Evcil Hayvan Sigorta Pazarı Büyüklük, En İyi Şirketler Analizi, Bölgesel Büyümeye Genel Bakış ve Büyüme Faktörleri Detayları ve Tahmini 2022-2028

Fortune Business Insights, kısa bir süre önce Global Evcil Hayvan Sigorta Pazarı hakkında bir rapor sundu, 2022-2027 dönemi için endüstrinin eksiksiz bir analizini sağlayan derinlemesine bir çalışmadır. dinamikler ve rekabet senaryoları.

Küresel olarak insanlar ve ulusal ekonomiler, sağlık sektörüne büyük ölçüde güvenmektedir. Dünyanın en hızlı büyüyen endüstrilerinden biridir. Çoğu gelişmiş ülkenin GSYİH’sinin %10’undan fazlasını oluşturan sağlık harcamaları ile, farklı ülkelerdeki gelir seviyeleri ile sağlık harcamaları arasında bir bağlantı vardır.

2022 ve 2028 dönemi için Evcil Hayvan Sigorta Pazarı ‘nin büyümesi için gerekli olan istatistiksel ve analitik yaklaşım. Raporda sunulan temel endüstriyel görüşler, piyasadaki mevcut senaryo ile ilgili okuyuculara piyasaya genel bakış hakkında daha iyi bir fikir veriyor. Buna ek olarak, rapor, pazarın büyümesiyle ilişkili mevcut ve gelecekteki pazar eğilimleri hakkında ayrıntılı bir tartışma içerir.

Küresel evcil hayvan sigortası pazar büyüklüğü 2018’de 6,05 milyar ABD doları olarak gerçekleşti ve tahmin döneminde %8,0’lık bir CAGR sergileyerek 2026 yılına kadar 11,25 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Evcil Hayvan Sigorta Pazarı Sürücüleri:

Çeşitli ülkelerde artan evcil hayvan kabulü, ürün talebini artıran ve dolayısıyla pazar büyümesini artıran önemli faktörlerden biridir. Örneğin, Amerikan Hayvanlara Zulüm Önleme Derneği’ne (ASPCA) göre, 2018’de ABD’de 78 milyon köpek ve 85,8 milyon kedinin sahibi olduğu tahmin edilmektedir. ürün talebini artıran bir diğer önemli faktör. Örneğin Birleşik Krallık, 2017 yılında %25 ile en yüksek evcil hayvan sigortası penetrasyon oranına sahip ilk ülkelerden biriydi. Ayrıca İsveç, 1924 yılında atlara ve besi hayvanlarına odaklanan ilk hayvan sigortası poliçesini yazan ilk ülkeydi. Ayrıca, evcil hayvanlar arasında zoonotik hastalıkların artan prevalansı da insanları evcil hayvan sigortası benimsemeye iten ve böylece pazarın genişlemesine katkıda bulunan başlıca nedenlerden biridir.

Örnek Rapor Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/101956

Raporun amacı nedir?

Evcil Hayvan Sigorta Pazarı raporu, tahmin döneminin sonuna kadar Pazarın tahmini pazar büyüklüğünü sunar. Ayrıca, tarihsel ve güncel pazar büyüklüğü de raporda incelenmektedir.

Çeşitli göstergelere dayalı olarak, verilen tahmin dönemi için Yıllık büyüme (%) ve bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) sunulmaktadır.

Raporda, coğrafi kapsam, pazar segmentasyonu ve kilit oyuncuların finansal performansına dayalı olarak Pazara genel bir bakış sunulmaktadır.

Rapor, Kuzey Amerika, Asya Pasifik, Avrupa, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika’da sektördeki mevcut eğilimleri ve Pazarın gelecekteki kapsamını sunmaktadır.

Pazarın büyümesini hızlandıran çeşitli parametreler araştırma raporuna dahil edilmiştir.

Rapor, tahmin dönemi boyunca Pazarın büyüme oranını, pazar büyüklüğünü ve değerlemesini analiz eder.

Bölgesel analiz Pazar ile ilgili hangi hususlar bu rapora dahil edilmiştir?

Raporda kapsanan coğrafi bölgeler arasında Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika bölgesi yer alıyor.

Rapor, ürün kullanımı ve tüketimi hakkında bilgi sağlayan mevcut ve gelecekteki pazar eğilimlerinin bölge bazında ayrıntılı analizinden oluşur.

Tahmin süresi boyunca ülkeleri de dahil olmak üzere her bölgedeki pazarın büyüme oranı pazar raporuna dahil edilir.

Pazar raporunda yer alan başlıca Evcil Hayvan Sigorta Pazarı Üreticileri şunları içerir:

 • Trupanion
 • Nationwide Mutual Insurance Company
 • ASPCA
 • Healthy Paws Pet Insurance, LLC.
 • Embrace Pet Insurance Agency, LLC
 • Figo Pet Insurance LLC.
 • Anicom Holdings
 • Agria Pet Insurance Ltd
 • 24PetWatch
 • Pets Best Insurance Services, LLC.

Bölgesel Analiz:

Coğrafya temelinde, Global Evcil Hayvan Sigorta Pazarı, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik ve Dünyanın Geri Kalanı olarak bölümlere ayrılmıştır. Kuzey Amerika’nın küresel Hayvan Yemi Enzimleri Pazarında önemli bir paya sahip olması bekleniyor. Araştırma ve geliştirme sürecine yönelik artan yatırım ve bölgedeki çözümlerin benimsenmesi nedeniyle Asya-Pasifik’in öngörülen dönemde daha hızlı büyümesi bekleniyor.

North America

United States, Canada and Mexico

Europe

Germany, UK, France, Italy, Russia and Turkey etc.

Asia-Pacific

China, Japan, Korea, India, Australia, Indonesia, Thailand, Philippines, Malaysia and Vietnam etc.

South America

Brazil, Argentina, Columbia etc.

Middle East & Africa

Saudi Arabia, UAE, Egypt, Nigeria and South Africa

Bu raporda kilit piyasa oyuncuları hangi faktörlere göre değerlendiriliyor?

 • Rapor, dünya genelinde pazardaki lider şirketlerin ayrıntılı analizini sunar.
 • Anahtar Oyuncular dahil olmak üzere Pazarda yer alan başlıca satıcıların ayrıntılarını sağlar.
 • Şirket profili, elde edilen gelir, malların fiyatlandırması ve üretilen ürünler dahil olmak üzere her şirkete kapsamlı bir genel bakış rapora dahil edilir.
 • Piyasadaki rakipler hakkındaki gerçekler ve rakamlar ile önde gelen piyasa oyuncularının bakış açıları raporda sunulmaktadır.
 • Söz konusu kilit oyuncularla ilgili son gelişmeler, birleşmeler ve satın almalar piyasa raporunda sunulmaktadır.

Raporu Satın Alma Nedenleri:

 • Pazar Büyüklüğü Tahminleri: Raporun yazarları, değer ve hacme dayalı olarak küresel Evcil Hayvan Sigorta Pazarı büyüklüğünün doğru tahminini sağlamıştır.
 • Pazar Trend Analizi: Raporun bu bölümü, küresel Evcil Hayvan Sigorta Pazarı ‘deki yaklaşan trendlere ve gelişmelere ışık tutuyor.
 • Gelecek Beklentileri: Buradaki rapor, küresel Evcil Hayvan Sigorta Pazarı ‘deki ödüllendirici fırsatlar hakkında önemli bilgiler sunuyor.
 • Bölgesel Analiz: Küresel Evcil Hayvan Sigorta Pazarı ‘deki potansiyel bölgelerin ve ülkelerinin kapsamlı analizi raporun bu bölümünde verilmektedir.
 • Segment Analizi: Burada, ürün tipi, uygulama ve son kullanıcıyı içeren kilit segmentler ve bunların toplam pazar büyüklüğüne katkıları ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.
 • Rekabet Ortamı: Piyasa katılımcıları, rakiplerinin eğrinin önünde kalmak için düşündükleri iş stratejilerine ilişkin bir genel bakış elde edecekler. Bu analiz, oyuncuların gelecekte bilinçli iş kararları vermelerine yardımcı olacaktır.

Daha fazla ayrıntı için Analistimizle iletişime geçin: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/101956

İçerik tablosu:

1 Piyasaya Genel Bakış

1.1 Evcil Hayvan Sigorta Pazarı Giriş

1.2 Türüne Göre Pazar Analizi

1.3 Uygulamalara Göre Pazar Analizi

1.4 Bölgelere Göre Pazar Analizi

1.4.1 Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika)

1.4.1.1 Amerika Birleşik Devletleri Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.1.2 Kanada Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.1.3 Meksika Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.2 Avrupa (Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Rusya ve İtalya)

1.4.2.1 Almanya Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.2.2 Fransa Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.2.3 Birleşik Krallık Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.2.4 Rusya Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.2.5 İtalya Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.3 Asya-Pasifik (Çin, Japonya, Kore, Hindistan ve Güneydoğu Asya)

1.4.3.1 Çin Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.3.2 Japonya Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.3.3 Kore Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.3.4 Hindistan Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.3.5 Güneydoğu Asya Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.4 Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika

1.4.4.1 Brezilya Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.4.2 Mısır Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.4.3 Suudi Arabistan Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.4.4 Güney Afrika Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.4.5 Türkiye Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.5 Evcil Hayvan Sigorta Pazarı Piyasa Dinamikleri

1.5.1 Piyasa Fırsatları

1.5.2 Piyasa Riski

1.5.3 Piyasa İtici Güç

2 Üretici Profili

3 Üreticiye Göre Küresel Evcil Hayvan Sigorta Pazarı Satışları, Gelirleri, Pazar Payı ve Rekabet (2020-2026)

3.1 Üreticiye Göre Küresel Evcil Hayvan Sigorta Pazarı Satışları ve Pazar Payı (2020-2026)

3.2 Üreticiye Göre Küresel Evcil Hayvan Sigorta Pazarı Geliri ve Pazar Payı (2020-2026)

3.3 Piyasa Yoğunlaşma Oranı

3.3.1 2020’de İlk 3 Evcil Hayvan Sigorta Pazarı Üretici Pazar Payı

3.3.2 2020’de İlk 6 Evcil Hayvan Sigorta Pazarı Üretici Pazar Payı

3.4 Piyasa Rekabet Eğilimi

4 Bölgelere Göre Küresel Evcil Hayvan Sigorta Pazarı Pazar Analizi

4.1 Bölgelere Göre Küresel Evcil Hayvan Sigorta Pazarı Satışları, Gelirleri ve Pazar Payı

4.1.1 Bölgelere Göre Küresel Evcil Hayvan Sigorta Pazarı Satışları ve Pazar Payı (2020-2026)

4.1.2 Bölgelere Göre Küresel Evcil Hayvan Sigorta Pazarı Geliri ve Pazar Payı (2020-2026)

4.2 Kuzey Amerika Evcil Hayvan Sigorta Pazarı Satış ve Büyüme Oranı (2020-2026)

4.3 Avrupa Evcil Hayvan Sigorta Pazarı Satış ve Büyüme Oranı (2020-2026)

4.4 Asya-Pasifik Evcil Hayvan Sigorta Pazarı Satış ve Büyüme Oranı (2020-2026)

4.5 Güney Amerika Evcil Hayvan Sigorta Pazarı Satış ve Büyüme Oranı (2020-2026)

4.6 Orta Doğu ve Afrika Evcil Hayvan Sigorta Pazarı Satış ve Büyüme Oranı (2020-2026)

TC Devam…

Herhangi bir sorunuz mu var? Uzmanlarımıza Sorun:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/101956

Hakkımızda:

Fortune Business Insights, uzman kurumsal analiz ve doğru veriler sunarak her büyüklükteki kuruluşun zamanında kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için yenilikçi çözümler tasarlayarak, onların işlerine özgü zorlukları çözmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sunarak müşterilerimizi bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Raporlarımız, şirketlerin sürdürülebilir büyüme elde etmesine yardımcı olmak için benzersiz bir somut içgörü ve niteliksel analiz karışımı içerir. Deneyimli analistler ve danışmanlardan oluşan ekibimiz, ilgili verilerle serpiştirilmiş kapsamlı pazar araştırmalarını derlemek için sektör lideri araştırma araçlarını ve tekniklerini kullanır.

Fortune Business Insights’ta müşterilerimiz için en kazançlı büyüme fırsatlarını vurgulamayı amaçlıyoruz. Bu nedenle, teknolojik ve pazarla ilgili değişiklikler arasında gezinmelerini kolaylaştıran öneriler sunuyoruz. Danışmanlık hizmetlerimiz, kuruluşların gizli fırsatları belirlemelerine ve mevcut rekabet zorluklarını anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Contact:

Email: [email protected]

Phone: US +1 424 253 0390 / UK +44 2071 939123 / APAC: +91 744 740 1245