ABD Perakende Klinikleri Pazarı Rapor, Büyüme Öngörüsü, Derinlemesine Araştırma ve 2029’a Kadar Segment Analizi

ABD Perakende Klinikleri Pazarı Boyut | Covid-19 Tarafından Küresel Endüstri Analizi 2022, 2029’a Kadar Etki, Boyut, Eğilimler, Büyüme, Pay, İş, Kilit Oyuncular, Birleşme, İstatistik, Rekabet Ortamı ve Bölgesel Tahminler, Fortune Business Insights tarafından yayınlanan en son çalışmadır.

 

ABD perakende klinikleri pazar büyüklüğü 2020’de 1,78 milyar ABD dolarıydı. Pazarın 2021’de 3,49 milyar ABD dolarından 2021-2028 döneminde %3,4’lük bir CAGR ile 2028’de 4,40 milyar ABD dolarına çıkması bekleniyor.

 

Son Trendler ile Örnek PDF Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/106419

Rapor, pazarın kapsamlı bir değerlendirmesini sunuyor. Bunu, derinlemesine nitel içgörüler, tarihsel veriler ve pazar büyüklüğü hakkında doğrulanabilir tahminler yoluyla yapar. Raporda yer alan projeksiyonlar, kanıtlanmış araştırma metodolojileri ve varsayımlar kullanılarak elde edilmiştir. Yüksek talep ve farklı sektörlerin başarısı için pazar araştırmasının değeri nedeniyle ABD Perakende Klinikleri Pazarı raporu birçok çalışma alanını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Sürücüler ve Kısıtlamalar

Perakende kliniği, perakende mağazalarında, eczanelerde ve süpermarketlerde bulunan ve küçük hastalıkları tedavi eden ve koruyucu sağlık hizmeti sunan bir tür muayenehane sağlık kuruluşudur. 2000 yılında ABD’de perakende klinikler ilk açıldığında, bu sağlık kurumlarında bakımın kalitesiyle ilgili çok sayıda endişe vardı. ABD perakende klinikleri üstün bir kaliteye sahipti. Ayrıca, daha iyi hasta sonuçlarıyla zamanında tıbbi müdahale, çeşitli hastalara daha düşük bir maliyetle sunuluyor ve bunun tahmin döneminde ABD perakende klinikleri pazarının büyümesine öncülük etmesi bekleniyor.

ABD endüstrisindeki kritik ve temel etkenlerden biri, bu konumlarda sunulan hizmetlerdeki önemli artıştır. Genel halk koruyucu tıbbi bakımın faydalarının daha fazla farkına vardıkça daha iyi ve geliştirilmiş tıbbi müdahaleye duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu nedenle, hasta popülasyonunun önemli bir kısmı, tıbbi durumlarını daha kronik veya doğası gereği ciddi hale gelmeden tedavi etmek için önleyici ve temel tıbbi bakımı tercih etmektedir. Bu, ABD’deki bir dizi perakende klinik şirketinin hizmet portföylerini çeşitlendirmesine yol açtı.

Küresel ABD Perakende Klinikleri Pazarı araştırma raporunda yer alan önemli oyuncular:

 • Walmart Inc. (Bentonville, U.S.)
 • CVS Health (Woonsocket, U.S.)
 • Walgreens Boots Alliance, Inc. (Deerfield, U.S.)
 • Kroger | The Kroger Co (Cincinnati, U.S.)
 • Kaiser Foundation Health Plan, Inc. (Oakland, U.S.)
 • Target Brands, Inc. (Minneapolis, U.S.)
 • Bellin Health Systems (Green Bay, U.S.)
 • Rite Aid Corporation (Houston, U.S.)
 • Geisinger Health (Danville, U.S.)

Global ABD Perakende Klinikleri Pazarı Raporunun Bazı Önemli Bulguları şunları içerir:

 • Analiz, ülkeye özel bir analizin yanı sıra küresel bir ABD Perakende Klinikleri Pazarı çalışması, açılımlar ve tahminler içerir.
 • Çalışma ayrıca, tahmin süresi boyunca potansiyel piyasa etkisinin karmaşık ölçümlerini ve küresel pazarda faaliyet gösteren önde gelen şirketlere derinlemesine bir genel bakış sunuyor.
 • Rapor, COVID-19 pandemisinin küresel ABD Perakende Klinikleri Pazarı üzerindeki etkilerini anlamaya yardımcı oluyor.
 • Sektör oyuncuları tarafından benimsenen rekabetçi kıyaslama ve evrim yaklaşımı hakkında ürün sunan ayrıntılar.

Rapor Satın Almak İçin Buraya Tıklayın:

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/106419

İçindekilerden Önemli Noktalar:

Tanıtım
o Araştırma Kapsamı
o Pazar Bölümlendirme
o Araştırma Metodolojisi
o Tanımlar ve Varsayımlar
Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri
o Piyasa Yönlendiricileri
o Piyasa Kısıtlamaları
o Pazar Fırsatları
Temel bilgiler
o Önemli Sektör Gelişmeleri – Birleşme, Satın Almalar ve Ortaklıklar
o Porter’ın Beş Kuvvet Analizi
o SWOT Analizi
o Teknolojik Gelişmeler
o Değer Zinciri Analizi
Devam etti…

Hakkımızda:
Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Adres:
Fortune Business Insights Pvt. Ltd.9. Kat, İkon Kulesi, Baner –
Mahalunge Yolu, Baner, Pune-411045,
Maharashtra, Hindistan.

Telefon:
ABD: +1 424 253 0390
İngiltere: +44 2071 939123
APAC: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]

İlgili Raporlar:

Dentures Market Drivers

Surgical Tables Market Manufacturers

Dermatology Drugs Market Revenue

Digestive Health Market

Dental CAD/CAM Market Size

North America Feeding Tubes Market Share

North America Cutaneous T-Cell Lymphoma (CTCL) Therapeutics Market Business Opportunities

Lung Cancer Screening Market Trends