Latin Amerika Gözlük Pazarı Rapor, Büyüme Öngörüsü, Derinlemesine Araştırma ve 2029’a Kadar Segment Analizi

Latin Amerika Gözlük Pazarı Boyut | Covid-19 Tarafından Küresel Endüstri Analizi 2022, 2029’a Kadar Etki, Boyut, Eğilimler, Büyüme, Pay, İş, Kilit Oyuncular, Birleşme, İstatistik, Rekabet Ortamı ve Bölgesel Tahminler, Fortune Business Insights tarafından yayınlanan en son çalışmadır.

 

Latin Amerika gözlük pazarının büyüklüğü 2019’da 10,80 milyar ABD Doları idi ve tahmin döneminde %6,8’lik bir CAGR sergileyerek 2027 yılına kadar 15,05 milyar ABD Dolarına ulaşması bekleniyor .

 

Son Trendler ile Örnek PDF Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/104573

Rapor, pazarın kapsamlı bir değerlendirmesini sunuyor. Bunu, derinlemesine nitel içgörüler, tarihsel veriler ve pazar büyüklüğü hakkında doğrulanabilir tahminler yoluyla yapar. Raporda yer alan projeksiyonlar, kanıtlanmış araştırma metodolojileri ve varsayımlar kullanılarak elde edilmiştir. Yüksek talep ve farklı sektörlerin başarısı için pazar araştırmasının değeri nedeniyle Latin Amerika Gözlük Pazarı raporu birçok çalışma alanını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Sürücüler ve Kısıtlamalar

Gözlük, gözleri kir, zararlı radyasyon ve ışıktan korumak için görme düzeltmesi için tasarlanmış bir aksesuardır. kontakt lensler ve güneş gözlüğü. UV ışınlarından ve zararlı parçacıklardan gözlerin korunması veya görmenin düzeltilmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır.Oküler bozuklukların artan prevalansı, bu sektördeki son teknolojik gelişmelerle birleştiğinde, sektördeki birkaç piyasa oyuncusunu, uygun maliyetli ve verimli ürünler geliştirmek için etkilemiştir. müşteriler.

Son yıllarda Latin Amerika ülkelerinde glokom, miyopi, katarakt ve diğerleri gibi oftalmik rahatsızlıklarda önemli bir büyüme oldu. Bunun başlıca nedenlerinden biri, genel nüfus arasında görme bozukluğu vakalarının sayısında artışa yol açan televizyon, bilgisayar ve mobil gibi dijital ekranların kullanımının artmasıdır.

Gözlük ve kontakt lens insanlar arasında, yaşlarına göre önemli ölçüde büyür. Bunun nedeni çoğunlukla geriatrik hastalarda miyopi, hiper miyopi ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi oküler bozuklukların görülme sıklığının daha yüksek olmasıdır.

 • Örneğin, Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre 2019’da Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde 25 milyondan fazla insan yaşa bağlı makula dejenerasyonundan etkilendiler.

Yukarıdaki faktörler, değişen yaşam tarzı, artan kişi başına harcama ve Latin Amerika’da değişen tüketici satın alma alışkanlıkları ile birlikte büyümeyi artıracaktır. Aynı zamanda, önemli oyuncular tarafından teknolojik olarak gelişmiş gözlüklerin ve kontakt lenslerin piyasaya sürülmesinin, ürünlere olan talebi artırması bekleniyor.

Küresel Latin Amerika Gözlük Pazarı araştırma raporunda yer alan önemli oyuncular:

 • Alcon (Geneva, Switzerland)
 • EssilorLuxottica (Charenton-le-Pont, France)
 • CooperVision (Lake Forest, California, US)
 • Johnson & Johnson Services, Inc. (New Brunswick, New Jersey, US)
 • Bausch Health Incorporated (Bridgewater Township, US)
 • Carl Zeiss Meditec AG (Oberkochen, Germany)
 • LentisPlus.Com(Bogotá, Colombia)
 • Safilo Group S.p.A (Padua, Italy)
 • Ben & Frank (Ciudad de, Mexico)
 • Leco.mx (Mexico City, Mexico)
 • Infinit.la (Buenos Aires, Argentina)
 • Weblens.com (Mexico City, Mexico)
 • Willbloom.cl (Santiago, Chile)
 • Other Prominent Player

Global Latin Amerika Gözlük Pazarı Raporunun Bazı Önemli Bulguları şunları içerir:

 • Analiz, ülkeye özel bir analizin yanı sıra küresel bir Latin Amerika Gözlük Pazarı çalışması, açılımlar ve tahminler içerir.
 • Çalışma ayrıca, tahmin süresi boyunca potansiyel piyasa etkisinin karmaşık ölçümlerini ve küresel pazarda faaliyet gösteren önde gelen şirketlere derinlemesine bir genel bakış sunuyor.
 • Rapor, COVID-19 pandemisinin küresel Latin Amerika Gözlük Pazarı üzerindeki etkilerini anlamaya yardımcı oluyor.
 • Sektör oyuncuları tarafından benimsenen rekabetçi kıyaslama ve evrim yaklaşımı hakkında ürün sunan ayrıntılar.

Rapor Satın Almak İçin Buraya Tıklayın:

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/104573

İçindekilerden Önemli Noktalar:

Tanıtım
o Araştırma Kapsamı
o Pazar Bölümlendirme
o Araştırma Metodolojisi
o Tanımlar ve Varsayımlar
Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri
o Piyasa Yönlendiricileri
o Piyasa Kısıtlamaları
o Pazar Fırsatları
Temel bilgiler
o Önemli Sektör Gelişmeleri – Birleşme, Satın Almalar ve Ortaklıklar
o Porter’ın Beş Kuvvet Analizi
o SWOT Analizi
o Teknolojik Gelişmeler
o Değer Zinciri Analizi
Devam etti…

Hakkımızda:
Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Adres:
Fortune Business Insights Pvt. Ltd.9. Kat, İkon Kulesi, Baner –
Mahalunge Yolu, Baner, Pune-411045,
Maharashtra, Hindistan.

Telefon:
ABD: +1 424 253 0390
İngiltere: +44 2071 939123
APAC: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]

İlgili Raporlar:

Subdural Electrode Market Overview

Fibrin Sealants Market Industry

Incontinence Products Market Stastistic

Drug Eluting Stent Market Devlopment Strategy

Non-Hodgkin Lymphoma Treatment Market Future Growth

Multiple Myeloma Market Research Methodology

Anxiety Disorders and Depression Treatment Market Analysis