Ostomi/Stoma Bakım ve Aksesuarları Pazarı Rapor, Büyüme Öngörüsü, Derinlemesine Araştırma ve 2029’a Kadar Segment Analizi

Ostomi/Stoma Bakım ve Aksesuarları Pazarı Boyut | Covid-19 Tarafından Küresel Endüstri Analizi 2022, 2029’a Kadar Etki, Boyut, Eğilimler, Büyüme, Pay, İş, Kilit Oyuncular, Birleşme, İstatistik, Rekabet Ortamı ve Bölgesel Tahminler, Fortune Business Insights tarafından yayınlanan en son çalışmadır.

 

Küresel ostomi/stoma bakımı ve aksesuarları pazarı Büyüklük 2018’de 2,81 milyar ABD Doları değerindeydi ve 2026 yılına kadar 4,23 milyar ABD Doları’na ulaşacağı ve CAGR’nin yıllık bazda CAGR sergilediği tahmin ediliyor. Tahmin döneminde %5,2.

 

Son Trendler ile Örnek PDF Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/102425

Rapor, pazarın kapsamlı bir değerlendirmesini sunuyor. Bunu, derinlemesine nitel içgörüler, tarihsel veriler ve pazar büyüklüğü hakkında doğrulanabilir tahminler yoluyla yapar. Raporda yer alan projeksiyonlar, kanıtlanmış araştırma metodolojileri ve varsayımlar kullanılarak elde edilmiştir. Yüksek talep ve farklı sektörlerin başarısı için pazar araştırmasının değeri nedeniyle Ostomi/Stoma Bakım ve Aksesuarları Pazarı raporu birçok çalışma alanını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Sürücüler ve Kısıtlamalar

Ostomi, kolorektal kanser, inflamatuar bağırsak hastalıkları ve diğerleri gibi hastalıklar için giderek yaygın olarak kabul edilen bir prosedür haline geliyor. Western Australia Ostomi Association Incorporated’a göre, dünyada yaklaşık 3 milyon ostomat var. Ayrıca, artan prevalansı kolon kanseri ve artan yetişkin popülasyonu bu sayıya daha fazla katkıda bulunuyor. Kolorektal Kanser İttifakına göre, birçok kolorektal kanser hastası ameliyattan sonra geçici ostomiye sahip olabilir ve %10’dan azında kalıcı ostomi olur.

Stoma ameliyatlarının sayısının artması ve ostomat sayısının artması, stoma bakımı pazarının büyümesini destekleyen başlıca faktörlerden ikisi. Amerika Birleşik Ostomi Derneklerine göre, ABD’de her yıl yaklaşık 100.000 ostomi ameliyatı gerçekleştirilmektedir. Bunun ostomi/stoma bakımı ve aksesuarlarına olan talebi artırması bekleniyor.

Küresel Ostomi/Stoma Bakım ve Aksesuarları Pazarı araştırma raporunda yer alan önemli oyuncular:

 • Coloplast Corp
 • ConvaTec Inc.
 • Hollister Incorporated
 • PAUL HARTMANN AG
 • B. Braun Melsungen AG
 • ALCARE Co., Ltd.
 • Salts Healthcare
 • Welland Medical Limited

Global Ostomi/Stoma Bakım ve Aksesuarları Pazarı Raporunun Bazı Önemli Bulguları şunları içerir:

 • Analiz, ülkeye özel bir analizin yanı sıra küresel bir Ostomi/Stoma Bakım ve Aksesuarları Pazarı çalışması, açılımlar ve tahminler içerir.
 • Çalışma ayrıca, tahmin süresi boyunca potansiyel piyasa etkisinin karmaşık ölçümlerini ve küresel pazarda faaliyet gösteren önde gelen şirketlere derinlemesine bir genel bakış sunuyor.
 • Rapor, COVID-19 pandemisinin küresel Ostomi/Stoma Bakım ve Aksesuarları Pazarı üzerindeki etkilerini anlamaya yardımcı oluyor.
 • Sektör oyuncuları tarafından benimsenen rekabetçi kıyaslama ve evrim yaklaşımı hakkında ürün sunan ayrıntılar.

Rapor Satın Almak İçin Buraya Tıklayın:

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/102425

İçindekilerden Önemli Noktalar:

Tanıtım
o Araştırma Kapsamı
o Pazar Bölümlendirme
o Araştırma Metodolojisi
o Tanımlar ve Varsayımlar
Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri
o Piyasa Yönlendiricileri
o Piyasa Kısıtlamaları
o Pazar Fırsatları
Temel bilgiler
o Önemli Sektör Gelişmeleri – Birleşme, Satın Almalar ve Ortaklıklar
o Porter’ın Beş Kuvvet Analizi
o SWOT Analizi
o Teknolojik Gelişmeler
o Değer Zinciri Analizi
Devam etti…

Hakkımızda:
Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Adres:
Fortune Business Insights Pvt. Ltd.9. Kat, İkon Kulesi, Baner –
Mahalunge Yolu, Baner, Pune-411045,
Maharashtra, Hindistan.

Telefon:
ABD: +1 424 253 0390
İngiltere: +44 2071 939123
APAC: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]

İlgili Raporlar:

Cancer Cachexia Market Competitive Landscape

Contraceptives Market

Respiratory Syncytial Virus Therapeutics Market Size

Mexico Hemostats Market Share

Vitamin D Testing Market Trends

Spinal Fusion Devices Market Growth

Implantable Cardioverter Defibrillator Market Key Players

Adult Malignant Glioma Therapeutics Market Demand

External Defibrillator Market Competitive Landscape

Aesthetic Implants Market Segments