Yangına Dayanıklı Kaplamalar Pazar Araştırması Raporu, Büyüme Eğilimleri ve Rekabet Analizi 2020-2029

Küresel yangına dayanıklı kaplamalar pazar büyüklüğünün önemli ölçüde sergilemesi bekleniyor; Dünya çapında artan yangın güvenliği endişeleri nedeniyle öngörülebilir gelecekte büyüme. Bu bilgiler Fortune Business Insights’ın ” Yangına Dayanıklı Kaplamalar Pazarı, 2022-2029 ” başlıklı raporunda yayınlanmıştır . Kaplamalar, yangına yakalanma riskini en aza indirmeye yardımcı olur ve çeşitli iş istasyonlarında yangın tehlikelerinden tasarruf sağlar. Ayrıca, özellikle herhangi bir yanıcı maddenin gaz kaçağı olayı sırasında alevlerin yayılmasını kontrol etmeye yardımcı olur.

Örnek PDF Broşürü İsteyin:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/fire- Resistance-coatings-market-104187

Pazarda Profili Oluşturulan Önemli Oyuncuların Listesi:

 • Akzo Nobel NV
 • BASF SE
 • Nippon Paint Co., Ltd.
 • Sherwin-Williams Şirketi
 • Hempel A/S
 • Jotun A.Ş.
 • Contego Uluslararası, Inc.
 • Yanmaz Inc
 • ateşsiz
 • piroteknik
 • Alev Kontrol Kaplamaları
 • Llc
 • Ateşsiz Kaplamalar, Inc.

Pazar Segmentasyonu

Türüne göre, yangına dayanıklı kaplamalar pazarı, sıvı yangına dayanıklı kaplamalar, toz yangına dayanıklı kaplamalar ve diğerleri olarak bölümlere ayrılmıştır. Uygulama bazında pazar, yapı ve inşaat, petrol ve gaz, otomotiv, havacılık, denizcilik, elektrik ve elektronik, mobilya, tekstil ve diğerleri olarak sınıflandırılır. Coğrafyaya dayalı olarak, pazar Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika’ya bölünmüştür.

Rapor Neleri İçeriyor?

Rapor, piyasada bulunan en son teknolojilerin tümü hakkında ayrıntılara sahiptir. Sektörde yapılan teknolojik gelişmeler ve bununla ilişkili potansiyel fırsatlar vurgulanmıştır. Rapor, pazarın zorluklarını belirlemekte ve bunlara çeşitli çözümler önermektedir. Ayrıca büyümeyi teşvik eden faktörlerden, kısıtlamalardan, tüketim modelinden, dağıtım kanallarından ve yangına dayanıklı kaplama pazarıyla ilgili diğer hayati bilgilerden bahseder.

Sürüş faktörü

Ürün Talebini Desteklemek için Artan Yangın Güvenliği Endişeleri

Yangın tehlikesi açısından dünya genelinde artan güvenlik gereksinimleri her geçen gün daha da sıkılaşıyor. Başta kimya, petrol ve gaz ve gıda işleme olmak üzere çeşitli fabrika tesislerinin inşasına ilişkin düzenlemeler, güvenlik kurallarını ihlal ettiği için ağır cezalar aldı. Örneğin, 2020’de Kaliforniya eyalet senatörleri orman yönetiminin iyileştirilmesi, yangın sigortasına yardım ve toplulukları yangına dayanıklı hale getirmek için bina kodlarının güncellenmesi için bir yasama paketi yayınladı. Ayrıca, Hindistan ve Çin’deki hızlı sanayileşmenin, yangına dayanıklı kaplama pazarının önemli ölçüde büyümesine katkıda bulunması muhtemeldir. Çeşitli bölgelerde artan sayıda fabrika kuruluşu, altyapının yangın güvenliği önlemlerine uymasını gerektirmektedir.

Bölgesel Görüşler

Büyümeye Yardımcı Olmak İçin Asya-Pasifik’te Yangın Güvenliğine Yönelik Yaygın Talep

Asya-Pasifik’in tahmin süresi boyunca önemli yangına dayanıklı kaplamalar pazar payına sahip olması bekleniyor. Bunun nedeni, hızlı sanayileşme ile birlikte bölgedeki inşaat sektörünün büyümesidir. Örneğin Samsung, Hindistan’daki en büyük üretim tesisini kurdu ve birkaç büyük endüstride bu tür kaplamalara olan talebin bölgesel büyümeyi yönlendirmesi bekleniyor.

Kuzey Amerika’nın önümüzdeki yıllarda önemli bir pazar payına sahip olması bekleniyor. Bunun nedeni, ev sektöründe yangın güvenliğine yönelik artan taleptir. Ayrıca, son kullanıcı endüstrisinden gelen artan talebin de piyasayı harekete geçirmesi bekleniyor.

Bu Raporu Satın Almadan Önce Sorgulayın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/fire-proof-coatings-market-104187

Rekabetçi Peyzaj

İş Ufuklarının Genişletilmesine Yardımcı Olmak İçin Kilit Oyuncular Tarafından Teknolojik İnovasyon

Yangına dayanıklı kaplamalar için pazar oldukça parçalıdır. Kaplamaların ve hatta kaplamaların kendisinin üretimi için teknolojik gelişme sürekli olarak gelişmektedir. Bunun nedeni, çeşitli son kullanıcılardan talep edilen yüksek kaliteli ürünlerdir. Pazar ortamındaki teknolojik yenilikler ve gelişmelerin iş ufkunu genişletmesi bekleniyor. Ayrıca, pazar son yıllarda çeşitli işbirlikleri, ortaklıklar, satın almalar ve diğerleri yaşıyor. Üretim tesislerinin ve dağıtım kanallarının genişletilmesi pazarın büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

 

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™  doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Adres:

Fortune Business Insights Pvt. Ltd.9. Kat, İkon Kulesi, Baner –

Mahalunge Yolu, Baner, Pune-411045,

Maharashtra, Hindistan.

Telefon:

ABD: +1 424 253 0390

İngiltere: +44 2071 939123

APAC: +91 744 740 1245

E-posta:  [email protected]

LinkedIn  Facebook  Twitter