Orta Doğu ve Afrika Önceden Doldurulmuş Şırınga Pazarı Rapor, Büyüme Öngörüsü, Derinlemesine Araştırma ve 2029’a Kadar Segment Analizi

Orta Doğu ve Afrika Önceden Doldurulmuş Şırınga Pazarı Boyut | Covid-19 Tarafından Küresel Endüstri Analizi 2022, 2029’a Kadar Etki, Boyut, Eğilimler, Büyüme, Pay, İş, Kilit Oyuncular, Birleşme, İstatistik, Rekabet Ortamı ve Bölgesel Tahminler, Fortune Business Insights tarafından yayınlanan en son çalışmadır.

 

Orta Doğu ve Afrika önceden doldurulmuş şırınga pazar büyüklüğü 2020’de 121,0 milyon ABD dolarıydı. Pazarın 2021’de 148,6 milyon ABD dolarından 2021-2028 döneminde %13.6’lık bir CAGR’de 2028’de 361,8 milyon ABD dolarına çıkması bekleniyor.

 

Son Trendler ile Örnek PDF Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/106256

Rapor, pazarın kapsamlı bir değerlendirmesini sunuyor. Bunu, derinlemesine nitel içgörüler, tarihsel veriler ve pazar büyüklüğü hakkında doğrulanabilir tahminler yoluyla yapar. Raporda yer alan projeksiyonlar, kanıtlanmış araştırma metodolojileri ve varsayımlar kullanılarak elde edilmiştir. Yüksek talep ve farklı sektörlerin başarısı için pazar araştırmasının değeri nedeniyle Orta Doğu ve Afrika Önceden Doldurulmuş Şırınga Pazarı raporu birçok çalışma alanını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Sürücüler ve Kısıtlamalar

Biyoloji, çeşitli kanser türleri, otoimmün hastalıklar, ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıklar. Artan otoimmün hastalıklar, kanser ve diğer bulaşıcı olmayan hastalık vakalarının biyolojik ilaç talebini desteklemesi bekleniyor.

 • Orta Doğu Artrit Vakfı’na göre, BAE’de her beş kişiden biri bir çeşit artritten muzdarip ve romatoid artrit yaygın yetişkin nüfus arasında. Ayrıca, Humira – AbbVie Inc.’den bir biyolojik, dünya çapında satışlarda 2019’da 19,169 milyon ABD dolarından 2020’de 19.832 milyon ABD dolarına %3,5 artışa tanık oluyor.

Orta Doğu ve Afrika bölgesinde biyolojik ve biyobenzer ürünlerin uygulanması için önceden doldurulmuş şırıngalara yönelik artan tercih, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve gelişmiş kolaylık, doz doğruluğu ve kendi kendine uygulama gibi avantajları nedeniyle ürün geliştirme bilim adamları. Ayrıca, fazla doldurmayla ilişkili maliyetlerden tasarruf etmenize yardımcı olur.

Önceden doldurulmuş şırıngalar, ilaçları parenteral yoldan vermeyi amaçlayan enjekte edilebilir ilaç dağıtım sistemleridir. Bu cihazlar, enjekte edilebilir ilaç ürünlerinin paketlenmesi ve tesliminde giderek önemli bir seçenek haline geldi. Bu şırınga, bir ilacın uygulanması için iki ana amaç için tasarlanmıştır. Birincisi, raf ömrü boyunca ilacın gücü, kimliği, kalitesi, gücü ve saflığı üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin bulunmadığını garanti ederek birincil ambalajlamadır. İkincisi, bu şırınga, uygun miktarda ilacı hastaya güvenilir bir şekilde vermeyi amaçlayan bir uygulama sistemidir.

Küresel Orta Doğu ve Afrika Önceden Doldurulmuş Şırınga Pazarı araştırma raporunda yer alan önemli oyuncular:

 • BD (Becton, Dickinson and Company) (Franklin Lakes, New Jersey, U.S.)
 • SCHOTT AG (Mainz, Germany)
 • Gerresheimer AG (Düsseldorf, Germany)
 • West Pharmaceutical Services, Inc. (Exton, U.S.)
 • Aptargroup, Inc. (Crystal Lake, U.S.)
 • Ypsomed AG (Burgdorf, Switzerland)
 • Nipro Pharma Packaging International (Osaka, Japan)
 • Terumo Medical Corporation (Tokyo, Japan)

Global Orta Doğu ve Afrika Önceden Doldurulmuş Şırınga Pazarı Raporunun Bazı Önemli Bulguları şunları içerir:

 • Analiz, ülkeye özel bir analizin yanı sıra küresel bir Orta Doğu ve Afrika Önceden Doldurulmuş Şırınga Pazarı çalışması, açılımlar ve tahminler içerir.
 • Çalışma ayrıca, tahmin süresi boyunca potansiyel piyasa etkisinin karmaşık ölçümlerini ve küresel pazarda faaliyet gösteren önde gelen şirketlere derinlemesine bir genel bakış sunuyor.
 • Rapor, COVID-19 pandemisinin küresel Orta Doğu ve Afrika Önceden Doldurulmuş Şırınga Pazarı üzerindeki etkilerini anlamaya yardımcı oluyor.
 • Sektör oyuncuları tarafından benimsenen rekabetçi kıyaslama ve evrim yaklaşımı hakkında ürün sunan ayrıntılar.

Rapor Satın Almak İçin Buraya Tıklayın:

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/106256

İçindekilerden Önemli Noktalar:

Tanıtım
o Araştırma Kapsamı
o Pazar Bölümlendirme
o Araştırma Metodolojisi
o Tanımlar ve Varsayımlar
Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri
o Piyasa Yönlendiricileri
o Piyasa Kısıtlamaları
o Pazar Fırsatları
Temel bilgiler
o Önemli Sektör Gelişmeleri – Birleşme, Satın Almalar ve Ortaklıklar
o Porter’ın Beş Kuvvet Analizi
o SWOT Analizi
o Teknolojik Gelişmeler
o Değer Zinciri Analizi
Devam etti…

Hakkımızda:
Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Adres:
Fortune Business Insights Pvt. Ltd.9. Kat, İkon Kulesi, Baner –
Mahalunge Yolu, Baner, Pune-411045,
Maharashtra, Hindistan.

Telefon:
ABD: +1 424 253 0390
İngiltere: +44 2071 939123
APAC: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]

İlgili Raporlar:

Dentures Market Drivers

Surgical Tables Market Manufacturers

Dermatology Drugs Market Revenue

Digestive Health Market

Dental CAD/CAM Market Size

North America Feeding Tubes Market Share

North America Cutaneous T-Cell Lymphoma (CTCL) Therapeutics Market Business Opportunities

Lung Cancer Screening Market Trends