Steroid Olmayan Anti-inflamatuar İlaçlar [NSAID’ler] Pazarı Rapor, Büyüme Öngörüsü, Derinlemesine Araştırma ve 2029’a Kadar Segment Analizi

Steroid Olmayan Anti-inflamatuar İlaçlar [NSAID’ler] Pazarı Boyut | Covid-19 Tarafından Küresel Endüstri Analizi 2022, 2029’a Kadar Etki, Boyut, Eğilimler, Büyüme, Pay, İş, Kilit Oyuncular, Birleşme, İstatistik, Rekabet Ortamı ve Bölgesel Tahminler, Fortune Business Insights tarafından yayınlanan en son çalışmadır.

 

Küresel steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) pazar büyüklüğü 2019’da 15,58 milyar ABD doları seviyesindeydi ve 2027 yılına kadar 24,35 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. tahmin döneminde %5.8’lik bir CAGR.

 

Son Trendler ile Örnek PDF Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/102823

Rapor, pazarın kapsamlı bir değerlendirmesini sunuyor. Bunu, derinlemesine nitel içgörüler, tarihsel veriler ve pazar büyüklüğü hakkında doğrulanabilir tahminler yoluyla yapar. Raporda yer alan projeksiyonlar, kanıtlanmış araştırma metodolojileri ve varsayımlar kullanılarak elde edilmiştir. Yüksek talep ve farklı sektörlerin başarısı için pazar araştırmasının değeri nedeniyle Steroid Olmayan Anti-inflamatuar İlaçlar [NSAID’ler] Pazarı raporu birçok çalışma alanını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Sürücüler ve Kısıtlamalar

Kronik ağrı, verimlilik kaybı ve tedavi maliyeti nedeniyle büyük bir sağlık ve ekonomik yüke neden oluyor. Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar, öncelikle ağrı ve iltihaplanma tedavisinde kullanılıyor. Artan romatoid artrit, ankilozan spondilit prevalansı , osteoartrit, migren ve diğerleri, bu ilaçların alımını artırıyor. Artan reçete sayısıyla birlikte bunlar, dünya genelinde en yaygın kullanılan ilaçlar haline geldi.

Ağrı ve iltihaplanmaya neden olan hastalıkların prevalansının artması, steroid olmayan anti-inflamatuar ilaç pazarının büyümesini sağlayan önde gelen faktörlerden biridir. Akut ve kronik ağrı tedavisi için bu ilaçların alımı giderek artmaktadır. İbuprofen ve diklofenak genellikle reçeteli ilaçlar ağrıdan kurtulmak için. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, 2016 yılında ABD’de 50 milyondan fazla yetişkinde kronik ağrı ve 19,6 milyonda yüksek etkili kronik ağrı vardı.

Küresel Steroid Olmayan Anti-inflamatuar İlaçlar [NSAID’ler] Pazarı araştırma raporunda yer alan önemli oyuncular:

 • GlaxoSmithKline plc
 • Pfizer Inc.
 • Johnson & Johnson Services, Inc.
 • Bayer AG
 • AstraZeneca
 • Boehringer Ingelheim International GmbH
 • Zyla Life Sciences
 • Horizon Therapeutics plc
 • Others

Global Steroid Olmayan Anti-inflamatuar İlaçlar [NSAID’ler] Pazarı Raporunun Bazı Önemli Bulguları şunları içerir:

 • Analiz, ülkeye özel bir analizin yanı sıra küresel bir Steroid Olmayan Anti-inflamatuar İlaçlar [NSAID’ler] Pazarı çalışması, açılımlar ve tahminler içerir.
 • Çalışma ayrıca, tahmin süresi boyunca potansiyel piyasa etkisinin karmaşık ölçümlerini ve küresel pazarda faaliyet gösteren önde gelen şirketlere derinlemesine bir genel bakış sunuyor.
 • Rapor, COVID-19 pandemisinin küresel Steroid Olmayan Anti-inflamatuar İlaçlar [NSAID’ler] Pazarı üzerindeki etkilerini anlamaya yardımcı oluyor.
 • Sektör oyuncuları tarafından benimsenen rekabetçi kıyaslama ve evrim yaklaşımı hakkında ürün sunan ayrıntılar.

Rapor Satın Almak İçin Buraya Tıklayın:

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/102823

İçindekilerden Önemli Noktalar:

Tanıtım
o Araştırma Kapsamı
o Pazar Bölümlendirme
o Araştırma Metodolojisi
o Tanımlar ve Varsayımlar
Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri
o Piyasa Yönlendiricileri
o Piyasa Kısıtlamaları
o Pazar Fırsatları
Temel bilgiler
o Önemli Sektör Gelişmeleri – Birleşme, Satın Almalar ve Ortaklıklar
o Porter’ın Beş Kuvvet Analizi
o SWOT Analizi
o Teknolojik Gelişmeler
o Değer Zinciri Analizi
Devam etti…

Hakkımızda:
Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Adres:
Fortune Business Insights Pvt. Ltd.9. Kat, İkon Kulesi, Baner –
Mahalunge Yolu, Baner, Pune-411045,
Maharashtra, Hindistan.

Telefon:
ABD: +1 424 253 0390
İngiltere: +44 2071 939123
APAC: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]nsights.com

İlgili Raporlar:

Subdural Electrode Market Overview

Fibrin Sealants Market Industry

Incontinence Products Market Stastistic

Drug Eluting Stent Market Devlopment Strategy

Non-Hodgkin Lymphoma Treatment Market Future Growth

Multiple Myeloma Market Research Methodology

Anxiety Disorders and Depression Treatment Market Analysis