Robotik Cerrahi Prosedürler Pazarı 2022: Talep, Derinlemesine Analiz ve 2029’a Kadar Tahmini Gelir Tahmini

Pazarın 2020’de 4,65 milyar ABD dolarından, 2020-2027 döneminde %21,8’lik bir CAGR’de 2027’de 19,03 milyar ABD dolarına çıkması bekleniyor.

Küresel Robotik Cerrahi İşlemler Pazarı Size araştırma raporu 2022, gelir artışı, pazar tanımı, segmentasyon, endüstri potansiyeli, gelecekteki görünümü ve pazar için mevcut beklentileri anlamak için etkili eğilimler hakkında derinlemesine bir değerlendirme sunar.

Raporun Örnek Bir Kopyasını şu adresten edinin: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/100124

Sürücüler ve Kısıtlamalar

COVID-19 pandemisi, büyük ülkelerde elektif ameliyatların iptal edilmesi veya ertelenmesi nedeniyle robotik cerrahi prosedürler pazarını olumsuz etkiledi. CovidSurg Collaborative tarafından hastane hizmetlerinde 12 haftalık en yüksek kesintiye dayanan araştırma çalışmasına göre, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde tahminen 28 milyon elektif ameliyat iptal edildi veya ertelendi.

Bu çalışma, (2022 – 2028) tarihi ve tahmin edilen dönemindeki satışlar ve gelirler hakkında bilgi sağlar. Segmentleri anlamak, pazar büyümesine yardımcı olan farklı faktörlerin önemini belirlemeye yardımcı olur. Belirli bir tahmin dönemi, piyasa sürücüleri, piyasa kısıtlamaları ve rekabet stratejileri için CAGR değeri hakkındaki tahminler bu Robotik Cerrahi İşlemler Pazarı raporunda değerlendirilir.

Bu rapor, küresel düzeyde, bölgesel düzeyde ve şirket düzeyinde Robotik Cerrahi İşlemler Pazarı hacmine ve değerine odaklanmaktadır. Küresel bir perspektiften bakıldığında, bu rapor, geçmiş verileri ve gelecekteki beklentileri analiz ederek toplam Robotik Cerrahi İşlemler Pazarı pazar büyüklüğünü temsil etmektedir. Bölgesel olarak, bu rapor birkaç kilit bölgeye odaklanmaktadır: Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika.

COVID-19’un Bu Pazar Üzerindeki Etkisine Genel Bir Bakış:

COVID-19’un ilerlemesi dünyayı durma noktasına getirdi. Bu refah krizinin girişimler arasındaki birlikleri şaşırtıcı bir şekilde etkilediğini anlıyoruz. Bununla birlikte, şanslı veya talihsiz olan her şey bir sonuca varmalıdır. Savaşan ve bazıları gelişen birkaç kuruluş var. Genel olarak, esasen her bölgenin pandemiden etkilenmesine güveniliyor.

COVID-19 pandemileri sırasında işinizin desteklenmesine ve yaratılmasına yardımcı olmak için aralıksız çaba sarf ediyoruz. Tecrübemizi ve uzmanlığımızı göz önünde bulundurarak, geleceklere hazırlanmanıza yardımcı olmak için girişimler genelinde Covid olayının bir etki incelemesini sunacağız.

Küresel Robotik Cerrahi İşlemler Pazarı araştırma raporunda yer alan önemli oyuncular:

Sezgisel Cerrahi (Delaware, Amerika Birleşik Devletleri)
Stryker (Michigan, Amerika Birleşik Devletleri)
Smith & Nephew (Londra, Birleşik Krallık)
ZIMMER BIOMET (Varşova, Amerika Birleşik Devletleri)
Accuray Incorporated (Sunnyvale, ABD)
CMR Surgical Ltd. (Cambridge, Birleşik Krallık)
avateramedical GmbH (Jena, Almanya)
Johnson & Johnson Services, Inc. (New Brunswick, Amerika Birleşik Devletleri)
Medtronic (Dublin, İrlanda)

Daha Detaylı Bilgi için Analistimiz ile görüşünwww.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/100124

Kilit Paydaşlar

Doğal madde sağlayıcılar
Tüccarlar/brokerler/toptancılar/sağlayıcılar
Devlet kurumları ve STK dahil olmak üzere idari organlar
İş yenilikçi çalışma (RandD) kuruluşları
Tüccarlar ve ihracatçılar
Devlet dernekleri, araştırma dernekleri ve danışmanlık firmaları
Borsa bağlantıları ve endüstri kuruluşları
Son kullanım işletmeleri

Robotik Cerrahi İşlemler Pazarı Araştırma Raporu için Ana İçindekiler:

Tanıtım
Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri
Temel Pazar Büyümesi İçgörüleri
Küresel Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Kuzey Amerika Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin, 2017-2028
Avrupa Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin, 2017-2028
Asya Pasifik Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Orta Doğu ve Afrika Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Latin Amerika Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Rekabetçi Peyzaj
Küresel Robotik Cerrahi İşlemler Pazarı Gelir Artışı, Sektör Payı Analizi, Kilit Oyunculara Göre, 2021
Şirket profilleri
Çözüm

Tam Raporuwww.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/100124 adresinden satın alın

About Us:

Fortune Business Insights™ delivers accurate data and innovative corporate analysis, helping organizations of all sizes make appropriate decisions. We tailor novel solutions for our clients, assisting them to address various challenges distinct to their businesses. Our aim is to empower them with holistic market intelligence, providing a granular overview of the market they are operating in.

Contact Us:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

308, Supreme Headquarters,

Survey No. 36, Baner,

Pune-Bangalore Highway,

Pune – 411045, Maharashtra, India.

Phone:

US :+1 424 253 0390

UK : +44 2071 939123

APAC : +91 744 740 1245

Email: [email protected]