Home İnfüzyon Terapi Pazarı 2022, Büyüklük, Pay, Gelir, Son Kullanıcılar ve 2029’a Kadar Tahmin

Küresel evde infüzyon tedavisi pazar büyüklüğünün 2019 yılında 27,25 milyar ABD Doları değerinde olduğu ve 2027 yılına kadar 86,89 milyar ABD Dolarına ulaşacağı ve tahmin döneminde %2,2’lik bir CAGR sergilediği tahmin edilmektedir.

Küresel Evde İnfüzyon Terapi Pazarı Size araştırma raporu 2022, gelir artışı, pazar tanımı, segmentasyon, endüstri potansiyeli, gelecekteki görünümü ve pazar için mevcut beklentileri anlamak için etkili eğilimler hakkında derinlemesine bir değerlendirme sunar.

Raporun Örnek Bir Kopyasını şu adresten edinin: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/102989

Sürücüler ve Kısıtlamalar

Düzenlemelerin Medicare & Medicaid Services (CMC) tarafından uygulanması, hemşire ve hekimlerin hastaları evde ziyaret etme zorunluluğunu ortadan kaldırmış ve ziyaretlerin Telesağlık platformları üzerinden yapılmasına yön vermiştir. Bakıcıların bir görüntülü arama yoluyla içeri aktarma verilerini elde etmesi zorlaştığından, sanal hasta kullanımı bazı dezavantajlar sunar. Bunun, özellikle hastanede yatan hastalarda, evde infüzyon tedavisi alımını biraz engellemesi beklenmektedir. Bununla birlikte, çeşitli hükümetler tarafından yeni geri ödeme politikalarının geliştirilmesi, hastalara evde uygun maliyetli infüzyon ürünleri ve hizmetleri sağlanmasına yönelik girişimlerin, koronavirüs pandemisi sırasında piyasa üzerinde olumlu bir etki yaratması muhtemeldir.

Bu çalışma, (2022 – 2028) tarihi ve tahmin edilen dönemindeki satışlar ve gelirler hakkında bilgi sağlar. Segmentleri anlamak, pazar büyümesine yardımcı olan farklı faktörlerin önemini belirlemeye yardımcı olur. Belirli bir tahmin dönemi, piyasa sürücüleri, piyasa kısıtlamaları ve rekabet stratejileri için CAGR değeri hakkındaki tahminler bu Evde İnfüzyon Terapi Pazarı raporunda değerlendirilir.

Bu rapor, küresel düzeyde, bölgesel düzeyde ve şirket düzeyinde Evde İnfüzyon Terapi Pazarı hacmine ve değerine odaklanmaktadır. Küresel bir perspektiften bakıldığında, bu rapor, geçmiş verileri ve gelecekteki beklentileri analiz ederek toplam Evde İnfüzyon Terapi Pazarı pazar büyüklüğünü temsil etmektedir. Bölgesel olarak, bu rapor birkaç kilit bölgeye odaklanmaktadır: Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika.

COVID-19’un Bu Pazar Üzerindeki Etkisine Genel Bir Bakış:

COVID-19’un ilerlemesi dünyayı durma noktasına getirdi. Bu refah krizinin girişimler arasındaki birlikleri şaşırtıcı bir şekilde etkilediğini anlıyoruz. Bununla birlikte, şanslı veya talihsiz olan her şey bir sonuca varmalıdır. Savaşan ve bazıları gelişen birkaç kuruluş var. Genel olarak, esasen her bölgenin pandemiden etkilenmesine güveniliyor.

COVID-19 pandemileri sırasında işinizin desteklenmesine ve yaratılmasına yardımcı olmak için aralıksız çaba sarf ediyoruz. Tecrübemizi ve uzmanlığımızı göz önünde bulundurarak, geleceklere hazırlanmanıza yardımcı olmak için girişimler genelinde Covid olayının bir etki incelemesini sunacağız.

Küresel Evde İnfüzyon Terapi Pazarı araştırma raporunda yer alan önemli oyuncular:

Option Care Health Inc. (Illinois, ABD)
Optum, Inc. (Minnesota, ABD)
CareCentrix, Inc. (Hartford, ABD)
Lincare Holdings Inc. (Florida, ABD)
BriovaRx İnfüzyon Hizmetleri (Houston, ABD)
Fresenius SE & Co. KGaA (Bad Homburg, Almanya)
Baxter International (Deerfield, Illinois, ABD)
B. Braun Melsungen AG (Melsungen, Almanya)
Terumo Şirketi (Tokyo, Japonya)
Moog Inc. (New York, ABD)

Daha Detaylı Bilgi için Analistimiz ile görüşünwww.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/102989

Kilit Paydaşlar

Doğal madde sağlayıcılar
Tüccarlar/brokerler/toptancılar/sağlayıcılar
Devlet kurumları ve STK dahil olmak üzere idari organlar
İş yenilikçi çalışma (RandD) kuruluşları
Tüccarlar ve ihracatçılar
Devlet dernekleri, araştırma dernekleri ve danışmanlık firmaları
Borsa bağlantıları ve endüstri kuruluşları
Son kullanım işletmeleri

Evde İnfüzyon Terapi Pazarı Araştırma Raporu için Ana İçindekiler:

Tanıtım
Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri
Temel Pazar Büyümesi İçgörüleri
Küresel Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Kuzey Amerika Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin, 2017-2028
Avrupa Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin, 2017-2028
Asya Pasifik Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Orta Doğu ve Afrika Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Latin Amerika Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Rekabetçi Peyzaj
Küresel Evde İnfüzyon Terapi Pazarı Gelir Artışı, Sektör Payı Analizi, Kilit Oyunculara Göre, 2021
Şirket profilleri
Çözüm

Tam Raporuwww.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/102989 adresinden satın alın

About Us:

Fortune Business Insights™ delivers accurate data and innovative corporate analysis, helping organizations of all sizes make appropriate decisions. We tailor novel solutions for our clients, assisting them to address various challenges distinct to their businesses. Our aim is to empower them with holistic market intelligence, providing a granular overview of the market they are operating in.

Contact Us:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

308, Supreme Headquarters,

Survey No. 36, Baner,

Pune-Bangalore Highway,

Pune – 411045, Maharashtra, India.

Phone:

US :+1 424 253 0390

UK : +44 2071 939123

APAC : +91 744 740 1245

Email: [email protected]