Kilit Oyuncular, Pay, Gelir, Trendler, Boyut, Büyüme, Fırsatlar ve 2029’a Kadar Bölgesel Tahmine Göre El Masaj Cihazı Pazar Analizi

Fortune Business Insights’ın ” El Masaj Aleti Pazarı, 2022-2029 ” başlıklı raporunda, küresel el masaj aleti pazarının, farklı amaçlar için artan fiziksel aktiviteler nedeniyle hızlı bir büyüme yaşayacağı tahmin ediliyor .

Spor salonu egzersizi, badminton veya tenis oynamak ve diğerleri gibi artan sayıda fiziksel aktivite nedeniyle masaj ekipmanları dünya çapında önem kazanmaktadır. Tüm bu faaliyetler, farklı amaçlar için ellerin hareketini gerektirir. Bu nedenle, kas ağrısını azaltmaya ve ellerde ve avuç içlerinde kan akışını eski haline getirmeye yardımcı olabilecek çeşitli bölgelerde el masajına yönelik artan bir talep olmuştur. Bunlar, bu pazarın büyümesine katkıda bulunan ana faktörlerdir. Ayrıca el masaj aleti spor salonu, ev, ofis gibi mekanlarda da kullanıcının isteğine göre her an kullanılabilmektedir. Bu aynı zamanda bu pazarın büyümesinden sorumlu önemli bir faktördür.

COVID-19 salgını ve dünya çapında hükümetler tarafından uygulanan sosyal mesafe normları, dünya nüfusunun çoğunluğunu kendi evlerinden çalışmaya zorladı. Bu nedenle, bu hareketsiz yaşam tarzı ve uzun çalışma saatleri nedeniyle, bu pazarın çeşitli bölgelerinde el masajına yönelik artan bir talep olmuştur. Böylece, COVID-19 salgını bu pazarın büyümesi üzerinde olumlu bir etki yarattı.

Ancak, çeşitli bölgelerde artan masaj salonu sayısının bu pazarın büyümesini engelleyeceği tahmin edilmektedir.

Örnek PDF Broşürü Alı[email protected] www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/hand-massager-market-104146

El Masajı Piyasa Raporunda Kapsanan Önemli Oyuncuların Listesi:

  • S. Jaclean Inc.
  • HoMedics Group Canada Co. LLC
  • Wahl Clipper Şirketi
  • ProSqueeze
  • Cotsoco
  • PalmPower
  • Purologyhand

Öne Çıkanlar/Özet:

Rapor, genel endüstri eğilimleri ve görünümü hakkında kapsamlı bir anlayış ortaya koymaya çalışmaktadır. Ayrıca, pazardaki bölgesel gelişmelerin bütünsel bir analizinin yanı sıra pazar sürücüleri, segmentleri ve kısıtlamalarının mikroskobik bir değerlendirmesini sağlar. Bu faktörlerin başında, endüstri lideri pazar araştırması ile desteklenen, pazarın rekabetçi ortamının kapsamlı bir incelemesi yer alır.

Sürücüler/Kısıtlamalar:

Piyasayı Güçlendirmek İçin Çalışan Nüfus Arasında El Masaj Aleti İçin Artan Talep

There is an increasing demand for hand massager among the people who are constantly working on computers or laptops for longer time duration. Hence, the use of hand massager by the working population can prove to be effective which helps to reduce the pain and gives a relaxing effect. This is a vital factor contributing to the growth of this market. For instance, Jaclean Inc. offers a palm massager which possesses heating feature which provides heated compression massage to the user from the area of fingers to the wrist.

Market Segmentation:

On the basis of product type, this market is classified into electric and manual. By application, the market is divided into personal and commercial. In terms of geography, the market is clubbed into North America, Europe, Asia Pacific, South America, and the Middle East & Africa.

Regional Insights:

Increasing Awareness about Self-Care and Wellness to Boost the North America Market Growth

North America region is projected to witness substantial growth in the hand massager market share on account of the rising awareness among consumers about the self-care and wellness. Further, the wide availability of high quality massage products in this region is projected to fuel this market’s growth.

Asia Pacific region is anticipated to grow rapidly in this market due to the rising disposable income and improved standard of living of the people in this region. Further, the growing e-commerce industry in this region is expected to propel this market’s growth.

Competitive Landscape:

Strong Focus on Development of User-Friendly Hand Massagers by Key Players to Feed Competition

The leading companies in the hand massager market are focusing on manufacturing of user-friendly and portable hand massaging products with advanced features that help in relaxation of the body. This has resulted in the increasing competition among key companies which will help them to expand their business operations and widen their market foothold.

Inquiry before [email protected] www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/hand-massager-market-104146

 

About Us:

Fortune Business Insights™ delivers accurate data and innovative corporate analysis, helping organizations of all sizes make appropriate decisions. We tailor novel solutions for our clients, assisting them to address various challenges distinct to their businesses. Our aim is to empower them with holistic market intelligence, providing a granular overview of the market they are operating in.

 

Contact Us:

Fortune Business Insights Pvt. Ltd.

9th Floor, Icon Tower,

Baner – Mahalunge Road, Baner,

Pune-411045, Maharashtra, India.

 

Phone:

US :+1 424 253 0390

UK : +44 2071 939123

APAC : +91 744 740 1245

Email: [email protected]

 

Connect us via Social Media Channels:

LinkedIn  Facebook  Twitter               Blogs