Enzim Replasman Tedavisi Pazarı Rapor, Büyüme Öngörüsü, Derinlemesine Araştırma ve 2029’a Kadar Segment Analizi

Enzim Replasman Tedavisi Pazarı Boyut | Covid-19 Tarafından Küresel Endüstri Analizi 2022, 2029’a Kadar Etki, Boyut, Eğilimler, Büyüme, Pay, İş, Kilit Oyuncular, Birleşme, İstatistik, Rekabet Ortamı ve Bölgesel Tahminler, Fortune Business Insights tarafından yayınlanan en son çalışmadır.

 

Küresel enzim replasman tedavisi pazar büyüklüğü 2020’de 10,56 milyar ABD dolarıydı. Pazarın 2021’de 11,43 milyar ABD dolarından 2021-2028 döneminde %8,8’lik bir CAGR ile 2028’de 20,58 milyar ABD dolarına çıkması bekleniyor.

 

Son Trendler ile Örnek PDF Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/106424

Rapor, pazarın kapsamlı bir değerlendirmesini sunuyor. Bunu, derinlemesine nitel içgörüler, tarihsel veriler ve pazar büyüklüğü hakkında doğrulanabilir tahminler yoluyla yapar. Raporda yer alan projeksiyonlar, kanıtlanmış araştırma metodolojileri ve varsayımlar kullanılarak elde edilmiştir. Yüksek talep ve farklı sektörlerin başarısı için pazar araştırmasının değeri nedeniyle Enzim Replasman Tedavisi Pazarı raporu birçok çalışma alanını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Sürücüler ve Kısıtlamalar

Gaucher, Fabry, Pompe ve MPS gibi farklı lizozomal depo bozukluklarının küresel prevalansında kademeli bir artış var. Örneğin, Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü tarafından Ağustos 2021’de yayınlanan verilere göre, ABD’de yaklaşık 40.000 kişiden 1’i, 32.950 civarında olduğu tahmin edilen Pompe hastalığından muzdaripti.Ayrıca, Ulusal Fabry vakfına göre, Mayıs 2020’de ABD’deki toplam Fabry hasta popülasyonu 7.713 civarındaydı. Nadir görülen lizozomal depo bozukluklarından mustarip büyük bir hasta havuzunun varlığı, enzim replasman tedavisi gibi etkili tedavi seçeneklerine yönelik talebi artırıyor.

Enzim replasman tedavisi, enzim eksikliklerinin veya ilgili arızaların üstesinden gelmek için hastalara farklı tipte enzimlerin verildiği bir süreçtir. Çeşitli lizozomal depo hastalıkları ve genetik bozukluklar dahil olmak üzere nadir, kronik ve kalıtsal bozuklukların artan prevalansı, etkili tedavi seçeneklerine olan talebi artırmaktadır. Cleveland Clinic tarafından yayınlanan verilere göre, 2020’de ABD’de yaklaşık 6.000 kişinin Gaucher hastalığından muzdarip olduğu ve bunların yaklaşık %95’inin tip 1 Gaucher’a sahip olduğu tahmin ediliyordu.

Küresel Enzim Replasman Tedavisi Pazarı araştırma raporunda yer alan önemli oyuncular:

 • BioMarin (San Rafael, U.S.)
 • Leadiant Biosciences, Inc. (Gaithersburg, U.S.)
 • Pfizer Inc. (New York, U.S.)
 • Sanofi (Paris, France)
 • AbbVie Inc. (Lake Bluff, U.S.)
 • Takeda Pharmaceutical Company Limited (Tokyo, Japan)
 • JCR Pharmaceutical Co., Ltd. (Ashiya, Japan)
 • Nestlé (Vevey, Switzerland)

Global Enzim Replasman Tedavisi Pazarı Raporunun Bazı Önemli Bulguları şunları içerir:

 • Analiz, ülkeye özel bir analizin yanı sıra küresel bir Enzim Replasman Tedavisi Pazarı çalışması, açılımlar ve tahminler içerir.
 • Çalışma ayrıca, tahmin süresi boyunca potansiyel piyasa etkisinin karmaşık ölçümlerini ve küresel pazarda faaliyet gösteren önde gelen şirketlere derinlemesine bir genel bakış sunuyor.
 • Rapor, COVID-19 pandemisinin küresel Enzim Replasman Tedavisi Pazarı üzerindeki etkilerini anlamaya yardımcı oluyor.
 • Sektör oyuncuları tarafından benimsenen rekabetçi kıyaslama ve evrim yaklaşımı hakkında ürün sunan ayrıntılar.

Rapor Satın Almak İçin Buraya Tıklayın:

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/106424

İçindekilerden Önemli Noktalar:

Tanıtım
o Araştırma Kapsamı
o Pazar Bölümlendirme
o Araştırma Metodolojisi
o Tanımlar ve Varsayımlar
Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri
o Piyasa Yönlendiricileri
o Piyasa Kısıtlamaları
o Pazar Fırsatları
Temel bilgiler
o Önemli Sektör Gelişmeleri – Birleşme, Satın Almalar ve Ortaklıklar
o Porter’ın Beş Kuvvet Analizi
o SWOT Analizi
o Teknolojik Gelişmeler
o Değer Zinciri Analizi
Devam etti…

Hakkımızda:
Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Adres:
Fortune Business Insights Pvt. Ltd.9. Kat, İkon Kulesi, Baner –
Mahalunge Yolu, Baner, Pune-411045,
Maharashtra, Hindistan.

Telefon:
ABD: +1 424 253 0390
İngiltere: +44 2071 939123
APAC: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]

İlgili Raporlar:

Dentures Market Drivers

Surgical Tables Market Manufacturers

Dermatology Drugs Market Revenue

Digestive Health Market

Dental CAD/CAM Market Size

North America Feeding Tubes Market Share

North America Cutaneous T-Cell Lymphoma (CTCL) Therapeutics Market Business Opportunities

Lung Cancer Screening Market Trends