Gezici Elektronik Sağlık Kaydı Pazar Büyüklüğü, Küresel Eğilimler, Son Teknikler, Kilit Segmentler ve Coğrafya Öngörüleri (2022-2030)

Ayakta Elektronik Sağlık Kaydı (EHR), hastane departmanı hizmetlerinin karmaşık ağına bir alternatif olarak ayakta tedavi tesislerine ve daha basit uygulamalara hizmet etmek için tasarlanmıştır.

Küresel Gezici Elektronik Sağlık Kaydı Piyasası Size araştırma raporu 2022, gelir artışı, pazar tanımı, segmentasyon, endüstri potansiyeli, gelecekteki görünümü ve pazar için mevcut beklentileri anlamak için etkili eğilimler hakkında derinlemesine bir değerlendirme sunar.

Raporun Örnek Bir Kopyasını şu adresten edinin: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/100620

Sürücüler ve Kısıtlamalar

Büyüyen talep gören hasta bakım tesisleri, daha iyi teşhis için geliştirilmiş hasta veri kaydı, katlanarak artan nüfus oranı ve kronik hastalıkların insidansını azaltmak için erken teşhis ihtiyacı, küresel ayaktan elektronik sağlık kaydı (EHR) pazarının büyümesi için önemli faktörlerdir. Buna ek olarak, hasta bakımını iyileştirmek için kapsamlı hasta verilerine duyulan ihtiyacın, artan sayıda hastanın kayıtlarını tutmak için akıllı yazılım sistemlerine duyulan ihtiyacın artması ve iş akışı verimliliğinin, ayakta elektronik sağlık kaydı (EHR) sistemlerinin benimsenmesini artırması bekleniyor. tahmin dönemi.

Bu çalışma, (2022 – 2028) tarihi ve tahmin edilen dönemindeki satışlar ve gelirler hakkında bilgi sağlar. Segmentleri anlamak, pazar büyümesine yardımcı olan farklı faktörlerin önemini belirlemeye yardımcı olur. Belirli bir tahmin dönemi, piyasa sürücüleri, piyasa kısıtlamaları ve rekabet stratejileri için CAGR değeri hakkındaki tahminler bu Gezici Elektronik Sağlık Kaydı Piyasası raporunda değerlendirilir.

Bu rapor, küresel düzeyde, bölgesel düzeyde ve şirket düzeyinde Gezici Elektronik Sağlık Kaydı Piyasası hacmine ve değerine odaklanmaktadır. Küresel bir perspektiften bakıldığında, bu rapor, geçmiş verileri ve gelecekteki beklentileri analiz ederek toplam Gezici Elektronik Sağlık Kaydı Piyasası pazar büyüklüğünü temsil etmektedir. Bölgesel olarak, bu rapor birkaç kilit bölgeye odaklanmaktadır: Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika.

COVID-19’un Bu Pazar Üzerindeki Etkisine Genel Bir Bakış:

COVID-19’un ilerlemesi dünyayı durma noktasına getirdi. Bu refah krizinin girişimler arasındaki birlikleri şaşırtıcı bir şekilde etkilediğini anlıyoruz. Bununla birlikte, şanslı veya talihsiz olan her şey bir sonuca varmalıdır. Savaşan ve bazıları gelişen birkaç kuruluş var. Genel olarak, esasen her bölgenin pandemiden etkilenmesine güveniliyor.

COVID-19 pandemileri sırasında işinizin desteklenmesine ve yaratılmasına yardımcı olmak için aralıksız çaba sarf ediyoruz. Tecrübemizi ve uzmanlığımızı göz önünde bulundurarak, geleceklere hazırlanmanıza yardımcı olmak için girişimler genelinde Covid olayının bir etki incelemesini sunacağız.

Küresel Gezici Elektronik Sağlık Kaydı Piyasası araştırma raporunda yer alan önemli oyuncular:

WebPT, Marshfield Clinic, Harris Healthcare, Epic Systems Corporation, Empower Systems, eClinicalWorks, DSS, Inc., CodoniX, CoCENTRIX Inc., CGI Group Inc., General Electric Company, Cerner Corporation, McKesson Corporation, Infor, AdhereTech, Allscripts, Athenahealth Inc., Siemens AG, Qualcomm Life, IBM Corporation, Inc., Microsoft, Koninklijke Philips N.V., NVIDIA Corporation, Amazing Charts LLC, Athenahealth, Inc. ve diğerleri.

Daha Detaylı Bilgi için Analistimiz ile görüşünwww.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/100620

Kilit Paydaşlar

Doğal madde sağlayıcılar
Tüccarlar/brokerler/toptancılar/sağlayıcılar
Devlet kurumları ve STK dahil olmak üzere idari organlar
İş yenilikçi çalışma (RandD) kuruluşları
Tüccarlar ve ihracatçılar
Devlet dernekleri, araştırma dernekleri ve danışmanlık firmaları
Borsa bağlantıları ve endüstri kuruluşları
Son kullanım işletmeleri

Gezici Elektronik Sağlık Kaydı Piyasası Araştırma Raporu için Ana İçindekiler:

Tanıtım
Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri
Temel Pazar Büyümesi İçgörüleri
Küresel Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Kuzey Amerika Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin, 2017-2028
Avrupa Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin, 2017-2028
Asya Pasifik Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Orta Doğu ve Afrika Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Latin Amerika Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Rekabetçi Peyzaj
Küresel Gezici Elektronik Sağlık Kaydı Piyasası Gelir Artışı, Sektör Payı Analizi, Kilit Oyunculara Göre, 2021
Şirket profilleri
Çözüm

Tam Raporuwww.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/100620 adresinden satın alın

About Us:

Fortune Business Insights™ delivers accurate data and innovative corporate analysis, helping organizations of all sizes make appropriate decisions. We tailor novel solutions for our clients, assisting them to address various challenges distinct to their businesses. Our aim is to empower them with holistic market intelligence, providing a granular overview of the market they are operating in.

Contact Us:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

308, Supreme Headquarters,

Survey No. 36, Baner,

Pune-Bangalore Highway,

Pune – 411045, Maharashtra, India.

Phone:

US :+1 424 253 0390

UK : +44 2071 939123

APAC : +91 744 740 1245

Email: [email protected]