Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı : Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Yükseliyor

Dünya çapında Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı raporu 2022, belirli piyasa durumu, kalıplar ve rapor için bakış açısı hakkında piyasa verilerini sunar. Rapor, küresel payı, büyüklüğü, büyümeyi, ticari yenilikleri, temel güçlükleri ve endüstrinin çeşitli temel yönlerini kapsar. Pazar açılışlarını, zorlukları, kalıpları, iş sistemlerini ve işteki en son gelişmeleri içerir. En iyi üreticilerin iş geliştirme planlarının, mevcut endüstri durumunun, geliştirme bölümlerinin ve gelecekteki derecenin tam taslağını verir.

 

Temmuz 2021’de Hyperfine ve Liminal Sciences, HealthCor Catalio Acquisition Corp adlı bir SPAC ile birleşerek halka açılacak. Birleşme, kapanışın ardından yaklaşık 580 milyon ABD Doları değerinde olacak. Anlaşma sayesinde HealthCor Catalio, Hyperfine olarak yeniden adlandırılacak ve NASDAQ borsasında HYPR senedi sembolü altında listelenecek.

 

Global Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı Size 2022’nin etkileyici bir CAGR ile yükselmesi ve 2026 yılına kadar en yüksek geliri sağlaması bekleniyor. Fortune Business Insights™ en son raporunda bu bilgiyi yayınladı. Raporun başlığı Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı Boyut, Paylaşım ve Trendler Tahmini [2020-2027]. Rapor, tüm tahmin dönemi boyunca araştırma hedeflerini, araştırma kapsamını, metodolojiyi, zaman çizelgesini ve zorlukları tartışır.

Örnek PDF Broşürünü Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/105811

Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı Boyut Raporunda yer alan En İyi Şirketler şunlardır:

 

Some of the major companies in brain-computer interface market are NEURALINK, NEURABLE, EMOTIV, Paradromics , mindmaze , Bitbrain Technologies, Pison, NextMind , NIHON KOHDEN CORPORATION ,  NeuroSky and other prominent players.

 

Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı Boyut raporu, şirketlerin pazar büyümelerini ilerletmek için farklı taktikleri benimsemelerine ve önemli yatırım planlamalarının önemli stratejik kararlarını vermelerine yardımcı olan tüm piyasa güçlerinin mikro ve makro yönünü dikkate alır. Bu rapor ayrıca her bir boşluktan sorumlu faktörleri ve teknolojinin her bir boşluk üzerindeki etkisini tanımlar.

Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı Sürücüleri:

Beyin-bilgisayar arayüzü, nöronal sinyalleri algılayan, analiz eden ve harici cihazlar aracılığıyla eylemler gerçekleştiren ileri teknolojidir. Beyin-Bilgisayar arayüzü, insanların makineleri doğrudan beyin tarafından kontrol etmesine izin verir. Makineler ve insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştıran yazılım ve donanımın birleşimidir. Elektroensefalografi, manyetoensefalografi, beyin-bilgisayar arayüzlerini yaygın olarak kullanan fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme gibi tıp alanında geniş uygulamaları vardır. Beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) çoğunlukla nörojeneratif bozukluklarda kullanılır. İletişim ve hareket bozukluklarında popülerlik kazanmaktadır. Ek olarak, artan geriatrik popülasyon nedeniyle, BBA, hareket bozuklukları gibi yaşa bağlı çeşitli bozuklukların tedavisinde kullanılmaktadır.

Raporda Kapsanan Noktalar:

 • Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı raporunda tartışılan noktalar, üreticiler, hammadde tedarikçileri, ekipman tedarikçileri, son kullanıcılar, tüccarlar, distribütörler vb. gibi pazarda yer alan başlıca piyasa oyuncularıdır.
 • Firmaların tam profilinden bahsedilmiştir. Kapasite, üretim, fiyat, hasılat, maliyet, brüt, brüt kar marjı, satış hacmi, satış hasılatı, tüketim, büyüme oranı, ithalat, ihracat, tedarik, gelecek stratejileri ve yapmakta oldukları teknolojik gelişmeler de bu kapsamda yer almaktadır. bildiri.
 • Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı raporu, piyasanın SWOT analizini içerir. Son olarak raporda sektör uzmanlarının görüşlerinin yer aldığı sonuç bölümü yer almaktadır.
 • Üreticiye, bölgeye, türe, uygulamaya ve özel araştırmaya göre veri ve bilgiler, özel gereksinimlere göre eklenebilir.
 • Pazarın büyüme faktörleri ayrıntılı olarak tartışılır ve pazarın farklı son kullanıcıları ayrıntılı olarak açıklanır.

Bu raporda yanıtlanan önemli sorulardan bazıları:

 • Tahmin dönemi boyunca pazarın büyüme hızı, büyüme ivmesi veya ivme pazarı ne getirecek?
 • Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı’yi yönlendiren temel faktörler nelerdir?
 • 2020’de değere göre ortaya çıkan Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı’nin boyutu neydi?
 • 2025’te ortaya çıkan Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı’nin boyutu ne olacak?
 • Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı’de hangi bölgenin en yüksek pazar payına sahip olması bekleniyor?
 • Global Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı’nin gelişimini ve boyutlandırılmasını hangi eğilimler, zorluklar ve engeller etkileyecek?
 • En iyi Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı üreticilerinin satış hacmi, geliri ve fiyat analizi nedir?
 • Küresel Endüstride satıcıların karşılaştığı Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı fırsatları ve tehditleri nelerdir?

Analistimiz ile şu adresten konuşun: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/105811

Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı Segment Analizi:

 • Ürün Tipine göre Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı, Sistemler, Dönüştürücüler olarak sınıflandırılır
 • Ürün Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı’ye göre, Araba/El Arabası Tabanlı, Taşınabilir olarak sınıflandırılır.
 • Uygulamaya Göre Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı, Teşhis, Görüntü Kılavuzlu Tedavi olarak sınıflandırılır.
 • Son Kullanıcıya göre Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı, Teşhis Laboratuvarları, Hastaneler olarak sınıflandırılır.
 • Bölgeye göre Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı – Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika), Avrupa (Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Rusya ve Türkiye), Asya-Pasifik (Çin, Japonya, Kore, Hindistan, Avustralya, Endonezya, Tayland, Filipinler, Malezya ve Vietnam), Güney Amerika (Brezilya, Arjantin, Kolombiya vb.) Ve Orta Doğu ve Afrika (Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Nijerya ve Güney Afrika).

Kurumsal Strateji Analizi, Ortam, Tür, Uygulama ve Önde Gelen Ülkelere göre Küresel Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı Geliştirme Stratejisinin COVID-19 Öncesi ve Sonrası Ayrıntılı TOC’si

1 Piyasaya Genel Bakış

1.1 Ürün Tanımı ve Pazar Özellikleri

1.2 Küresel Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı Boyutu

1.3 Pazar Bölümlendirme

1.4 Küresel Makroekonomik Analiz

1.5 SWOT Analizi

 1. Pazar Dinamikleri

2.1 Piyasa Yönlendiricileri

2.2 Pazar Kısıtlamaları ve Zorluklar

2.3 Gelişmekte Olan Piyasa Trendleri

2.4 COVID-19’un Etkisi

2.4.1 Kısa Vadeli Etki

2.4.2 Uzun Vadeli Etki

3 İlişkili Sektör Değerlendirmesi

3.1 Tedarik Zinciri Analizi

3.2 Sektörde Aktif Katılımcılar

3.2.1 Hammadde Tedarikçileri

3.2.2 Ana Distribütörler/Perakendeciler

3.3 Alternatif Analiz

3.4 Sanayi Zinciri Perspektifinden Covid-19’un Etkisi

4 Pazar Rekabet Ortamı

4.1 Sektör Lideri Oyuncular

4.2 Sektör Haberleri

4.2.1 Önemli Ürün Lansman Haberleri

4.2.2 M ve A ve Genişleme Planları

5 Lider Şirketlerin Analizi

6 Ürün Türlerine Göre Pazar Analizi ve Tahmini

6.1 Türlere Göre Global Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı Satışları, Gelirleri ve Payı (2017-2022)

6.1.1 Türlere Göre Global Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı Satışları ve Payı (2017-2022)

6.1.2 Türlere Göre Küresel Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı Geliri ve Payı (2017-2022)

6.1.3 Türlere Göre Küresel Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı Fiyatı (2017-2022)

6.2 Türlere Göre Küresel Pazar Tahmini (2017-2022)

6.2.1 Türlere Göre Küresel Pazar Tahmini Satışlar ve Pazar Payı (2022-2029)

6.2.2 Türlere Göre Küresel Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı Tahmini Gelir ve Payı (2022-2029)

6.3 Türlere Göre Küresel Satışlar, Fiyat ve Büyüme Oranı (2017-2022)

TC Devam…

Hızlı Satın Alma Beyin-Bilgisayar Arayüzü Pazarı Araştırma Raporu:

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/105811

 

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Bizimle iletişime geçin:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

308, Yüksek Karargah,

Anket No. 36, Baner,

Pune-Bangalore Otoyolu,

Pune – 411045, Maharashtra, Hindistan.

Telefon:

ABD :+1 424 253 0390

İngiltere : +44 2071 939123

APAC : +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]

 

Related Reports :

Biopharmaceutical CMO market 

Blood Testing Market

Cell Lysis Market 

Microcatheter Market 

Particle Therapy Market 

Behavioural Therapy Market 

Bronchitis Treatment Market 

Cell Culture Media Market 

Cementless Total Knee Arthroplasty (TKA) Market 

Blood Cell Separation Market