Kuyu Tamamlama Ekipmanı Hizmet Pazarı Geliri, Gelecekteki Büyüme, Trend Planları, En Önemli Oyuncular, Fırsatlar, Pay, 2029’a Kadar Tahmine Göre Boyut Analizi

Kuyu Tamamlama Ekipmanları Hizmet Pazarı 2029

Piyasa bakış:

Kuyu Tamamlama Ekipmanları Hizmet Pazarı 2022, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Covid-19 Gibi Son Pazar Bozukluklarının Piyasaya Etkisinin Analizini Sağlayacak. Rapor, Kategorilere, Ürün Türlerine, Uygulamalara ve Coğrafyalara Göre Derinlemesine Segmentasyon ve Pazar Büyüklüğü Verilerini içerir. Rapor ayrıca Kapsamlı Analiz, Eğilimler ve Sürücüler, Kısıtlamalar ve Zorluklar, Rekabet Ortamı vb. İçerir.

Piyasa Raporunda Kapsanan Başlıca Kuyu Tamamlama Ekipmanları Hizmet Piyasası Üreticileri:

 • Halliburton
 • Schlumberger
 • fırıncı Hughes
 • bir GE Şirketi
 • KBB Corp
 • Üstün Enerji Hizmetleri
 • Hava Durumu
 • Rasson Energy Hindistan Pvt Ltd
 • Eksen Enerji Hizmetleri
 • pervane
 • Dokuz Enerji Hizmeti
 • Hilong Petrol Teknolojisi Hizmet A.Ş. Ltd.
 • Hassas Delme
 • Parker Hannifin
 • SPT Enerji Grubu

Örnek Pdf Raporu Alın: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/well-completion-equipment-service-market-101312 

Sürücüler ve Kısıtlamalar-

Petrol Üretim Kapasitelerindeki Artış Büyümeyi Teşvik Edecek

Petrol kuyularının işletilmesine yönelik artan talep ve petrol üretim kapasitelerindeki artış, pazardaki büyümeyi hızlandıracaktır. Bu da pazar için büyüme fırsatları yaratacaktır. Örneğin, 2019’da ExxonMobil, Stabroek Block’ta yeni petrolde 13. keşfini gerçekleştirdi. Stabroek Bloğunda yaklaşık 5,5 milyar petrol eşdeğeri varil geri kazanılabilir kaynak olduğu tahmin ediliyor. Ham petrol fiyatlarındaki artış, pazarın büyümesini sağlayan önemli bir faktördür. Ayrıca, Pipestone Energy Corp’un giriş için duyurulmasının, tahmin süresi boyunca pazar büyümesini artırması muhtemeldir. Örneğin, Pipestone Energy Corp, üç kuyu tamamlama programını hızlandırmak için Tidewater Midstream ve Infrastructure Ltd ile bir orta akış işlemine girdiğini duyurdu.

Ancak, ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ham petrol fiyatlarına olan talebi azaltacak ve bunun da kuyu tamamlama ekipmanları hizmet pazarının büyümesini engellemesi beklenmektedir.

Bölgesel Analiz-

Petrol ve Gaz Endüstrisindeki Güçlü Büyüme, Kuzey Amerika’da Kârlı Büyüme Fırsatları Yaratacak

Petrol ve doğal gaz endüstrisi, yakın geçmişte Kuzey Amerika’da güçlü bir büyümeye tanık oldu. Bu faktörün pazar büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunması bekleniyor. ABD’de artan üretim, Kuzey Amerika’daki büyümeyi daha da hızlandıracak. Avrupa’nın bölgedeki artan üretim kapasiteleri sayesinde sağlıklı bir büyümeye tanık olması bekleniyor. Latin Amerika’daki petrol üretimi, British Petroleum tarafından bildirildiği üzere 2017 yılında küresel petrol üretiminin yaklaşık %3’ünü oluşturan Brezilya tarafından yönlendirilmektedir. Venezuela gibi ülkeler, mevcut daha fazla petrol rezervi nedeniyle petrol üretimi için yüksek potansiyele sahiptir. Bu faktörler birlikte Latin Amerika’da büyümeyi destekleyecektir.

Anahtar Endüstri Geliştirme:   

Temmuz 2019:  Seadrill, Batı Afrika’da bulunan dokuz açık deniz kuyusu için 84 milyon ABD doları tutarında bir sözleşme imzaladı. Şirketin, bilinmeyen bir operatör için ultra derin su sondajı West Gemini sağlaması bekleniyor.

Temmuz 2019:  Saudi Aramco, oyuncularının neredeyse yarısı Suudi olan çeşitli şirketlere 18 milyar ABD doları değerinde 34 sözleşme verdi. Şirketlerin Marjan ve Berri petrol sahalarının üretim kapasitesini artırmak için mühendislik, inşaat ve tedarik hizmetleri sağlamaları gerekiyor.

Satın Almadan Önce Sorgulayın @  www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/well-completion-equipment-service-market-101312

Raporda Cevaplanan Temel Sorular:

 • 2029’da Kuyu Tamamlama Ekipmanları Hizmet Pazarının Pazar Büyüme Oranı Ne Olacak?
 • Küresel Pazarı Yönlendiren Temel Faktörler Nelerdir?
 • Uzaydaki Anahtar Üreticiler Kimler?
 • Küresel Piyasanın Piyasa Fırsatları, Piyasa Riski ve Piyasaya Genel Bakışı Nelerdir?
 • Küresel Pazarın En İyi Üreticilerinin Satış, Gelir ve Fiyat Analizleri Nelerdir?

Kuyu Tamamlama Ekipmanları Hizmet Piyasası Raporunun Temel Amaçları:

 • Hedef Tüketicileri ve Tercihlerini Analiz Etmek.
 • Kuyu Tamamlama Ekipmanı Hizmet Pazarında Olası Fırsatları, Zorlukları, Engelleri ve Tehditleri Belirlemek Satış Raporu
 • Sanayi ve Ekonomik Değişimlere Göre Uygun İş Planlarının Belirlenmesi ve Yapılması.
 • Pazar Rekabetini Analiz Etmek ve Maksimum Rekabet Avantajları Elde Etmek.
 • Riskleri ve Engelleri Azaltmak, Bilgiye Dayalı İş Kararlarını Sürdürmek.
 • Bu Çalışmada Piyasayı Yakınlaştırmak İçin Yıllar Dikkate Alınmıştır

Raporun Önemli Noktaları:

 • Pazara Penetrasyon: Pazardaki En İyi Oyuncuların Ürün Portföyleri Hakkında Kapsamlı Bilgiler.
 • Ürün Geliştirme/İnovasyon: Yaklaşan Teknolojiler, Rastgele Faaliyetler ve Pazardaki Ürün Lansmanları Hakkında Ayrıntılı Görüşler
 • Rekabetçi Değerlendirme: Pazarın Önde Gelen Oyuncularının Pazar Stratejileri, Coğrafi ve İş Bölümlerinin Derinlemesine Değerlendirmesi
 • Pazar Geliştirme: Gelişmekte Olan Piyasalar Hakkında Kapsamlı Bilgiler. Bu Rapor, Coğrafyalar Arasında Çeşitli Segmentler İçin Pazarı Analiz Eder
 • Pazar Çeşitlendirmesi: Yeni Ürünler, Kullanılmamış Coğrafyalar, Son Gelişmeler ve Kuyu Tamamlama Ekipmanları Hizmet Pazarındaki Yatırımlar Hakkında Kapsamlı Bilgiler.

İçerik tablosu:

1 Piyasaya Genel Bakış

1.1 Kuyu Tamamlama Ekipmanı Hizmet Pazarına Giriş

1.2 Türüne Göre Pazar Analizi

1.3 Uygulamalara Göre Pazar Analizi

1.4 Bölgelere Göre Pazar Analizi

1.4.1 Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika)

1.4.1.1 Amerika Birleşik Devletleri Pazar Durumları ve Görünüm (2022-2029)

1.4.1.2 Kanada Pazar Durumları ve Görünüm (2022-2029)

1.4.1.3 Meksika Pazar Durumları ve Görünüm (2022-2029)

1.4.2 Avrupa (Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve İtalya)

1.4.2.1 Almanya Pazar Durumları ve Görünüm (2022-2029)

1.4.2.2 Fransa Pazar Durumları ve Görünüm (2022-2029)

1.4.2.3 Birleşik Krallık Pazar Durumları ve Görünüm (2022-2029)

1.4.2.4 Rusya Pazar Durumları ve Görünüm (2022-2029)

1.4.2.5 İtalya Pazar Durumları ve Görünüm (2022-2029)

1.4.3 Asya-Pasifik (Çin, Japonya, Kore, Hindistan ve Güneydoğu Asya)

1.4.3.1 Çin Pazar Durumları ve Görünüm (2022-2029)

1.4.3.2 Japonya Pazar Durumları ve Görünüm (2022-2029)

1.4.3.3 Kore Pazar Durumları ve Görünüm (2022-2029)

1.4.3.4 Hindistan Pazar Durumları ve Görünüm (2022-2029)

1.4.3.5 Güneydoğu Asya Pazar Durumları ve Görünüm (2022-2029)

1.4.4 Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika

1.4.4.1 Brezilya Pazar Durumları ve Görünüm (2022-2029)

1.4.4.2 Mısır Pazar Durumları ve Görünüm (2022-2029)

1.4.4.3 Suudi Arabistan Pazar Durumları ve Görünüm (2022-2029)

1.4.4.4 Güney Afrika Pazar Durumları ve Görünüm (2022-2029)

1.4.4.5 Türkiye Pazar Durumları ve Görünüm (2022-2029)

1.5 Piyasa Dinamikleri

1.5.1 Piyasa Fırsatları

1.5.2 Piyasa Riski

1.5.3 Piyasa İtici Güç

2 Üretici Profili

Devam etti…

Özelleştirme Talebi – www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/well-completion-equipment-service-market-101312 

Ayrıca Okuyun:

www.marketwatch.com/press-release/green-hydrogen-generator-market-global-analysis-share-opportunity-competitive-analysis-business-overview-and-forecast-2021-to-2028-2022- 08-03

www.marketwatch.com/press-release/mooring-buoy-market-industry-analysis-opportunities-segmentation-forecast-2021-to-2028-2022-08-03

www.marketwatch.com/press-release/static-and-rotating-equipment-market-2021-size-trends-share-growth-swot-analysis-market-drivers-restraints-opportunities-and-key- 2028-2022-08-03-küresel-tahmin-ile-sektörel gelişmeler

www.marketwatch.com/press-release/portable-power-station-market-2021-size-trends-share-growth-swot-analysis-market-drivers-restraints-opportunities-and-key-industry- 2028-2022-08-03-küresel-tahmin-ile-gelişmeler

www.marketwatch.com/press-release/lead-asit-battery-for-energy-storage-market-size-growth-share-global-companys-consumption-drivers-top-key-leader-trends- analiz-gelir-zorlukları-ve-küresel-tahmin-2027-2022-08-03?mod=search_headline

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ Doğru Veriler ve Yenilikçi Kurumsal Analizler Sunarak Her Ölçekten Kuruluşun Uygun Kararlar Vermesine Yardımcı Olur. Müşterilerimize Özel Yeni Çözümler Tasarlayarak İşlerine Özgü Çeşitli Zorluklarla Mücadele Etmelerine Yardımcı Oluyoruz. Amacımız, Faaliyet Gösterdikleri Pazara Ayrıntılı Bir Genel Bakış Sunarak Bütünsel Pazar İstihbaratı ile Onları Güçlendirmektir.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

Bize: +1 424 253 0390

İngiltere: +44 2071 939123

Apac: +91 744 740 1245

E-posta:  [email protected]