Grip Aşısı Pazarı Rapor, Büyüme Öngörüsü, Derinlemesine Araştırma ve 2029’a Kadar Segment Analizi

Grip Aşısı Pazarı Boyut | Covid-19 Tarafından Küresel Endüstri Analizi 2022, 2029’a Kadar Etki, Boyut, Eğilimler, Büyüme, Pay, İş, Kilit Oyuncular, Birleşme, İstatistik, Rekabet Ortamı ve Bölgesel Tahminler, Fortune Business Insights tarafından yayınlanan en son çalışmadır.

 

Küresel grip aşısı pazar büyüklüğü 2020’de 5,86 milyar ABD dolarıydı. Pazarın 2021’de 6,59 milyar ABD dolarından 2021-2028 döneminde %7,2’lik bir CAGR ile 2028’de 10,73 milyar ABD dolarına çıkması bekleniyor. < /p>

 

Son Trendler ile Örnek PDF Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/101896

Rapor, pazarın kapsamlı bir değerlendirmesini sunuyor. Bunu, derinlemesine nitel içgörüler, tarihsel veriler ve pazar büyüklüğü hakkında doğrulanabilir tahminler yoluyla yapar. Raporda yer alan projeksiyonlar, kanıtlanmış araştırma metodolojileri ve varsayımlar kullanılarak elde edilmiştir. Yüksek talep ve farklı sektörlerin başarısı için pazar araştırmasının değeri nedeniyle Grip Aşısı Pazarı raporu birçok çalışma alanını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Sürücüler ve Kısıtlamalar

Grip virüsü sürekli dolaşıyor, bölgesel salgınlara ve salgınlara neden olarak binlerce ölüme yol açıyor. Örneğin, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) veri istatistiklerine göre, şimdiye kadar 13 milyondan fazla grip vakası kaydedildi. 2019-20 zaman diliminde Virüsün değişen karakteri, aşı suşunda dünya çapındaki influenza virüsü suşuna uyması için yıllık bir değişikliği zorunlu kılıyor. İnfluenza salgınlarının ve mevsimsel salgınların artan prevalansının, öngörülen dönemde ürün satışlarını artırması muhtemeldir. .

Küresel pazarı yönlendiren en önemli ve önemli faktörlerden biri, influenzaya karşı aşılamaya yönelik artan hükümet desteği ve gözetimidir. Grip aşılarının tedarikini, dağıtımını ve idaresini izlemek için ulusal ve küresel düzeyde gözetim yapılmalıdır. Diğer hükümetlerle birlikte DSÖ, talebi sürekli olarak izler ve aşının karşılanmayan ihtiyacını en aza indirmek için küresel olarak bağışıklama programları yürütür.

Küresel Grip Aşısı Pazarı araştırma raporunda yer alan önemli oyuncular:

 • GlaxoSmithKline plc. (U.K, Europe)
 • Sanofi S.A (France, Europe)
 • AstraZeneca (Cambridge, United Kingdom)
 • Seqirus (Maidenhead, UK)
 • BioDiem (South Melbourne Victoria)
 • Emergent BioSolutions Inc. (Maryland, United States)
 • Sinovac Biotech Ltd (China)
 • Other Prominent Players

Global Grip Aşısı Pazarı Raporunun Bazı Önemli Bulguları şunları içerir:

 • Analiz, ülkeye özel bir analizin yanı sıra küresel bir Grip Aşısı Pazarı çalışması, açılımlar ve tahminler içerir.
 • Çalışma ayrıca, tahmin süresi boyunca potansiyel piyasa etkisinin karmaşık ölçümlerini ve küresel pazarda faaliyet gösteren önde gelen şirketlere derinlemesine bir genel bakış sunuyor.
 • Rapor, COVID-19 pandemisinin küresel Grip Aşısı Pazarı üzerindeki etkilerini anlamaya yardımcı oluyor.
 • Sektör oyuncuları tarafından benimsenen rekabetçi kıyaslama ve evrim yaklaşımı hakkında ürün sunan ayrıntılar.

Rapor Satın Almak İçin Buraya Tıklayın:

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/101896

İçindekilerden Önemli Noktalar:

Tanıtım
o Araştırma Kapsamı
o Pazar Bölümlendirme
o Araştırma Metodolojisi
o Tanımlar ve Varsayımlar
Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri
o Piyasa Yönlendiricileri
o Piyasa Kısıtlamaları
o Pazar Fırsatları
Temel bilgiler
o Önemli Sektör Gelişmeleri – Birleşme, Satın Almalar ve Ortaklıklar
o Porter’ın Beş Kuvvet Analizi
o SWOT Analizi
o Teknolojik Gelişmeler
o Değer Zinciri Analizi
Devam etti…

Hakkımızda:
Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Adres:
Fortune Business Insights Pvt. Ltd.9. Kat, İkon Kulesi, Baner –
Mahalunge Yolu, Baner, Pune-411045,
Maharashtra, Hindistan.

Telefon:
ABD: +1 424 253 0390
İngiltere: +44 2071 939123
APAC: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]

İlgili Raporlar:

Subdural Electrode Market Overview

Fibrin Sealants Market Industry

Incontinence Products Market Stastistic

Drug Eluting Stent Market Devlopment Strategy

Non-Hodgkin Lymphoma Treatment Market Future Growth

Multiple Myeloma Market Research Methodology

Anxiety Disorders and Depression Treatment Market Analysis