Endüstriyel Odun Pelet Pazarı Küresel Analiz, Pay, Fırsat, İşe Genel Bakış ve 2020’den 2027’ye Tahmin

Endüstriyel Ahşap Pelet Pazarı 2027

Piyasa bakış:

Endüstriyel Odun Pelet Pazarı 2020, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Covid-19 Gibi Son Pazar Bozukluklarının Piyasaya Etkisinin Analizini Sağlayacaktır. Rapor, Kategorilere, Ürün Türlerine, Uygulamalara ve Coğrafyalara Göre Derinlemesine Segmentasyon ve Pazar Büyüklüğü Verilerini içerir. Rapor ayrıca Kapsamlı Analiz, Eğilimler ve Sürücüler, Kısıtlamalar ve Zorluklar, Rekabet Ortamı vb. İçerir.

Endüstriyel  Ahşap Pelet pazar  büyüklüğü   2020’de  5,54 milyar ABD Doları idi  ve tahmin döneminde %8,56’lık  bir CAGR sergileyerek 2027  yılına kadar 7,69 milyar ABD Dolarına ulaşması bekleniyor.

Piyasa Raporunda Kapsanan Başlıca Endüstriyel Odun Pelet Piyasası Üreticileri:

 • Drax Grubu
 • enviva
 • Pinnacle Yenilenebilir Enerji Grubu
 • Westervelt Şirketi
 • Fram Yenilenebilir Yakıtlar LLC
 • AS Graanul Yatırım
 • Bluesky Biyokütle Gürcistan
 • Thunderbolt Biyokütle A.Ş.
 • Energex Pelet Yakıt, Inc.
 • Bir Viet Phat Grubu

Örnek Pdf Raporu Alın: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/industrial-wood-pellet-market-104844 

Sürücüler ve Kısıtlamalar-

Büyümeyi Sürdürmek İçin Artan Karbon Emisyonlarına İlişkin Artan Endişeler

Statista’nın küresel iklim değişikliğiyle ilgili yayınladığı bir rapora göre, 2020’de dünyanın yüzey sıcaklığı, 20. yüzyılın toplam ortalama sıcaklığından yaklaşık 0,95 °C daha sıcaktı. Artan karbon emisyonuna ilişkin artan endişelerin endüstriyel odun pelet pazarının büyümesini desteklediği tahmin ediliyor. Ayrıca, çeşitli son kullanıcı endüstrilerinden bu peletlere yönelik artan talebin, büyümelerini daha da artırması bekleniyor. Ancak, hükümetlerin katı sürdürülebilirlik sertifikasyon kriterleri talebi engelleyebilir.

Bölgesel Analiz-

Avrupa’nın Hakimiyetine Yardımcı Olmak İçin Pelet Bazlı Enerjinin Yüksek Tüketimi

Avrupa’nın 2020’de 2,76 milyar ABD Doları değerinde küresel endüstriyel odun pelet pazarına hakim olması bekleniyor. İngiltere’de yaklaşık 8 milyon ton ile en yüksek pelet bazlı enerji tüketimi, bölgedeki odun peletlerinin büyümesini sağlayan önemli bir faktördür. . Ayrıca İngiltere, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerdeki büyük ölçekli santrallerden gelen yüksek talebin bölgedeki talebi güçlendirmesi bekleniyor.

Asya Pasifik’teki Endüstriyel Odun Pelet Pazarının tahmin zaman çizelgesinde gelişeceği tahmin edilmektedir. Bu bölgenin, öngörülebilir yıllarda önemli bir endüstriyel odun pelet pazar payına sahip olması bekleniyor. Çin, Güney Kore ve Japonya’dan hızla artan odun pelet talebi, bölgedeki büyümelerini sağlayan ana faktördür.

Rekabet Ortamı:   

İş Genişlemede Kilit Oyunculara Yardımcı Olan Yeni Ürünlerin Tanıtımı

Küresel Endüstriyel Ahşap Pelet Pazarında faaliyet gösteren kilit oyuncular, üretim kapasitelerini genişletmeye odaklanmıştır. Bunu yeni tesisler kurarak veya mevcut olanları genişleterek yapıyorlar. Örneğin, Temmuz 2020’de Pinnacle Renewable Energy, High Level, Alberta’da yeni bir endüstriyel ahşap pelet üretim tesisi inşa etmek için Tolko Industries Ltd. ile sınırlı bir ortaklık anlaşması imzaladı.

Satın Almadan Önce Sorgulayın @  www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/industrial-wood-pellet-market-104844

Raporda Cevaplanan Temel Sorular:

 • Endüstriyel Odun Pelet Pazarının 2027 Yılında Pazar Büyüme Hızı Ne Olacak?
 • Küresel Pazarı Yönlendiren Temel Faktörler Nelerdir?
 • Uzaydaki Anahtar Üreticiler Kimler?
 • Küresel Piyasanın Piyasa Fırsatları, Piyasa Riski ve Piyasaya Genel Bakışı Nelerdir?
 • Küresel Pazarın En İyi Üreticilerinin Satış, Gelir ve Fiyat Analizleri Nelerdir?

Endüstriyel Ahşap Pelet Pazar Raporunun Temel Amaçları:

 • Hedef Tüketicileri ve Tercihlerini Analiz Etmek.
 • Endüstriyel Odun Pelet Pazarında Olası Fırsatları, Zorlukları, Engelleri ve Tehditleri Belirlemek Rapor Satışları
 • Sanayi ve Ekonomik Değişimlere Göre Uygun İş Planlarının Belirlenmesi ve Yapılması.
 • Pazar Rekabetini Analiz Etmek ve Maksimum Rekabet Avantajları Elde Etmek.
 • Riskleri ve Engelleri Azaltmak, Bilgiye Dayalı İş Kararlarını Sürdürmek.
 • Bu Çalışmada Piyasayı Yakınlaştırmak İçin Yıllar Dikkate Alınmıştır

Raporun Önemli Noktaları:

 • Pazara Penetrasyon: Pazardaki En İyi Oyuncuların Ürün Portföyleri Hakkında Kapsamlı Bilgiler.
 • Ürün Geliştirme/İnovasyon: Yaklaşan Teknolojiler, Rastgele Faaliyetler ve Pazardaki Ürün Lansmanları Hakkında Ayrıntılı Görüşler
 • Rekabetçi Değerlendirme: Pazarın Önde Gelen Oyuncularının Pazar Stratejileri, Coğrafi ve İş Bölümlerinin Derinlemesine Değerlendirmesi
 • Pazar Geliştirme: Gelişmekte Olan Piyasalar Hakkında Kapsamlı Bilgiler. Bu Rapor, Coğrafyalar Arasında Çeşitli Segmentler İçin Pazarı Analiz Eder
 • Pazar Çeşitlendirmesi: Yeni Ürünler, Kullanılmamış Coğrafyalar, Son Gelişmeler ve Endüstriyel Odun Pelet Pazarındaki Yatırımlar Hakkında Kapsamlı Bilgiler.

İçerik tablosu:

1 Piyasaya Genel Bakış

1.1 Endüstriyel Ahşap Pelet Pazarına Giriş

1.2 Türüne Göre Pazar Analizi

1.3 Uygulamalara Göre Pazar Analizi

1.4 Bölgelere Göre Pazar Analizi

1.4.1 Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika)

1.4.1.1 Amerika Birleşik Devletleri Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2027)

1.4.1.2 Kanada Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2027)

1.4.1.3 Meksika Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2027)

1.4.2 Avrupa (Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve İtalya)

1.4.2.1 Almanya Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2027)

1.4.2.2 Fransa Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2027)

1.4.2.3 Birleşik Krallık Piyasa Durumları ve Görünüm (2020-2027)

1.4.2.4 Rusya Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2027)

1.4.2.5 İtalya Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2027)

1.4.3 Asya-Pasifik (Çin, Japonya, Kore, Hindistan ve Güneydoğu Asya)

1.4.3.1 Çin Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2027)

1.4.3.2 Japonya Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2027)

1.4.3.3 Kore Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2027)

1.4.3.4 Hindistan Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2027)

1.4.3.5 Güneydoğu Asya Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2027)

1.4.4 Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika

1.4.4.1 Brezilya Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2027)

1.4.4.2 Mısır Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2027)

1.4.4.3 Suudi Arabistan Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2027)

1.4.4.4 Güney Afrika Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2027)

1.4.4.5 Türkiye Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2027)

1.5 Piyasa Dinamikleri

1.5.1 Piyasa Fırsatları

1.5.2 Piyasa Riski

1.5.3 Piyasa İtici Güç

2 Üretici Profili

Devam etti…

Özelleştirme Talebi – www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/industrial-wood-pellet-market-104844 

Ayrıca Okuyun:

www.marketwatch.com/press-release/green-hydrogen-generator-market-global-analysis-share-opportunity-competitive-analysis-business-overview-and-forecast-2021-to-2028-2022- 08-03

www.marketwatch.com/press-release/mooring-buoy-market-industry-analysis-opportunities-segmentation-forecast-2021-to-2028-2022-08-03

www.marketwatch.com/press-release/static-and-rotating-equipment-market-2021-size-trends-share-growth-swot-analysis-market-drivers-restraints-opportunities-and-key- 2028-2022-08-03-küresel-tahmin-ile-sektörel gelişmeler

www.marketwatch.com/press-release/portable-power-station-market-2021-size-trends-share-growth-swot-analysis-market-drivers-restraints-opportunities-and-key-industry- 2028-2022-08-03-küresel-tahmin-ile-gelişmeler

www.marketwatch.com/press-release/lead-asit-battery-for-energy-storage-market-size-growth-share-global-companys-consumption-drivers-top-key-leader-trends- analiz-gelir-zorlukları-ve-küresel-tahmin-2027-2022-08-03?mod=search_headline

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ Doğru Veriler ve Yenilikçi Kurumsal Analizler Sunarak Her Ölçekten Kuruluşun Uygun Kararlar Vermesine Yardımcı Olur. Müşterilerimize Özel Yeni Çözümler Tasarlayarak İşlerine Özgü Çeşitli Zorluklarla Mücadele Etmelerine Yardımcı Oluyoruz. Amacımız, Faaliyet Gösterdikleri Pazara Ayrıntılı Bir Genel Bakış Sunarak Bütünsel Pazar İstihbaratı ile Onları Güçlendirmektir.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

Bize: +1 424 253 0390

İngiltere: +44 2071 939123

Apac: +91 744 740 1245

E-posta:  [email protected]