Gelişmiş Yara Bakım Pazar Büyüklüğü [2022 – 2028] 15,59 Milyar ABD Dolarına [CAGR %5,1] ulaşacak

Küresel gelişmiş yara bakımı pazar büyüklüğünün 2027 yılına kadar 15,59 milyar ABD dolarına ulaşması ve tahmin döneminde % 5,1’lik bir CAGR sergilemesi bekleniyor. Dünya çapında artan ayak ülseri, basınç ülseri ve venöz ülser gibi kronik yara vakaları, pazarın büyümesini desteklemede hayati bir faktör olabilir. Ayrıca Fortune Business Insights, gelişmekte olan ülkelerdeki akut yaraların artan tedavisinin önümüzdeki yıllarda pazarın büyümesini destekleyeceğini belirtiyor. Pansumanlar, Yara Bakım Cihazları, Aktif Yara Bakımı), Endikasyona Göre (Diyabetik Ayak Ülserleri, Basınç Ülserleri, Cerrahi Yaralar ve Diğerleri), Sonuca Göre, Kullanıcıya Göre (Hastaneler, Klinikler, Evde Bakım Ayarları ve Diğerleri) ve Bölgesel Tahmin, 2020- 2027” pazar büyüklüğü 2019’da 10,43 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Yaraların tedavi yöntemlerindeki ilerleme, pazar için kazançlı iş fırsatları yaratacaktır.

Örnek PDF Broşürünü Alın:
www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/sample/advanced-wound-care-market-100060

Pazar Büyümesini Artırmak için Akut ve Kronik Yaraların Yaygınlığı
Gelişmiş yara bakım çözümleri, venöz bacak ülserleri, diyabetik ayak ülserleri ve diğerleri gibi akut ve kronik yaralanmaların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Birkaç hasta arasında travmatik ve ölümcül yaraların yaygınlığı, gelişmiş yara bakımı çözümleri talebini artırabilir. Nanjing Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bölümü tarafından yayınlanan verilere göre, 2019 yılında Kuzey Amerika’daki toplam cerrahi yara vakaları %2,8’e yükseldi.

Ayrıca, biyosolüsyonlar gibi gelişmiş yara çözümlerinin geliştirilmesinin ürün talebini artırması bekleniyor. Sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeler biyoçözümlerin benimsenmesine yol açmıştır. Örneğin, Şubat 2019’da Axio Biosolutions, kronik yaraların tedavisi için chitosan’dan yapılan MaxioCel’i duyurdu. Bu faktörlerin pazar büyümesini yönlendirmesi bekleniyor.
Net Health, Pazar Konumunu Güçlendirmek İçin Doku Analitiği Aldı
Mayıs 2020’de Net Health, Baltimore, Tissue Analytics merkezli otomatik bir mobil cilt ve yara görüntüleme ve tahmine dayalı analitik çözümler sağlayıcısı satın aldı. Bu satın almanın Net Health’in pazardaki konumunu güçlendirmesi ve müşterilerine yeni nesil yara bakım çözümlerinin dağıtımını hızlandırması bekleniyor. Şirket, Tissue Analytics uygulamasını WoundExpert EHR çözümüyle birleştirmeyi aktif olarak planlıyor. Bu birleştirme, klinisyenlerin sorunsuz bir şekilde yakalamalarını ve yüklemelerini sağlayabilir. Şirketin hizmetlerini geliştirmesini ve tüketicilerin dikkatini çekmesini sağlayabilir.

Pazar Sürücüsü:
Muazzam Gelişimi Kolaylaştıracak Etkili Terapilerin Teşvik Edilmesi
Hastalar arasında kronik yaraların etkili ve yetkin tedavisine yönelik artan ihtiyaç, şirketleri yenilikçi tedaviler sunmaya itecektir. Artan karşılanmayan hasta ihtiyaçları, gelişmekte olan ülkelerdeki hastalar için yeni tedavi seçeneklerine olan talebi artırması beklenen kritik bir faktördür. Önde gelen kuruluşlar tarafından iyileşmesi zor kronik yaralar için etkili tedavilerin piyasaya sürülmesi, pazarın büyümesini destekleyecektir. Örneğin, güvenli ve sağlam iyileşme için doku ve organ bağışında yenilik yapan küresel bir kar amacı gütmeyen kuruluş olan MTF Biologics, ABD’deki Yara İyileştirme Derneği (WHS) konferansında AminoBand uygulanabilir membranı açıkladı. , deri greftleri ve etkili iyileştirme terapileri, öngörülebilir gelecekte pazarın muazzam büyümesine yardımcı olacaktır. Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne göre, diyabetik ayak ülserleri, yalnızca ABD’de her yıl tedavi için tahmini olarak 9 ila 13 milyar USD’ye mal oluyor. Ayrıca, şirketlerin akut ve kronik yaraların tedavi maliyetlerini düşürmeye yönelik artan çabaları, daha sonra pazar potansiyelini artıracaktır.

Bölgesel Analiz:
Asya Pasifik’te Büyümeyi Destekleyecek Sağlık Hizmetleri Altyapısını Geliştirmek
Kuzey Amerika’daki pazar büyüklüğü, 2019’da 4,35 milyar ABD doları gelir elde etti ve artan kronik ve akut yara vakaları nedeniyle tahmin döneminde baskın kalması muhtemel. Diyabetik ayak ülserleri ve cerrahi yaralar için artan patent havuzu, pazarın büyümesini daha da destekleyecektir. Asya Pasifik’teki pazarın, gelişen sağlık altyapısı nedeniyle tahmin döneminde muazzam bir şekilde artması muhtemeldir. Hastanelerdeki gelişen tesisler ve hükümet tarafından sağlık harcamalarındaki artış, tahmin döneminde pazar üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Kilit oyuncular tarafından gelişmiş tedavilere ve aktif Ar-Ge faaliyetlerine yönelik artan talep, bölgedeki büyümeyi etkileyecektir. Bununla birlikte, uzak bölgelerdeki yeni ürünler ve cihazlarla ilgili bilgi eksikliği, Asya Pasifik’teki büyümeyi sınırlayacaktır.

Analistimiz İle Konuşun:
www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/advanced-wound-care-market-100060

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

ABD :+1 424 253 0390

İngiltere : +44 2071 939123

APAC : +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]