Genom Dizileme Pazarı : Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Yükseliyor

Dünya çapında Genom Dizileme Pazarı raporu 2022, belirli piyasa durumu, kalıplar ve rapor için bakış açısı hakkında piyasa verilerini sunar. Rapor, küresel payı, büyüklüğü, büyümeyi, ticari yenilikleri, temel güçlükleri ve endüstrinin çeşitli temel yönlerini kapsar. Pazar açılışlarını, zorlukları, kalıpları, iş sistemlerini ve işteki en son gelişmeleri içerir. En iyi üreticilerin iş geliştirme planlarının, mevcut endüstri durumunun, geliştirme bölümlerinin ve gelecekteki derecenin tam taslağını verir.

 

Temmuz 2021’de Illumina Inc., çoklu kanserin erken teşhisine odaklanan bir sağlık şirketi olan GRAIL’i yeniden satın alma taahhüdünü açıkladı. Bu satın alma rekabeti artırıyor ve olası endişeleri gidermek için geniş kapsamlı yapısal ve davranışsal çözümler sunuyor. Illumina’nın GRAIL’i yeniden satın alması, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) genelinde milyonlarca vatandaşın hayat kurtaran erken kanser taramalarına yıllar önce erişebileceği, on binlerce hayat kurtaracağı ve önemli sağlık hizmetleri maliyet tasarrufuna yol açacağı anlamına geliyor.

 

Global Genom Dizileme Pazarı Size 2022’nin etkileyici bir CAGR ile yükselmesi ve 2026 yılına kadar en yüksek geliri sağlaması bekleniyor. Fortune Business Insights™ en son raporunda bu bilgiyi yayınladı. Raporun başlığı Genom Dizileme Pazarı Boyut, Paylaşım ve Trendler Tahmini [2020-2027]. Rapor, tüm tahmin dönemi boyunca araştırma hedeflerini, araştırma kapsamını, metodolojiyi, zaman çizelgesini ve zorlukları tartışır.

Örnek PDF Broşürünü Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/105817

Genom Dizileme Pazarı Boyut Raporunda yer alan En İyi Şirketler şunlardır:

 

Some of the major companies that are present in the Genome Sequencing market are Illumina, Inc., Thermo-Fischer scientific, BGI genomics, Agilent Technologies Inc., 10X Genomics, QIAGEN, Brooks Life Sciences (Genewiz), MACROGEN Inc., Pacific Biosciences of California Inc., Oxford Nanopore technologies and other prominent players.

 

Genom Dizileme Pazarı Boyut raporu, şirketlerin pazar büyümelerini ilerletmek için farklı taktikleri benimsemelerine ve önemli yatırım planlamalarının önemli stratejik kararlarını vermelerine yardımcı olan tüm piyasa güçlerinin mikro ve makro yönünü dikkate alır. Bu rapor ayrıca her bir boşluktan sorumlu faktörleri ve teknolojinin her bir boşluk üzerindeki etkisini tanımlar.

Genom Dizileme Pazarı Sürücüleri:

Genom dizileme endüstrisi, ilk olarak 2000 yılında ele alınan İnsan Genomu Projesi’nin sonucudur. Otuz yıllık bir süre içinde, küresel genom dizileme pazarı, teknoloji, hizmet teklifleri ve yeni geliştirme alanları açısından çok ileri gitti. Günümüzde genom dizilimi, başlangıcından daha uygun maliyetlidir. Örneğin, 2004 yılında ABD Ulusal Bilimler Akademisi, bugün 1000 ABD dolarına kıyasla ilk insan genom dizisini tamamlamak için 3 Milyar ABD doları harcadı.

Raporda Kapsanan Noktalar:

 • Genom Dizileme Pazarı raporunda tartışılan noktalar, üreticiler, hammadde tedarikçileri, ekipman tedarikçileri, son kullanıcılar, tüccarlar, distribütörler vb. gibi pazarda yer alan başlıca piyasa oyuncularıdır.
 • Firmaların tam profilinden bahsedilmiştir. Kapasite, üretim, fiyat, hasılat, maliyet, brüt, brüt kar marjı, satış hacmi, satış hasılatı, tüketim, büyüme oranı, ithalat, ihracat, tedarik, gelecek stratejileri ve yapmakta oldukları teknolojik gelişmeler de bu kapsamda yer almaktadır. bildiri.
 • Genom Dizileme Pazarı raporu, piyasanın SWOT analizini içerir. Son olarak raporda sektör uzmanlarının görüşlerinin yer aldığı sonuç bölümü yer almaktadır.
 • Üreticiye, bölgeye, türe, uygulamaya ve özel araştırmaya göre veri ve bilgiler, özel gereksinimlere göre eklenebilir.
 • Pazarın büyüme faktörleri ayrıntılı olarak tartışılır ve pazarın farklı son kullanıcıları ayrıntılı olarak açıklanır.

Bu raporda yanıtlanan önemli sorulardan bazıları:

 • Tahmin dönemi boyunca pazarın büyüme hızı, büyüme ivmesi veya ivme pazarı ne getirecek?
 • Genom Dizileme Pazarı’yi yönlendiren temel faktörler nelerdir?
 • 2020’de değere göre ortaya çıkan Genom Dizileme Pazarı’nin boyutu neydi?
 • 2025’te ortaya çıkan Genom Dizileme Pazarı’nin boyutu ne olacak?
 • Genom Dizileme Pazarı’de hangi bölgenin en yüksek pazar payına sahip olması bekleniyor?
 • Global Genom Dizileme Pazarı’nin gelişimini ve boyutlandırılmasını hangi eğilimler, zorluklar ve engeller etkileyecek?
 • En iyi Genom Dizileme Pazarı üreticilerinin satış hacmi, geliri ve fiyat analizi nedir?
 • Küresel Endüstride satıcıların karşılaştığı Genom Dizileme Pazarı fırsatları ve tehditleri nelerdir?

Analistimiz ile şu adresten konuşun: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/105817

Genom Dizileme Pazarı Segment Analizi:

 • Ürün Tipine göre Genom Dizileme Pazarı, Sistemler, Dönüştürücüler olarak sınıflandırılır
 • Ürün Genom Dizileme Pazarı’ye göre, Araba/El Arabası Tabanlı, Taşınabilir olarak sınıflandırılır.
 • Uygulamaya Göre Genom Dizileme Pazarı, Teşhis, Görüntü Kılavuzlu Tedavi olarak sınıflandırılır.
 • Son Kullanıcıya göre Genom Dizileme Pazarı, Teşhis Laboratuvarları, Hastaneler olarak sınıflandırılır.
 • Bölgeye göre Genom Dizileme Pazarı – Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika), Avrupa (Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Rusya ve Türkiye), Asya-Pasifik (Çin, Japonya, Kore, Hindistan, Avustralya, Endonezya, Tayland, Filipinler, Malezya ve Vietnam), Güney Amerika (Brezilya, Arjantin, Kolombiya vb.) Ve Orta Doğu ve Afrika (Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Nijerya ve Güney Afrika).

Kurumsal Strateji Analizi, Ortam, Tür, Uygulama ve Önde Gelen Ülkelere göre Küresel Genom Dizileme Pazarı Geliştirme Stratejisinin COVID-19 Öncesi ve Sonrası Ayrıntılı TOC’si

1 Piyasaya Genel Bakış

1.1 Ürün Tanımı ve Pazar Özellikleri

1.2 Küresel Genom Dizileme Pazarı Boyutu

1.3 Pazar Bölümlendirme

1.4 Küresel Makroekonomik Analiz

1.5 SWOT Analizi

 1. Pazar Dinamikleri

2.1 Piyasa Yönlendiricileri

2.2 Pazar Kısıtlamaları ve Zorluklar

2.3 Gelişmekte Olan Piyasa Trendleri

2.4 COVID-19’un Etkisi

2.4.1 Kısa Vadeli Etki

2.4.2 Uzun Vadeli Etki

3 İlişkili Sektör Değerlendirmesi

3.1 Tedarik Zinciri Analizi

3.2 Sektörde Aktif Katılımcılar

3.2.1 Hammadde Tedarikçileri

3.2.2 Ana Distribütörler/Perakendeciler

3.3 Alternatif Analiz

3.4 Sanayi Zinciri Perspektifinden Covid-19’un Etkisi

4 Pazar Rekabet Ortamı

4.1 Sektör Lideri Oyuncular

4.2 Sektör Haberleri

4.2.1 Önemli Ürün Lansman Haberleri

4.2.2 M ve A ve Genişleme Planları

5 Lider Şirketlerin Analizi

6 Ürün Türlerine Göre Pazar Analizi ve Tahmini

6.1 Türlere Göre Global Genom Dizileme Pazarı Satışları, Gelirleri ve Payı (2017-2022)

6.1.1 Türlere Göre Global Genom Dizileme Pazarı Satışları ve Payı (2017-2022)

6.1.2 Türlere Göre Küresel Genom Dizileme Pazarı Geliri ve Payı (2017-2022)

6.1.3 Türlere Göre Küresel Genom Dizileme Pazarı Fiyatı (2017-2022)

6.2 Türlere Göre Küresel Pazar Tahmini (2017-2022)

6.2.1 Türlere Göre Küresel Pazar Tahmini Satışlar ve Pazar Payı (2022-2029)

6.2.2 Türlere Göre Küresel Genom Dizileme Pazarı Tahmini Gelir ve Payı (2022-2029)

6.3 Türlere Göre Küresel Satışlar, Fiyat ve Büyüme Oranı (2017-2022)

TC Devam…

Hızlı Satın Alma Genom Dizileme Pazarı Araştırma Raporu:

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/105817

 

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Bizimle iletişime geçin:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

308, Yüksek Karargah,

Anket No. 36, Baner,

Pune-Bangalore Otoyolu,

Pune – 411045, Maharashtra, Hindistan.

Telefon:

ABD :+1 424 253 0390

İngiltere : +44 2071 939123

APAC : +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]

 

Related Reports :

Biopharmaceutical CMO market 

Blood Testing Market

Cell Lysis Market 

Microcatheter Market 

Particle Therapy Market 

Behavioural Therapy Market 

Bronchitis Treatment Market 

Cell Culture Media Market 

Cementless Total Knee Arthroplasty (TKA) Market 

Blood Cell Separation Market