amerika, Avrupa, Güney Amerika, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika bulunmaktadır. Asya Pasifik bölgesi en büyüğü olarak ortaya çıktı.

Kuzey Amerika bölgesi, yeni gelişmelere yönelik genişletilmiş hükümet harcamaları nedeniyle şu anda pazarı yönetiyor.

Asya Pasifik, bölgedeki hızlı kentleşme ve sanayileşme nedeniyle şu anda Medikal Turizm Pazarı ‘ı yönetiyor. Asya-Pasifik’in, kamu otoritesi tarafından yeni stratejilerin kabul edilmesi nedeniyle tahmin edilen zaman çerçevesindeki gücüyle ilerlemesi bekleniyor.

Analistimiz ile şu adresten konuşun: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/100681

North America United States, Canada and Mexico
Europe Germany, UK, France, Italy, Russia and Turkey etc.
Asia-Pacific China, Japan, Korea, India, Australia, Indonesia, Thailand, Philippines, Malaysia and Vietnam etc.
South America Brazil, Argentina, Columbia etc.
Middle East & Africa Saudi Arabia, UAE, Egypt, Nigeria and South Africa

raporun öne çıkan noktaları hakkında:

 • Çalışma, Medikal Turizm Pazarı ‘ın ürün kapsamının özetini sunmaktadır. Medikal Turizm Pazarı ‘nin ürün yelpazesi daha da kategorize edildi.
 • Raporda üretim hacmi ve fiyat trendleri hakkında bilgi verilmektedir.
 • Çalışma aynı zamanda üretim artışının yanı sıra Medikal Turizm Pazarı ‘deki her bir ürün tipinin kazandığı pazar payını da sunmaktadır.
 • Rapor, her uygulamanın tahmini büyüme oranı ve ürün tüketimi ile birlikte her uygulamanın elde ettiği pazar payının ayrıntılı bilgilerini de içerir.
 • Hammaddelere göre piyasa sanayi yoğunlaşma oranına ilişkin veriler raporda yer almaktadır.
 • İlgili fiyat ile ilgili bilgiler, satışlarla ilgili veriler ile birlikte Medikal Turizm Pazarı için öngörülen genişleme trendleri raporda ortaya çıkıyor.
 • Pazar araştırması raporu, üreticilerin ürünlerini desteklemek için uyguladıkları çeşitli pazarlama kanallarından oluşan pazarlama stratejileri açısından kapsamlı bir şekilde analiz edilmiştir.
 • Raporda, pazar konumu ile birlikte pazarlama kanalı geliştirme eğilimlerine ilişkin veriler sunulmaktadır.

Medikal Turizm Pazarı En İyi Oyuncular Listesi:

 • Bumrungrad International Hospital (Bangkok, Thailand)
 • Apollo Hospitals (Chennai, India)
 • Bangkok Chain Hospital (Nonthaburi, Thailand)
 • Fortis Healthcare (Delhi, India)
 • Asian Heart Institute (Mumbai, India)
 • KPJ Healthcare Berhad (Kuala Lumpur, Malaysia)
 • Livonta Global (Ahmedabad, India)
 • Gleneagles Hospital (Mumbai, India)

Hızlı Satın Alma Medikal Turizm Pazarı Araştırma Raporu:

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/100681

İçindekiler :

1 Çalışma Kapsamı

1.1 Medikal Turizm Pazarı Ürün Tanıtımı

1.2 Türüne Göre Pazar

1.2.1 Türüne Göre Küresel Medikal Turizm Pazarı Pazar Büyüklüğü Büyüme Oranı

1.3 Uygulamaya Göre Pazar

1.3.1 Uygulamaya Göre Küresel Medikal Turizm Pazarı Pazar Büyüklüğü Büyüme Oranı

1.4 Çalışma Hedefleri

1.5 Yıl Düşünüldü

 

2 Küresel Medikal Turizm Pazarı Üretimi

2.1 Küresel Medikal Turizm Pazarı Üretim Kapasitesi (2016-2026)

2.2 Bölgeye Göre Küresel Medikal Turizm Pazarı Üretimi: 2016’ya VS 2022’ye VS 2026’ya

2.3 Bölgelere Göre Küresel Medikal Turizm Pazarı Üretimi

2.3.1 Bölgelere Göre Küresel Medikal Turizm Pazarı Tarihi Üretimi (2016-2022)

2.3.2 Bölgeye Göre Küresel Medikal Turizm Pazarı Tahmini Üretim (2022-2026)

 

3 Hacim ve Değer Tahminlerinde ve Tahminlerde Global Medikal Turizm Pazarı Satışları

3.1 Küresel Medikal Turizm Pazarı Satış Tahminleri ve Tahminleri 2016-2026

3.2 Küresel Medikal Turizm Pazarı Gelir Tahminleri ve Tahminleri 2016-2026

3.3 Bölgeye Göre Küresel Medikal Turizm Pazarı Geliri: 2016’ya VS 2022’ye VS 2026’ya

3.4 Satışlara Göre Küresel En İyi Medikal Turizm Pazarı Bölgeleri

3.4.1 Satışlara Göre Küresel En İyi Medikal Turizm Pazarı Bölgeleri (2016-2022)

3.4.2 Satışlara Göre Küresel En İyi Medikal Turizm Pazarı Bölgeleri (2022-2026)

3.5 Gelire Göre Küresel En İyi Medikal Turizm Pazarı Bölgeleri

3.5.1 Gelire Göre Küresel En İyi Medikal Turizm Pazarı Bölgeleri (2016-2022)

3.5.2 Gelire Göre Küresel En İyi Medikal Turizm Pazarı Bölgeleri (2022-2026)

3.6 Kuzey Amerika

3.7 Avrupa

3.8 Asya-Pasifik

3.9 Latin Amerika

3.10 Orta Doğu ve Afrika

 

4 Üreticilere Göre Rekabet

4.1 Üreticilere Göre Küresel Medikal Turizm Pazarı Tedarik

4.1.1 Üretim Kapasitesine Göre Küresel En İyi Medikal Turizm Pazarı Üreticileri (2021’e VS 2022)

4.1.2 Üretime Göre Küresel En İyi Medikal Turizm Pazarı Üreticileri (2016-2022)

4.2 Üreticilere Göre Küresel Medikal Turizm Pazarı Satışları

4.2.1 Satışlara Göre Küresel En İyi Medikal Turizm Pazarı Üreticileri (2016-2022)

4.2.2 Satışlara Göre Küresel En İyi Medikal Turizm Pazarı Üreticileri Pazar Payı (2016-2022)

4.2.3 2021’de Medikal Turizm Pazarı Satışlarına Göre Küresel İlk 10 ve İlk 5 Şirket

4.3 Üreticilere Göre Küresel Medikal Turizm Pazarı Geliri

4.3.1 Gelire Göre Küresel En İyi Medikal Turizm Pazarı Üreticileri (2016-2022)

4.3.2 Gelire Göre Küresel En İyi Medikal Turizm Pazarı Üreticileri Pazar Payı (2016-2022)

4.3.3 2021’de Medikal Turizm Pazarı Gelirlerine Göre Küresel İlk 10 ve İlk 5 Şirket

4.4 Üreticilere Göre Küresel Medikal Turizm Pazarı Satış Fiyatı

4.5 Rekabet Ortamı Analizi

4.5.1 Üretici Pazar Yoğunlaşma Oranı (CR5 ve HHI)

4.5.2 Şirket Türüne Göre Küresel Medikal Turizm Pazarı Pazar Payı (Tier 1, Tier 2 ve Tier 3)

4.5.3 Küresel Medikal Turizm Pazarı Üreticileri Coğrafi Dağılım

4.6 Birleşme ve Devralmalar, Genişleme Planları

 

5 Türüne Göre Pazar Büyüklüğü

5.1 Türüne Göre Küresel Medikal Turizm Pazarı Satışları

5.1.1 Türe Göre Küresel Medikal Turizm Pazarı Tarihsel Satışlar (2016-2022)

5.1.2 Türüne Göre Küresel Medikal Turizm Pazarı Tahmini Satışlar (2022-2026)

5.1.3 Türüne Göre Küresel Medikal Turizm Pazarı Satış Pazar Payı (2016-2026)

5.2 Türüne Göre Küresel Medikal Turizm Pazarı Geliri

5.2.1 Türüne Göre Küresel Medikal Turizm Pazarı Tarihsel Geliri (2016-2022)

5.2.2 Türüne Göre Küresel Medikal Turizm Pazarı Tahmini Gelir (2022-2026)

5.2.3 Türüne Göre Küresel Medikal Turizm Pazarı Gelir Pazar Payı (2016-2026)

5.3 Türüne Göre Küresel Medikal Turizm Pazarı Fiyatı

5.3.1 Türüne Göre Küresel Medikal Turizm Pazarı Fiyatı (2016-2022)

5.3.2 Türüne Göre Küresel Medikal Turizm Pazarı Fiyat Tahmini (2022-2026)

 

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Bizimle iletişime geçin:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

308, Yüksek Karargah,

Anket No. 36, Baner,

Pune-Bangalore Otoyolu,

Pune – 411045, Maharashtra, Hindistan.

Telefon:

ABD :+1 424 253 0390

İngiltere : +44 2071 939123

APAC : +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]

 

Related Reports :

CMOS X-ray Detectors Market | Global Industry Analysis by Size, Trends, Growth, Share, Competitive Landscape, Region, Leading Companies, and Key Country Forecast to 2029

Penile Prosthesis Market | Global Industry Analysis by Size, Trends, Growth, Share, Competitive Landscape, Region, Leading Companies, and Key Country Forecast to 2029

Medullary Thyroid Cancer Treatment Market | Global Industry Analysis by Size, Trends, Growth, Share, Competitive Landscape, Region, Leading Companies, and Key Country Forecast to 2029

Corneal Topography Systems Market | Global Industry Analysis by Size, Trends, Growth, Share, Competitive Landscape, Region, Leading Companies, and Key Country Forecast to 2029

Erectile Dysfunction Market | Global Industry Analysis by Size, Trends, Growth, Share, Competitive Landscape, Region, Leading Companies, and Key Country Forecast to 2029

Intra-aortic Balloon Pumps Market | Global Industry Analysis by Size, Trends, Growth, Share, Competitive Landscape, Region, Leading Companies, and Key Country Forecast to 2029

Blood Cell Separation Market | Global Industry Analysis by Size, Trends, Growth, Share, Competitive Landscape, Region, Leading Companies, and Key Country Forecast to 2029

N95 Grade Medical Protective Masks Market | Global Industry Analysis by Size, Trends, Growth, Share, Competitive Landscape, Region, Leading Companies, and Key Country Forecast to 2029