Yaşamsal Belirti İzleme Cihazları Pazar 2022, Büyüklük, Pay, Gelir, Son Kullanıcılar ve 2029’a Kadar Tahmin

Küresel hayati belirtileri izleme cihazları pazar büyüklüğünün 2019 yılında 4,63 milyar ABD doları değerinde olduğu ve 2027 yılına kadar 11,55 milyar ABD dolarına ulaşacağı ve tahmin döneminde %11,0’lik bir CAGR sergilediği tahmin edilmektedir.

Küresel Hayati Belirti İzleme Cihazları Pazarı Size araştırma raporu 2022, gelir artışı, pazar tanımı, segmentasyon, endüstri potansiyeli, gelecekteki görünümü ve pazar için mevcut beklentileri anlamak için etkili eğilimler hakkında derinlemesine bir değerlendirme sunar.

Raporun Örnek Bir Kopyasını şu adresten edinin: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/103359

Sürücüler ve Kısıtlamalar

Diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve diğer birkaç kişi gibi kronik rahatsızlıkların veya bulaşıcı olmayan hastalıkların (BOH) artan prevalansı, hayati belirtileri izleyen cihazların pazar büyümesini güçlü bir şekilde destekleyecektir. Tıkınırcasına yeme ve fiziksel aktivite eksikliğini içeren yerleşik yaşam tarzının artan alışkanlığı, hipertansiyon, diyabet, dislipidemi, obezite ve diğer birkaç kronik hastalığın artan prevalansı ile sonuçlanmıştır. Küresel Sağlık Gözlemevi verilerine göre 2015 yılında ölümlerin %70,0’ı bulaşıcı olmayan hastalıklardan (BOH) kaynaklanmıştır. Ayrıca, bu tür kronik rahatsızlıklarla ilgili nüfus arasında artan farkındalık, pazar büyümesini hızlandıracaktır. Geriatrik nüfus arasında artan farkındalıkla birlikte, doğru ve kişiselleştirilmiş yaşamsal belirti izleme cihazlarına olan talebin son yıllarda kazançlı bir şekilde artması bekleniyor.

Bu çalışma, (2022 – 2028) tarihi ve tahmin edilen dönemindeki satışlar ve gelirler hakkında bilgi sağlar. Segmentleri anlamak, pazar büyümesine yardımcı olan farklı faktörlerin önemini belirlemeye yardımcı olur. Belirli bir tahmin dönemi, piyasa sürücüleri, piyasa kısıtlamaları ve rekabet stratejileri için CAGR değeri hakkındaki tahminler bu Hayati Belirti İzleme Cihazları Pazarı raporunda değerlendirilir.

Bu rapor, küresel düzeyde, bölgesel düzeyde ve şirket düzeyinde Hayati Belirti İzleme Cihazları Pazarı hacmine ve değerine odaklanmaktadır. Küresel bir perspektiften bakıldığında, bu rapor, geçmiş verileri ve gelecekteki beklentileri analiz ederek toplam Hayati Belirti İzleme Cihazları Pazarı pazar büyüklüğünü temsil etmektedir. Bölgesel olarak, bu rapor birkaç kilit bölgeye odaklanmaktadır: Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika.

COVID-19’un Bu Pazar Üzerindeki Etkisine Genel Bir Bakış:

COVID-19’un ilerlemesi dünyayı durma noktasına getirdi. Bu refah krizinin girişimler arasındaki birlikleri şaşırtıcı bir şekilde etkilediğini anlıyoruz. Bununla birlikte, şanslı veya talihsiz olan her şey bir sonuca varmalıdır. Savaşan ve bazıları gelişen birkaç kuruluş var. Genel olarak, esasen her bölgenin pandemiden etkilenmesine güveniliyor.

COVID-19 pandemileri sırasında işinizin desteklenmesine ve yaratılmasına yardımcı olmak için aralıksız çaba sarf ediyoruz. Tecrübemizi ve uzmanlığımızı göz önünde bulundurarak, geleceklere hazırlanmanıza yardımcı olmak için girişimler genelinde Covid olayının bir etki incelemesini sunacağız.

Küresel Hayati Belirti İzleme Cihazları Pazarı araştırma raporunda yer alan önemli oyuncular:

Koninklijke Philips N.V.
Medtronik
Nihon Kohden Şirketi
GE Sağlık
masimo
Omron Sağlık
Contec Medikal Sistemler Ltd.
A&D Company Ltd.
Nonin Tıp A.Ş.
SunTech Medical, Inc.

Daha Detaylı Bilgi için Analistimiz ile görüşünwww.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/103359

Kilit Paydaşlar

Doğal madde sağlayıcılar
Tüccarlar/brokerler/toptancılar/sağlayıcılar
Devlet kurumları ve STK dahil olmak üzere idari organlar
İş yenilikçi çalışma (RandD) kuruluşları
Tüccarlar ve ihracatçılar
Devlet dernekleri, araştırma dernekleri ve danışmanlık firmaları
Borsa bağlantıları ve endüstri kuruluşları
Son kullanım işletmeleri

Hayati Belirti İzleme Cihazları Pazarı Araştırma Raporu için Ana İçindekiler:

Tanıtım
Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri
Temel Pazar Büyümesi İçgörüleri
Küresel Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Kuzey Amerika Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin, 2017-2028
Avrupa Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin, 2017-2028
Asya Pasifik Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Orta Doğu ve Afrika Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Latin Amerika Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Rekabetçi Peyzaj
Küresel Hayati Belirti İzleme Cihazları Pazarı Gelir Artışı, Sektör Payı Analizi, Kilit Oyunculara Göre, 2021
Şirket profilleri
Çözüm

Tam Raporuwww.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/103359 adresinden satın alın

About Us:

Fortune Business Insights™ delivers accurate data and innovative corporate analysis, helping organizations of all sizes make appropriate decisions. We tailor novel solutions for our clients, assisting them to address various challenges distinct to their businesses. Our aim is to empower them with holistic market intelligence, providing a granular overview of the market they are operating in.

Contact Us:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

308, Supreme Headquarters,

Survey No. 36, Baner,

Pune-Bangalore Highway,

Pune – 411045, Maharashtra, India.

Phone:

US :+1 424 253 0390

UK : +44 2071 939123

APAC : +91 744 740 1245

Email: [email protected]