Trendlere, Büyüklüğe, Paya, Şirkete Genel Bakış, Büyüme ve 2029 Tahminine Göre Katlanmış Mendil Pazar Analizi

Küresel katlanmış mendil pazar büyüklüğünün önümüzdeki yıllarda güçlü bir büyüme gözlemlemesi bekleniyor. Tüketiciler arasında artan sanitasyon ve sağlık endişeleri nedeniyle hijyenik ürünlerin artan tüketiminin pazar büyümesini hızlandırması bekleniyor. Fortune Business Insights™ , bu bilgiyi “Folded Wipes Market, 2022-2029” başlıklı bir sonraki raporda sundu .

Restoran endüstrisinin artan genişlemesinin pazar için temel büyüme faktörü olması bekleniyor. Ulusal Restoran Derneği’nin Mayıs 2019’daki verileri, restoran ve konaklama segmentinin ABD’de %74,9’luk bir artışa tanık olduğunu ilan etti. Bu nedenle, ürünün restoranlar tarafından yoğun tüketiminin, pazarın büyümesini belirgin bir şekilde yönlendirmesi bekleniyor.

 

COVID-19 Etkisi-

Küresel salgın pazarın büyümesini durdurdu. Küresel tedarik zincirindeki ve lojistik ağlardaki aksaklıklar pazar büyümesini engelledi. Mevcut işgücünün düşük olması nedeniyle azalan üretim, pazarın büyümesini etkilemiştir. Ek olarak, açık havada yemek yemenin durdurulması ve birkaç restoranın kapanması nedeniyle azalan ürün talebi durumu daha da kötüleştirdi. Bununla birlikte, birçok işletmenin ayakta kalmasına yardımcı olan pandemi sırasında hijyenik pedlere olan talep arttı. Pazarın pandemi sonrası muazzam bir büyümeye tanık olması bekleniyor.

 

Fortune Business Insights™, şu anda Covid-19 pandemisinin piyasa üzerindeki etkisini azaltmaya çalışan tüm katlanmış mendil pazarı şirketlerini listeler:

 • öz
 • Huchtemeier kağıdı
 • MP Hijyen
 • carlimpex
 • Kimberly clark
 • Mesta Dokusu
 • Yıldız Dokusu

Örnek PDF Broşürü Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/folded-wipes-market-104491

Rapor Kapsamı-

 • Rapor, olası pazarın kapsamlı bir analizini sunar.
 • Rapor, ürün türü, türü ve son kullanıcılar gibi farklı segmentleri vurgular.
 • Rapor, COVID-19 salgınının etkisini analiz ediyor.
 • Rapor, PESTLE Analizi ve Porters’ın Beş Kuvvet Analizini içermektedir.
 • Rapor, piyasanın düzenleyici senaryolarına ilişkin değerli bilgiler sağlar.

Sürücüler ve Kısıtlamalar-

Pazar Büyümesini Teşvik Etmek için İkram Endüstrisini Geliştirmek

Sanitasyon ve hijyenik ürünlerin artan tüketiminin, küresel katlanmış mendil pazarının büyümesini hızlandırması bekleniyor. Ek olarak, mendiller kolaylık, resmi çekicilik ve kolay atılabilirlik sağlar. Bu faktörlerin ürünün tüketimini artırması ve pazar büyümesini tamamlaması muhtemeldir.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde gelişen yemek endüstrisinin önümüzdeki yıllarda pazar büyümesini teşvik etmesi muhtemeldir. Birleşik Krallık Çevre ve Köy İşleri Bakanlığı, içecek, yiyecek ve yiyecek içecek endüstrilerinin %3,1’lik bir büyüme oranı sergilemesinin beklendiğini tahmin ediyor.

Restoran endüstrisinin artan genişlemesinin pazar büyümesini desteklemesi bekleniyor. Ulusal Restoran Birliği’nin Mayıs 2019’daki verileri, restoran ve konaklama segmentinin ABD’de %74,9’luk bir artışa tanık olduğunu tahmin ediyor.

Büyük bir kadın nüfusu, makyajı temizlemek veya değiştirmek için mendil kullanıyor. Bu nedenle, kadın nüfusun artan katlanmış mendil tüketiminin pazar büyümesini hızlandırması bekleniyor.

Ancak, yaygın olarak bulunan ikameler pazar büyümesini engelleyebilir.

 

Segmentasyon-

Ürün türüne göre pazar, el ve vücut, yüz ve kozmetik, bebek ve diğerleri olarak bölümlere ayrılır. Türüne göre pazar, ıslak ve kuru olarak ikiye ayrılır. Son kullanıcı bazında, pazar kadın ve erkek olarak bölünür. Coğrafi olarak, pazar Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Güney Amerika ve Orta Doğu ve Afrika olarak sınıflandırılmıştır.

Bu Araştırma Raporunu Satın Almadan Önce Sorgulayın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/folded-wipes-market-104491

 

Bölgesel Görüşler-

Büyüme Seyahat ve Turizm Endüstrisi Avrupa’da Büyümeyi Destekleyecek

Kuzey Amerika’nın küresel katlanmış mendil pazar payına hakim olması bekleniyor. İnsanların spor faaliyetlerine artan katılımı nedeniyle artan ürün tüketiminin pazar büyümesini artırması bekleniyor. Ulusal Devlet Liseler Birliği Federasyonu, Eylül 2019’da lise sporlarına toplam 7.937.491 kişinin katıldığını tahmin ediyor. Ayrıca, çocuk bakımına yönelik artan tüketici harcamalarının pazar büyümesini artırması bekleniyor.

Avrupa’nın önümüzdeki yıllarda önemli bir büyüme kaydetmesi bekleniyor. Seyahat ve turizm endüstrisinin artan genişlemesinin pazar için büyümeyi teşvik etmesi bekleniyor. Ayrıca, otel endüstrisindeki hızlı büyümenin pazar büyümesini hızlandırması bekleniyor.

 

Rekabetçi Peyzaj-

Kilit Oyuncular, Sektördeki Büyümeyi Yakalamak için Ortaklıklara ve Satın Almalara Odaklanıyor

Pazar oldukça parçalıdır ve kıyasıya rekabette faaliyet gösteren birkaç kilit oyuncudan oluşur. Pazardaki kilit oyuncular, pazardaki varlıklarını geliştirmek için öncelikle yeni ürün lansmanları, teknolojik yenilikler, patentler ve diğerleri gibi organik büyüme stratejilerini benimsemektedir. Kilit oyuncular ayrıca tüketici tabanlarını genişletmek ve daha önemli gelirler elde etmek için birleşmeler, satın almalar, işbirlikleri, ortaklıklar ve diğerleri gibi inorganik büyüme stratejilerini benimsiyor. Örneğin Techtex, endüstriyel ve sağlık bakım mendilleri sektöründeki varlığını güçlendirmek için Ocak 2020’de Klenzeen Ltd. ve Whitminster International Ltd.’yi satın aldı.

 

Global Katlanmış Mendil Pazar Araştırması/Analiz Raporu, aşağıdaki Sorularınızın Cevaplarını İçerir:

 • Katlanmış Mendillerde Hangi Üretim Teknolojisi Kullanılır? O Teknolojide Ne Gelişmeler Oluyor? Bu Gelişmelere Hangi Trendler Neden Oluyor?
 • Bu Katlanmış Mendil Pazarında Küresel Kilit Oyuncular Kimler? Şirket Profilleri, Ürün Bilgileri ve İletişim Bilgileri nelerdir?
 • Katlanmış Mendil Pazarının Küresel Pazar Durumu Neydi? Katlanmış Mendil Pazarının Kapasitesi, Üretim Değeri, Maliyeti ve KÂRı Neydi?
 • Katlanmış Mendil Sektörünün Güncel Piyasa Durumu Nedir? Bu Sektörde Hem Şirket Hem de Ülke Bazında Pazar Rekabeti Nedir? Katlamalı Mendil Piyasa Trendlerinin Uygulama ve Çeşitleri Dikkate Alınarak Piyasa Analizi Nedir?
 • Küresel Katlı Mendil Sektörünün Kapasite, Üretim ve Üretim Değeri Açısından Öngörüleri Nelerdir? Maliyet ve Kar Tahmini Ne Olacak? Pazar Payı, Arz ve Tüketim Ne Olacak? İthalat ve İhracat ne durumda?
 • Upstream Hammaddeler ve Downstream Sanayi tarafından Katlanmış Mendil Pazar Zinciri Analizi Nedir?
 • Katlanmış Mendil Sektörüne Ekonomik Etkisi Nedir? Global Katlanmış Mendil Analiz Sonuçları Nelerdir? Global Katlanmış Mendil Geliştirme Trendleri Nelerdir?
 • Katlanmış Mendil Pazarının Pazar Dinamikleri Nelerdir? Zorluklar ve Fırsatlar Nelerdir?
 • Katlanmış Mendil Sektörüne Giriş Stratejileri, Ekonomik Etkiye Karşı Önlemler ve Pazarlama Kanalları Ne Olmalı?

Sektörel Gelişmeler-

 • Ekim 2020: Fibroline, solvent ve koruyucu içermeyen doğal formüllerin geliştirilmesini hızlandırmak için Euro Wipes ile stratejik bir ortaklığa girdi.

Özelleştirilmiş Araştırma Raporunuzu alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/folded-wipes-market-104491

 

İlgili Haberleri Görüntüle:

southwest.yournewsnet.com/story/47036875/home-fragrance-market-size-to-hit-2763-billion-at-striking-cagr-of-31-during-2022-2027-industry-rising- usa-in-and-row-in-talep

west.yournewsnet.com/story/47036875/home-fragrance-market-size-to-hit-2763-billion-at-striking-cagr-of-31-during-2022-2027-industry-rising- usa-in-and-row-in-talep

www.snntv.com/story/47036875/home-fragrance-market-size-to-hit-2763-billion-at-striking-cagr-of-31-during-2022-2027-industry-rising- usa-in-and-row-in-talep

www.americanrodeo.com/story/47036875/home-fragrance-market-size-to-hit-2763-billion-at-striking-cagr-of-31-during-2022-2027-industry-rising- usa-in-and-row-in-talep

www.thecowboychannel.com/story/47036875/home-fragrance-market-size-to-hit-2763-billion-at-striking-cagr-of-31-during-2022-2027-industry-rising- usa-in-and-row-in-talep

lifestyle.xtra1063.com/story/47036875/home-fragrance-market-size-to-hit-2763-billion-at-striking-cagr-of-31-during-2022-2027-industry-rising- usa-in-and-row-in-talep

www.wicz.com/story/47036875/home-fragrance-market-size-to-hit-2763-billion-at-striking-cagr-of-31-during-2022-2027-industry-rising- usa-in-and-row-in-talep

lifestyle.us983.com/story/47036875/home-fragrance-market-size-to-hit-2763-billion-at-striking-cagr-of-31-during-2022-2027-industry-rising- usa-in-and-row-in-talep

www.wpgxfox28.com/story/47036875/home-fragrance-market-size-to-hit-2763-billion-at-striking-cagr-of-31-during-2022-2027-industry-rising- usa-in-and-row-in-talep

lifestyle.967wshv.com/story/47036875/home-fragrance-market-size-to-hit-2763-billion-at-striking-cagr-of-31-during-2022-2027-industry-rising- usa-in-and-row-in-talep

www.wtnzfox43.com/story/47036875/home-fragrance-market-size-to-hit-2763-billion-at-striking-cagr-of-31-during-2022-2027-industry-rising- usa-in-and-row-in-talep

www.rfdtv.com/story/47036875/home-fragrance-market-size-to-hit-2763-billion-at-striking-cagr-of-31-during-2022-2027-industry-rising- usa-in-and-row-in-talep

www.htv10.tv/story/47036875/home-fragrance-market-size-to-hit-2763-billion-at-striking-cagr-of-31-during-2022-2027-industry-rising- usa-in-and-row-in-talep

www.newschannelnebraska.com/story/47036875/home-fragrance-market-size-to-hit-2763-billion-at-striking-cagr-of-31-during-2022-2027-industry-rising- usa-in-and-row-in-talep

 

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™  doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Adres:

Fortune Business Insights Pvt. Ltd.9. Kat, İkon Kulesi, Baner –

Mahalunge Yolu, Baner, Pune-411045,

Maharashtra, Hindistan.

Telefon:

ABD: +1 424 253 0390

İngiltere: +44 2071 939123

APAC: +91 744 740 1245

E-posta:  [email protected]

LinkedIn  Facebook  Twitter