N Metil 2 Pirolidon Pazarının Büyük Büyüme ve Talep ile birlikte kademeli olarak artması bekleniyor

Global N metil 2 pirolidon piyasası büyüklüğünün, elektronik ve petrol ve amp gelen ürünlere olan talebin artması nedeniyle momentum kazanması bekleniyor; Tahmin süresi boyunca gaz endüstrisi. Fortune Business Insights & Ticaret; Bu bilgiyi, n metil 2 pirolidon Piyasa, 2022-2029 . Bileşik, N-metilpirolidon (NMP) olarak adlandırılır. Organik ve inorganik kimyasal bileşiklerde mükemmel ödeme gücünden oluşan yüksek kimyasal ve termal stabilite sunan renksiz bir çözücüdür. Elektronik sektöründeki NMP için artan talepler, projelendirilen süre boyunca pazarı sürmesi bekleniyor.

covid-19 etkisi:

Sık sık sanitasyon piyasa geliştirmeyi destekler

Endüstriyel ve yurt içi temizlik sektörlerinde NMP bileşiği oldukça kullanılmaktadır. Covid-19 virüsünün salgınından dolayı, sanitizasyon halka açık ve özel alanlarda kısıtlandı. Bu temizleme prosedürü, pandemik sırasında ürün talebini artıran NMP’nin kullanımını içerir. Kimya endüstrisi, endüstrinin verimliliğini ve gelir üretim oranını etkileyen virüs yayılmasından dolayı hafif bir etkiye sahipti.

Örnek PDF Broşürü İsteyin:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/n-methyl-2-pyrrolidone-nmp-market-105293

Raporun Kapsamı:
Mevcut ve ortaya çıkan trendlere ilişkin istatistiklerin derinlemesine analizi, N Metil 2 Pirolidon Pazarı dinamikleri hakkında netlik sağlar. Rapor, Porter’ın tedarikçileri ve müşterileri anlama, çeşitli acentelerin oluşturduğu riskler, rekabet gücü ve bir kaynağı anlamak için gelecek vaat eden işadamları gibi çeşitli özelliklerin önemini analiz etmeye yönelik beş gücünü içeriyor. değerli. Ayrıca rapor, çeşitli şirketlerin N Metil 2 Pirolidon Pazarı araştırma verilerini, faydaları, brüt kar marjını, küresel N Metil 2 Pirolidon Pazarı stratejik kararlarını ve daha fazlasını tablolar, grafikler ve rakamlar aracılığıyla kapsar. bilgi grafikleri.

segmentler:

Uygulamaya göre, pazar elektronik, petrol ve amp içine ayrılır; Gaz, Agrokimyasallar, Eczacılık, Boyalar ve AMP; Kaplamalar, endüstriyel temizleyiciler ve diğerleri.

Coğrafya temelinde, piyasa Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ve AMP’ye kategorize edilmiştir; Afrika.

Kapsama Sayısı:

N metil 2 pirolidon piyasası raporu, gelişmekte olan ülkelerde ve bölümlenmiş bölgelerdeki önemli gelişmekte olan trendlerle ilgili ayrıntılı bilgilere odaklanmaktadır. Birleşme, satın alma, ortaklıklar ve işbirliği gibi endüstriler tarafından kabul edilen önemli gelişmeler raporda değerlendirilir. Piyasadaki güncel teknolojik gelişmeler uygun iş geliştirme stratejilerine odaklanmak için değerlendirilir. Bu teknolojik gelişmeler, örgütsel büyüme ve gelişmeyi sağlamak için ürün imalat ve pazar stratejilerini basitleştirir. Düzenleyici senaryoya genel bakış bu raporda daha fazla paylaşılır. Ayrıca, Porter’ın beş kuvveti analizi, sektördeki rekabet ortamını değerlendirmek için gerçekleştirilir.

sürücüler ve amp; Sınırlamalar:

Petrol ve amp’ta artan talep; Gaz endüstrisi piyasa büyümesini desteklemek için

Global N metil 2 pirolidon piyasa büyümesinin, petrol ve amp içindeki ürünler için artan talepler nedeniyle büyümesi bekleniyor; öngörülen dönemde gaz endüstrisi. NMP bileşiği, segmentli endüstrilerde çok amaçlı kullanım, küresel pazarda piyasa büyümesi ve ürün ulaştırması sergilemektedir. Bütadien geri kazanımı, benzen, toluen, ksilen ekstraksiyonu ve yağlı yağ saflaştırılmasındaki bileşikler için artan talep, piyasa genişleme olanakları geliştirmek için beklenmektedir. Buna karşılık, NMP, solunumdaki sinir sistemindeki sinir sisteminde bozulmaya neden olabilen toksik niteliğe sahiptir.

Özelleştirme isteyin:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/n-methyl-2-pyrrolidone-nmp-market-105293

bölgesel görüşler:

Kuzey Amerika, artan ürün talebi nedeniyle en yüksek piyasa pozisyonunu tutar

Kuzey Amerika’nın öngörülen dönemde en belirgin Global N metil 2 pirolidon pazar payını tutması bekleniyor. Petrol ve AMP’deki artan ürün kabulü nedeniyle piyasa büyümesinin artması bekleniyor; gaz endüstrisi. Petrokimya endüstrisinde işletmeler geliştirmek, piyasa konumunu korumak olasıdır.

Aisa Pasifik, küresel pazarda en büyük ikinci konumu tutması muhtemeldir. Yavaş yavaş büyüyen kimya endüstrileri Çin ve Hindistan’ın ürün taleplerini arttırması bekleniyor.

rekabetçi manzara:

Temel oyuncular, piyasa konumunu korumak için yeni ürün yelpazesini başlattı

Endüstrideki kilit oyuncular, farmasötikler ve petrokimya endüstrilerinde faaliyet gösteren işletmelerle stratejik ittifaklar ve ortaklıklar oluşturmaya odaklanmaktadır. Yeni bir ürün yelpazesinin başlatılması, kritik oyuncuların ürün portföylerini arttırmalarını ve gelir oluşturmasını iyileştirmelerini sağlar. Kuruluşlarla stratejik ortaklıklar oluşturmak, pazarın erişimini genişleten ve küresel pazar payını edinmeyi sağlar.

N metil 2 pirolidon için küresel pazarda profillenmiş anahtar oyuncuların listesi:

  • BASF SE (Almanya)
  • i. du Pont de Nemours ve Company (U.S.)
  • Eastman Chemical Company (U.S.)
  • Mitsubishi Chemical Corporation (U.S.)
  • Ashland Inc. (U.S.)
  • Shandong Qingyun Changxin Chemical Bilim-Tech Co Ltd. (Çin)
  • lyondellbasell (Hollanda)
  • Hefei TNJ Chemical Industry Co. Ltd. (Çin)
  • Puyang Guangming Chemicals Co. Ltd. (Çin)
  • Zhejiang Realsun Chemical Industry Co Ltd. (Çin)

İlgili Haberleri Okuyun:

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Adres:

Fortune Business Insights Pvt. Ltd.9. Kat, İkon Kulesi, Baner –

Mahalunge Yolu, Baner, Pune-411045,

Maharashtra, Hindistan.

Telefon:

ABD: +1 424 253 0390

Birleşik Krallık: +44 2071 939123

APAC: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]

LinkedIn Facebook Twitter