FPSO Pazarı Yatırımcı, Son Trendler, Sektör Büyümesi, Boyut, Segmentasyon, Gelecekteki Talepler, Bölgesel Tahmin 2023-2027’e göre

                                                                                   
Küresel FPSO Pazarı boyutunun, genişleyen sanayileşme, enerji verimliliği girişimleri, daha sıkı emisyon düzenlemeleri, enerji üretiminden gelen talep ve eski sistemlerin yenilenmesi nedeniyle 2023 ile 2030 arasındaki tahmin döneminde önemli ölçüde büyümesi bekleniyor. Bu bilgi Fortune Business Insights tarafından “FPSO Pazar Büyüklüğü, Pay & COVID-19 Etki Analizi, Depolama Kapasitesine Göre (1 MMBBL’den Az, 1-2 MMBBL’den Az ve 2 MMBBL’den Fazla) Su Derinliğine Göre (Sığ Su, Derin Su ve Ultra Derin Su), İnşaat Türüne Göre (Dönüştürülmüş ve Yeni İnşa), Tekne Türüne Göre (Tek Tekne ve Çift Tekne), Mülkiyete Göre (Yükleniciye Ait {Yüklenici Tarafından Yönetilen ve Operatör Tarafından Yönetilen} ve İşletmeciye Ait {Yüklenici Tarafından Yönetilen ve Operatör Tarafından Yönetilen}) ve Bölgesel Tahmin, 2020-2027” başlıklı son raporunda yayınlanmaktadır.                                                                   

Raporun Tam PDF Örnek Kopyasını Alın:  www.fortunebusinessinsights.com/inquiry/request-sample-pdf/100429

Fortune Business Insights™ Pazarın, 2020-2027 döneminde %14,3’lük bir Bileşik Büyüme Oranı ile 2020’de 6,78 milyar ABD dolarından 2027’de 17,30 milyar ABD dolarına çıkması bekleniyor.’ın son raporuna göre

Dünya çapında FPSO Pazarı’nin en büyük üreticileri kimler?

 • Petrobras (Brazil)
 • CNOOC (China)
 • Total (France)
 • Royal Dutch Shell (Netherlands)
 • Chevron (U.S.)
 • ExxonMobil (U.S.)
 • BP (UK)
 • Equinor (Norway)
 • Woodside Energy (Australia)
 • Aker Solutions (Norway)
 • Dana Petroleum Limited (UK)
 • Vår Energi (Norway)
 • Vietsovpetro (Vietnam)
 • Eni (Italy)
 • Dommo Energia (Brazil)
 • Keppel Offshore & Marine (Singapore)
 • BW Offshore (Norway)
 • Teekay (Bermuda)
 • Bumi Armada Berhad (Malaysia)
 • SBM Offshore (Netherlands)
 • Yinson Holdings Berhad (Malaysia)
 • Bluewater (Netherlands)
 • MISC Berhad (Malaysia)
 • Modec Inc. (Japan)
 • Rubicon Offshore (Singapore)
 • Saipem (Italy)

FPSO Pazarı Kapsamı:

Rapor Başlığı

FPSO Pazar Büyüklüğü, Pay & COVID-19 Etki Analizi, Depolama Kapasitesine Göre (1 MMBBL’den Az, 1-2 MMBBL’den Az ve 2 MMBBL’den Fazla) Su Derinliğine Göre (Sığ Su, Derin Su ve Ultra Derin Su), İnşaat Türüne Göre (Dönüştürülmüş ve Yeni İnşa), Tekne Türüne Göre (Tek Tekne ve Çift Tekne), Mülkiyete Göre (Yükleniciye Ait {Yüklenici Tarafından Yönetilen ve Operatör Tarafından Yönetilen} ve İşletmeciye Ait {Yüklenici Tarafından Yönetilen ve Operatör Tarafından Yönetilen}) ve Bölgesel Tahmin, 2020-2027

Büyüme oranı

14.3 % CAGR’ın yüzdesi

Pazar Dinamikleri

Sürücüler, Kısıtlamalar, Fırsatlar ve Zorluklar

Tahmin Dönemi

2023-2027

Tahmin Birimleri

Değer (Milyon ABD Doları/Milyar)

Rapor Kapsamı

Gelir Tahmini, Rekabet Ortamı, Büyüme Faktörleri ve Eğilimler

Kapsanan Segmentler

Türüne, Uygulamaya ve Bölgeye Göre Yapay Asansör Pazarı.

Kapsanan Coğrafyalar

Asya Pasifik, Kuzey Amerika, Avrupa, Güney Amerika ve Orta Doğu ve Afrika.

Raporda Öne Çıkanlar

Oyuncuların finansal bilgileri / ürün portföyü güncellendi

Temel Pazar Fırsatları

Üretim faaliyetlerini teşvik edecek yeni Enerji Endüstrisi keşifleri

Temel Pazar Etkenleri

Piyasa Büyümesine Yardımcı Olmak İçin Küresel Olarak Enerji Talebinin Artırılması

Desarrollos clave de la industria:

Ekim 2020 ndash; SBM Offshore, Guyana’daki üçüncü açık deniz geliştirme faaliyeti için hükümet onayını alan Prosperity FPSO gemisini ExxonMobil’e teslim etmek için bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Sözleşmeye göre SBM Offshore, yüzer üretim depolama ve boşaltma gemisini inşa edecek, kuracak ve işletecek.

FPSO Pazarı Önemli Noktalar:

FPSO Pazarı ürün pazarını türe, uygulamaya, son kullanıcıya ve bölgeye göre tanımlayın, açıklayın ve tahmin edin.

Kurumsal dış ortam analizi ve PEST analizi sağlayın.

Şirketin COVID-19’un etkisiyle başa çıkabilmesi için stratejiler sağlayın.

Pazarı yönlendiren faktörler ve pazar geliştirme kısıtlamaları dahil olmak üzere pazar dinamik analizi sağlayın.

Pazar segmenti tanımı, müşteri analizi, dağıtım modeli, ürün mesajı ve konumlandırma ve fiyat stratejisi analizi dahil olmak üzere, pazara girmeye hazır olan yeni oyuncular veya oyuncular için pazara giriş stratejisi analizi sağlayın.

Uluslararası pazar trendlerini takip edin ve COVID-19 salgınının dünyanın büyük bölgeleri üzerindeki etkisinin analizini sağlayın.

Paydaşların pazar fırsatlarını analiz edin ve pazar liderlerine rekabet ortamının ayrıntılarını sağlayın.

FPSO Pazarı’de hangi bölgeler lider?

 • Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika)
 • Avrupa (Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya ve Türkiye vb.)
 • Asya-Pasifik (Çin, Japonya, Kore, Hindistan, Avustralya, Endonezya, Tayland, Filipinler, Malezya ve Vietnam)
 • Güney Amerika (Brezilya, Arjantin, Kolombiya vb.)
 • Orta Doğu ve Afrika (Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Nijerya ve Güney Afrika)

Tam Raporu şu adresten satın alın: www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/100429

FPSO Pazarı- Covid-19 Etki ve İyileşme Analizi:

Covid-19’un bu pazardaki doğrudan etkisini, ayrıca farklı sektörlerden dolaylı etkisini izliyorduk. Bu belge, pandeminin FPSO Pazarı üzerindeki etkisini uluslararası ve yakın bir açıdan analiz ediyor. Belge, tür, fayda ve kullanıcı sektörü kullanılarak kategorize edilmiş, pazar boyutunu, pazar özelliklerini ve endüstri için pazar artışını özetliyor. Ayrıca, covid-19 salgını öncesinde ve sonrasında pazarın iyileştirilmesiyle ilgili katkı maddelerinin eksiksiz bir değerlendirmesini sağlar. Rapor ayrıca, kilit etkileyicileri ve giriş sınırlarını incelemek için ticari işletme içinde bir pestel değerlendirmesi yaptı.

 

Küresel FPSO Pazarı Araştırma Raporunun Ayrıntılı İçindekiler Tablosu, 2023-2027

 •  Piyasa bakış
  • Ürüne Genel Bakış ve FPSO Pazarı Kapsamı
  • FPSO Pazarı’nin Türe Göre Sınıflandırılması
   • Genel Bakış: Türe Göre Küresel FPSO Pazarı Boyutu
   • Türe Göre Küresel FPSO Pazarı Gelir Pazar Payı
  • Uygulamaya Göre Küresel FPSO Pazarı
   • Genel Bakış: Uygulamaya Göre Global FPSO Pazarı Boyutu
  • Küresel FPSO Pazarı Boyutu ve Tahmini
  • Küresel FPSO Pazarı Boyutu ve Bölgeye Göre Tahmin
  • Piyasayı Etkileyenler, Kısıtlamalar ve Eğilimler
   • FPSO Pazarı Sürücüleri
   • FPSO Pazarı Sınırlamaları
   • FPSO Pazarı Trend Analizi
  • Şirket profilleri
   • Şirket
    • Şirket Detayları
    • Şirketin Ana İşi
    • Şirket FPSO Pazarı Ürün ve Çözümler
    • Şirket FPSO Pazarı Geliri, Brüt Marjı ve Pazar Payı
    • Şirketin Son Gelişmeleri ve Gelecek Planları
   • Oyunculara Göre Pazar Rekabeti
    • Küresel FPSO Pazarı Geliri ve Oyunculara Göre Payı (2019,2020,2021 ve 2023)
    • Pazar Yoğunlaşma Oranı
     • İlk 3 FPSO Pazarı Oyuncu Pazar Payı
     • En İyi 10 FPSO Pazarı Oyuncusu Pazar Payı
     • Pazar Rekabet Eğilimi
    • FPSO Pazarı Players Merkez Ofisi, Sağlanan Ürünler ve Hizmetler
    • FPSO Pazarı Birleşmeleri ve Satın Almaları
    • FPSO Pazarı Yeni Katılımcılar ve Genişleme Planları
   • Türe Göre Pazar Büyüklüğü Segmenti
    • Türe Göre Küresel FPSO Pazarı Geliri ve Pazar Payı
    • Türe Göre Küresel FPSO Pazarı Tahmini
   • Uygulamaya Göre Pazar Büyüklüğü Segmenti
    • Uygulamaya Göre Küresel FPSO Pazarı Gelir Pazar Payı
    • Uygulamaya Göre Küresel FPSO Pazarı Tahmini (2023-2027)
   • Ülkeye, Türe ve Uygulamaya Göre Bölgeler
    • Türe Göre FPSO Pazarı Geliri (2023-2027)
    • #Uygulamaya Göre KW Geliri (2023-2027)
    • Ülkeye göre FPSO Pazarı Boyutu
     • Ülkelere göre FPSO Pazarı Geliri (2023-2027)
     • Amerika Birleşik Devletleri FPSO Pazarı Boyutu ve Tahmini (2023-2027)
     • Kanada FPSO Pazarı Boyutu ve Tahmini (2023-2027)
     • Meksika FPSO Pazarı Boyutu ve Tahmini (2023-2027)
    • Araştırma Bulguları ve Sonuç
    • Ek
     • Metodoloji
     • Araştırma Süreci ve Veri Kaynağı
     • Sorumluluk reddi beyanı
    • Araştırma Metodolojisi
    • Çözüm

Herhangi bir sorun var mı? Uzmanlarımıza sorun:   www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/100429

İlgili diğer raporlar:

Residential Backup Power Market To 2030, Looking Forward, COVID-19 Impact Analysis, Forecast 2023-2030

Statcom Market Size, Landscape, Industry Analysis, Business Outlook, Current and Future Growth to 2030

PID Controller Market Worldwide Market Trends and Opportunities and Report by 2026 Forecast (COVID-19 Analysis)

Intelligent Pump Market 2023 by Companies, Key Applications, Industry Growth, Competitor Analysis, New Technology, Trends and Forecast 2030

Marine Variable Frequency Drive Market Detailed Analysis Based on Research Report Application, Latest Trends, Growth and Business Opportunities

Consumer Battery Market Share, Size, Global Business Growth, Industry Revenue, Demand and Applications Market Research Report to 2030

Silent Generator Market Share, Size, Global Business Growth, Industry Revenue, Demand and Applications Market Research Report to 2030

Casing Centralizer MarketGreat Growth, Emerging Trends, Progress Outlook and Challenges Analysis by 2030

North America Charcoal Market Demand, Emerging Trends and Advances in Technology 2023 to 2030

High Speed Engine Market Status, Growth Opportunity, Size, Trends, Main Sector Outlook 2023 – 2030

Biz Kimiz:

Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi iş öngörüleri sunarak her büyüklükteki kuruluşun iyi kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için yeni çözümler uyarlayarak, işletmelerindeki çeşitli farklı zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız onlara, faaliyet gösterdikleri pazara ilişkin ayrıntılı bir genel bakış sunarak bütünsel pazar bilgisi sunmaktır.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. srl

ABD:+1 424 253 0390

Birleşik Krallık: +44 2071 939123

Asya Pasifik: +91 744 740 1245

E-posta:    [email protected]