Parenteral Kullanım Piyasası için Normal Tuzlu Su Rapor, Büyüme Öngörüsü, Derinlemesine Araştırma ve 2029’a Kadar Segment Analizi

Parenteral Kullanım Piyasası için Normal Tuzlu Su Boyut | Covid-19 Tarafından Küresel Endüstri Analizi 2022, 2029’a Kadar Etki, Boyut, Eğilimler, Büyüme, Pay, İş, Kilit Oyuncular, Birleşme, İstatistik, Rekabet Ortamı ve Bölgesel Tahminler, Fortune Business Insights tarafından yayınlanan en son çalışmadır.

 

Parenteral kullanım için küresel normal salin pazarı 2019’da 2,88 milyar ABD Doları idi ve 2026 yılına kadar 3,71 milyar ABD Dolarına ulaşması ve bu dönemde % 5,4’lük bir CAGR sergilemesi bekleniyor. tahmin dönemi.

 

Son Trendler ile Örnek PDF Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/104520

Rapor, pazarın kapsamlı bir değerlendirmesini sunuyor. Bunu, derinlemesine nitel içgörüler, tarihsel veriler ve pazar büyüklüğü hakkında doğrulanabilir tahminler yoluyla yapar. Raporda yer alan projeksiyonlar, kanıtlanmış araştırma metodolojileri ve varsayımlar kullanılarak elde edilmiştir. Yüksek talep ve farklı sektörlerin başarısı için pazar araştırmasının değeri nedeniyle Parenteral Kullanım Piyasası için Normal Tuzlu Su raporu birçok çalışma alanını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Sürücüler ve Kısıtlamalar

Saline IV oldu dehidratasyon, kusma, ishal gibi çeşitli durumların yönetimi ve çeşitli kritik durumlarda sıvı resüsitasyonunun yönetimi için hastane ortamlarında tercih edilen sıvı.Ayrıca, yenidoğanlarda, sepsis yönetiminde ilk adım olan %0,9 sodyum klorür uygulamasıdır. , hiponatremi, hipernatremi ve belirli tıbbi durumlardan kaynaklanan sıvı eksiklikleri veya dengesizlikleri.

Normal salin yaygın olarak kullanılmaktadır. dehidrasyon, elektrolit dengesizliği, yara pansuman, sepsis, kanama ve diğerleri gibi çok çeşitli koşullar için hastaneler. Victorian Health Information Agency’ye göre, yenidoğan sepsisi Avustralya, Victoria’da 1000 canlı doğumda 1 ila 8’de meydana gelmektedir. Küresel olarak, yenidoğan sepsisi yılda 1000 canlı doğumda yaklaşık 1 ila 50’de görülür. Yenidoğanlarda artan sepsis insidansı, parenteral kullanım satışları için normal salin için yükselmeye hazırlanıyor.

Küresel Parenteral Kullanım Piyasası için Normal Tuzlu Su araştırma raporunda yer alan önemli oyuncular:

 • Baxter (Illinois, U.S.)
 • Kelun Group (Sichuan, China)
 • B. Braun Melsungen AG (Melsungen, Germany)
 • Fresenius Kabi AG (Bad Homburg, Germany)
 • SSY Group Limited (Hong Kong)
 • ICU Medical (Illinois, U.S.)
 • Double-Crane Pharmaceutical Co., Ltd. (China)
 • Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Tokyo, Japan)
 • Cisen Pharmaceutical Co., Ltd. (Shandong, China)
 • Pharmally International Holding Co., Ltd. (Shandong, China)
 • Other prominent players

Global Parenteral Kullanım Piyasası için Normal Tuzlu Su Raporunun Bazı Önemli Bulguları şunları içerir:

 • Analiz, ülkeye özel bir analizin yanı sıra küresel bir Parenteral Kullanım Piyasası için Normal Tuzlu Su çalışması, açılımlar ve tahminler içerir.
 • Çalışma ayrıca, tahmin süresi boyunca potansiyel piyasa etkisinin karmaşık ölçümlerini ve küresel pazarda faaliyet gösteren önde gelen şirketlere derinlemesine bir genel bakış sunuyor.
 • Rapor, COVID-19 pandemisinin küresel Parenteral Kullanım Piyasası için Normal Tuzlu Su üzerindeki etkilerini anlamaya yardımcı oluyor.
 • Sektör oyuncuları tarafından benimsenen rekabetçi kıyaslama ve evrim yaklaşımı hakkında ürün sunan ayrıntılar.

Rapor Satın Almak İçin Buraya Tıklayın:

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/104520

İçindekilerden Önemli Noktalar:

Tanıtım
o Araştırma Kapsamı
o Pazar Bölümlendirme
o Araştırma Metodolojisi
o Tanımlar ve Varsayımlar
Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri
o Piyasa Yönlendiricileri
o Piyasa Kısıtlamaları
o Pazar Fırsatları
Temel bilgiler
o Önemli Sektör Gelişmeleri – Birleşme, Satın Almalar ve Ortaklıklar
o Porter’ın Beş Kuvvet Analizi
o SWOT Analizi
o Teknolojik Gelişmeler
o Değer Zinciri Analizi
Devam etti…

Hakkımızda:
Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Adres:
Fortune Business Insights Pvt. Ltd.9. Kat, İkon Kulesi, Baner –
Mahalunge Yolu, Baner, Pune-411045,
Maharashtra, Hindistan.

Telefon:
ABD: +1 424 253 0390
İngiltere: +44 2071 939123
APAC: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]

İlgili Raporlar:

Subdural Electrode Market Overview

Fibrin Sealants Market Industry

Incontinence Products Market Stastistic

Drug Eluting Stent Market Devlopment Strategy

Non-Hodgkin Lymphoma Treatment Market Future Growth

Multiple Myeloma Market Research Methodology

Anxiety Disorders and Depression Treatment Market Analysis