Gelişmiş Enerji Depolama Piyasası Endüstri Analizi, Fırsatlar ve 2026’ya Kadar Tahmin

Gelişmiş Enerji Depolama Pazarı 2026

Piyasa bakış:

Gelişmiş Enerji Depolama Piyasası 2019, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Covid-19 Gibi Son Piyasa Bozukluklarının Piyasaya Etkisinin Analizini Sağlayacak. Rapor, Kategorilere, Ürün Türlerine, Uygulamalara ve Coğrafyalara Göre Derinlemesine Segmentasyon ve Pazar Büyüklüğü Verilerini içerir. Rapor ayrıca Kapsamlı Analiz, Eğilimler ve Sürücüler, Kısıtlamalar ve Zorluklar, Rekabet Ortamı vb. İçerir.

Küresel  gelişmiş enerji depolama sistemi pazar  büyüklüğü  2018’de 145 Milyar ABD Doları  olarak gerçekleşti ve tahmin döneminde %4,82’lik  bir CAGR sergileyerek 2026’nın sonunda  211 Milyar ABD Dolarını aşması  bekleniyor  .

Piyasa Raporunda Kapsanan Başlıca Gelişmiş Enerji Depolama Piyasası Üreticileri:

 • ABB
 • AES Şirketi
 • Ecoult Enerji Depolama Çözümleri
 • LG Kimya Ltd.
 • Tesla Inc.
 • GS Yuasa Şirketi
 • Samsung SDI Co.
 • Genel elektrik
 • Mitsubishi Ağır Sanayi
 • Evapco Inc.
 • Panasonic Şirketi
 • Saft Grup SA
 • Hitachi Kimyasalları
 • Sonnen GmbH
 • Lockheed Martin.

Örnek Pdf Raporu Alın: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/advanced-energy-storage-system-market-100817 

Sürücüler ve Kısıtlamalar-

Pazar Gelişimini Desteklemek için Yeşil Enerjiye Artan Vurgu

Gelişmekte olan ülkelerin yeşil enerji kaynaklarına artan odaklanması, pazarın sağlıklı büyümesini destekleyecektir. Artan enerji arz ve talebi, pazar için kazançlı fırsatlar yaratacaktır. Mevcut elektrik şebekelerinin genişletilmesi ve yükseltilmesi, önümüzdeki yıllarda pazarı harekete geçirecektir. Artan yeni altyapı ihtiyacı pazarın büyümesine olumlu katkı sağlayacaktır. Elektrikli araçların artan popülaritesi, elektrik santrallerine olan talebi artıracak ve bu da pazarın büyümesini destekleyecektir. Ayrıca, hava kirliliğine ilişkin artan endişeler ve karbon emisyonlarını azaltmanın önemi, yakın gelecekte piyasa için sağlıklı olabilecek unsurlardır. Dahası, Güneş enerjisi (CSP) tesislerinde güneş ısısını depolamak ve hızla elektrik üretmek için termal enerji depolama (TES) sistemlerinin artan istihdamı, önümüzdeki yıllarda pazarın genişlemesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, kesintiler sırasında kesintisiz tedarik sağlamak için gelişmiş enerji depolama sistemlerinin devreye alınması, pazar için fırsatlar yaratacaktır. Otomotiv endüstrisindeki Plug-in Elektrikli Araçlara (PHEV’ler) yönelik artan talep, tahmin döneminde pazarın sağlıklı büyümesini etkileyecektir.

Bölgesel Analiz-

Kuzey Amerika’da Büyümeye Yardımcı Olmak İçin Depolama Sistemlerinde Hızlı Dönüşüm

Kuzey Amerika’daki pazarın, karbon emisyonlarıyla ilgili katı hükümet politikaları ve düzenlemeleri nedeniyle tahmin döneminde hızla yükselmesi bekleniyor. Mevcut pompajlı hidro depolama tesislerinin yenilenmesiyle birlikte depolama teknolojilerinin azalan maliyetleri bölgedeki pazarı canlandıracaktır. Enerji depolama sistemlerindeki hızlı dönüşüm ve yeni büyük kapasiteli projeler, Kuzey Amerika’daki pazarı yönlendirecek. Asya Pasifik’teki pazarın üstel bir büyüme oranına tanık olması bekleniyor. Bölgedeki büyüme, enerji arzı için fosil yakıtlara odaklanılmasına bağlanıyor. Gelişmekte olan ülkelerde artan enerji talebi ve uygun maliyetli depolama seçeneklerinin mevcudiyeti, pazarın büyümesini destekleyecektir. Güvenilir, emniyetli, verimli, ve sürdürülebilir elektrik sistemleri pazarın büyümesini destekleyecektir. Büyük şirketler tarafından gelişmiş enerji depolama sistemlerine artan yatırım, bölgedeki pazar için fırsatlar yaratacaktır.

Anahtar Endüstri Geliştirme:   

Nisan 2019:  General Electric, ABD, New York’ta güneş enerjisi dizileriyle birleştirilmiş iki hibrit depolama sistemi kurmak için Helios Energy ile bir anlaşma imzaladığını duyurdu, operasyonların 2019’un ortasında sona ermesi.

Nisan 2019:  China Energy Engineering Group’un yan kuruluşu Shanxi Electric Power Engineering, ülkedeki en büyük enerji depolama sistemlerinden birine sahip 250 MW’lık güneş enerjisi santrallerinin geliştirildiğini duyurdu.

Satın Almadan Önce Sorgulayın @  www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/advanced-energy-storage-system-market-100817

Raporda Cevaplanan Temel Sorular:

 • 2026’da Gelişmiş Enerji Depolama Pazarının Pazar Büyüme Hızı Ne Olacak?
 • Küresel Pazarı Yönlendiren Temel Faktörler Nelerdir?
 • Uzaydaki Anahtar Üreticiler Kimler?
 • Küresel Piyasanın Piyasa Fırsatları, Piyasa Riski ve Piyasaya Genel Bakışı Nelerdir?
 • Küresel Pazarın En İyi Üreticilerinin Satış, Gelir ve Fiyat Analizleri Nelerdir?

Gelişmiş Enerji Depolama Piyasası Raporunun Temel Amaçları:

 • Hedef Tüketicileri ve Tercihlerini Analiz Etmek.
 • Gelişmiş Enerji Depolama Piyasasında Potansiyel Fırsatları, Zorlukları, Engelleri ve Tehditleri Belirlemek Rapor Satış
 • Sanayi ve Ekonomik Değişimlere Göre Uygun İş Planlarının Belirlenmesi ve Yapılması.
 • Pazar Rekabetini Analiz Etmek ve Maksimum Rekabet Avantajları Elde Etmek.
 • Riskleri ve Engelleri Azaltmak, Bilgiye Dayalı İş Kararlarını Sürdürmek.
 • Bu Çalışmada Piyasayı Yakınlaştırmak İçin Yıllar Dikkate Alınmıştır

Raporun Önemli Noktaları:

 • Pazara Penetrasyon: Pazardaki En İyi Oyuncuların Ürün Portföyleri Hakkında Kapsamlı Bilgiler.
 • Ürün Geliştirme/İnovasyon: Yaklaşan Teknolojiler, Rastgele Faaliyetler ve Pazardaki Ürün Lansmanları Hakkında Ayrıntılı Görüşler
 • Rekabetçi Değerlendirme: Pazarın Önde Gelen Oyuncularının Pazar Stratejileri, Coğrafi ve İş Bölümlerinin Derinlemesine Değerlendirmesi
 • Pazar Geliştirme: Gelişmekte Olan Piyasalar Hakkında Kapsamlı Bilgiler. Bu Rapor, Coğrafyalar Arasında Çeşitli Segmentler İçin Pazarı Analiz Eder
 • Pazar Çeşitlendirmesi: Yeni Ürünler, Kullanılmamış Coğrafyalar, Son Gelişmeler ve Gelişmiş Enerji Depolama Pazarındaki Yatırımlar Hakkında Kapsamlı Bilgiler.

İçerik tablosu:

1 Piyasaya Genel Bakış

1.1 Gelişmiş Enerji Depolama Pazarına Giriş

1.2 Türüne Göre Pazar Analizi

1.3 Uygulamalara Göre Pazar Analizi

1.4 Bölgelere Göre Pazar Analizi

1.4.1 Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika)

1.4.1.1 Amerika Birleşik Devletleri Pazar Durumları ve Görünüm (2019-2026)

1.4.1.2 Kanada Pazar Durumları ve Görünüm (2019-2026)

1.4.1.3 Meksika Pazar Durumları ve Görünüm (2019-2026)

1.4.2 Avrupa (Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve İtalya)

1.4.2.1 Almanya Pazar Durumları ve Görünüm (2019-2026)

1.4.2.2 Fransa Pazar Durumları ve Görünüm (2019-2026)

1.4.2.3 Birleşik Krallık Piyasa Durumları ve Görünüm (2019-2026)

1.4.2.4 Rusya Pazar Durumları ve Görünüm (2019-2026)

1.4.2.5 İtalya Pazar Durumları ve Görünüm (2019-2026)

1.4.3 Asya-Pasifik (Çin, Japonya, Kore, Hindistan ve Güneydoğu Asya)

1.4.3.1 Çin Pazar Durumları ve Görünüm (2019-2026)

1.4.3.2 Japonya Pazar Durumları ve Görünüm (2019-2026)

1.4.3.3 Kore Pazar Durumları ve Görünüm (2019-2026)

1.4.3.4 Hindistan Pazar Durumları ve Görünüm (2019-2026)

1.4.3.5 Güneydoğu Asya Pazar Durumları ve Görünüm (2019-2026)

1.4.4 Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika

1.4.4.1 Brezilya Pazar Durumları ve Görünüm (2019-2026)

1.4.4.2 Mısır Pazar Durumları ve Görünüm (2019-2026)

1.4.4.3 Suudi Arabistan Pazar Durumları ve Görünüm (2019-2026)

1.4.4.4 Güney Afrika Pazar Durumları ve Görünüm (2019-2026)

1.4.4.5 Türkiye Pazar Durumları ve Görünüm (2019-2026)

1.5 Piyasa Dinamikleri

1.5.1 Piyasa Fırsatları

1.5.2 Piyasa Riski

1.5.3 Piyasa İtici Güç

2 Üretici Profili

Devam etti…

Özelleştirme Talebi – www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/advanced-energy-storage-system-market-100817 

Ayrıca Okuyun:

www.marketwatch.com/press-release/mining-lifting-equipment-market-trends-market-share-industry-size-opportunities-analysis-and-forecast-2022-to-2029–2022-08- 03

www.marketwatch.com/press-release/distributed-energy-generation-market-provides-in-depth-detailed-analysis-of-the-industry-with-current-trends-growth-for-forecast- dönem-2022-2029–2022-08-03

www.marketwatch.com/press-release/hybrid-drill-bits-market-trends-market-share-industry-size-opportunities-analysis-and-forecast-2022-to-2029–2022-08- 03

www.marketwatch.com/press-release/renewable-energy-policy-fit-analysis-market-2022-size-trends-share-growth-swot-analysis-market-drivers-kısıtlamalar-opportunities-and- küresel-tahmin-to-2029-2022-08-03 ile-ana-sanayi-gelişmeleri

www.marketwatch.com/press-release/covid-19-impact-analysis-on-circulated-fluidized-bed-boilers-market-with-future-business-opportunities-and-top-competitor-analysis- tahmine göre-2029-2022-08-03

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ Doğru Veriler ve Yenilikçi Kurumsal Analizler Sunarak Her Ölçekten Kuruluşun Uygun Kararlar Vermesine Yardımcı Olur. Müşterilerimize Özel Yeni Çözümler Tasarlayarak İşlerine Özgü Çeşitli Zorluklarla Mücadele Etmelerine Yardımcı Oluyoruz. Amacımız, Faaliyet Gösterdikleri Pazara Ayrıntılı Bir Genel Bakış Sunarak Bütünsel Pazar İstihbaratı ile Onları Güçlendirmektir.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

Bize: +1 424 253 0390

İngiltere: +44 2071 939123

Apac: +91 744 740 1245

E-posta:  [email protected]