GCC Atık Yönetimi Pazarı Yatırımcı, Son Trendler, Sektör Büyümesi, Boyut, Segmentasyon, Gelecekteki Talepler, Bölgesel Tahmin 2023-2029’e göre

                                                                                   
Küresel GCC Atık Yönetimi Pazarı boyutunun, genişleyen sanayileşme, enerji verimliliği girişimleri, daha sıkı emisyon düzenlemeleri, enerji üretiminden gelen talep ve eski sistemlerin yenilenmesi nedeniyle 2023 ile 2030 arasındaki tahmin döneminde önemli ölçüde büyümesi bekleniyor. Bu bilgi Fortune Business Insights tarafından “GCC Atık Yönetimi Pazar Büyüklüğü, Payı ve COVID-19 Etki Analizi, Bertaraf Yöntemine Göre (Depolama, Yakma ve Geri Dönüşüm), Atık Türüne Göre (Belediye Katı Atıkları, İnşaat ve Yıkım Atıkları, Endüstriyel Tehlikeli Atıklar, Tıbbi Tehlikeli Atıklar, Elektrik Atıkları ve Elektronik Ekipmanlar, Tarımsal Atıklar, Mezbaha Atıkları ve Diğer Atık Türleri) ve GCC Tahmini, 2022-2029” başlıklı son raporunda yayınlanmaktadır.                                                                   

Raporun Tam PDF Örnek Kopyasını Alın:  www.fortunebusinessinsights.com/inquiry/request-sample-pdf/106763

Fortune Business Insights™ Körfez İşbirliği Konseyi atık yönetimi pazar büyüklüğünün 2021’de 51,91 milyar ABD doları değerinde olduğu ve 2022’de 57,81 milyar ABD dolarından 2029’a kadar 89,54 milyar ABD dolarına çıkacağı ve tahmin dönemi boyunca %6,5’lik bir Bileşik Büyüme Oranı sergileyeceği öngörülüyor.’ın son raporuna göre

Dünya çapında GCC Atık Yönetimi Pazarı’nin en büyük üreticileri kimler?

 • Averda (UAE)
 • EnviroServe (UAE)
 • Suez Middle East Recycling LLC (UAE)
 • Green Mountains (UAE)
 • Blue LLC (UAE)
 • Envac (Sweden)
 • SEPCO Environment (Saudi Arabia)
 • BEEAH Group (UAE)
 • Dulsco Qatar (Qatar)
 • Al Haya Enviro (Qatar)

GCC Atık Yönetimi Pazarı Kapsamı:

Rapor Başlığı

GCC Atık Yönetimi Pazar Büyüklüğü, Payı ve COVID-19 Etki Analizi, Bertaraf Yöntemine Göre (Depolama, Yakma ve Geri Dönüşüm), Atık Türüne Göre (Belediye Katı Atıkları, İnşaat ve Yıkım Atıkları, Endüstriyel Tehlikeli Atıklar, Tıbbi Tehlikeli Atıklar, Elektrik Atıkları ve Elektronik Ekipmanlar, Tarımsal Atıklar, Mezbaha Atıkları ve Diğer Atık Türleri) ve GCC Tahmini, 2022-2029

Büyüme oranı

6.5 % CAGR’ın yüzdesi

Pazar Dinamikleri

Sürücüler, Kısıtlamalar, Fırsatlar ve Zorluklar

Tahmin Dönemi

2023-2029

Tahmin Birimleri

Değer (Milyon ABD Doları/Milyar)

Rapor Kapsamı

Gelir Tahmini, Rekabet Ortamı, Büyüme Faktörleri ve Eğilimler

Kapsanan Segmentler

Türüne, Uygulamaya ve Bölgeye Göre Yapay Asansör Pazarı.

Kapsanan Coğrafyalar

Asya Pasifik, Kuzey Amerika, Avrupa, Güney Amerika ve Orta Doğu ve Afrika.

Raporda Öne Çıkanlar

Oyuncuların finansal bilgileri / ürün portföyü güncellendi

Temel Pazar Fırsatları

Üretim faaliyetlerini teşvik edecek yeni Enerji Endüstrisi keşifleri

Temel Pazar Etkenleri

Piyasa Dinamiklerini Şekillendirmek İçin Metal ve Mineral Araştırmalarının Arttırılması

Desarrollos clave de la industria:

 • Ekim 2021 – Enviroserve, Dubai’deki geri dönüşüm tesisinin şu anda olduğundan 14 kat daha fazla e-atık işleyebileceğini iddia etti. Orta Doğu ve Afrika’daki 10 ülkeden gelen atıkları işliyor ve bir elektronik cihaz malzemesinin %98’e kadarını otomotiv, bilişim ve inşaat sektörlerindeki üreticilere satılan ham maddelere dönüştürebiliyor.
 • Ocak 2023 – Envac, trim ve aksesuarların üretimi, montajı ve servisine odaklanan bir ABD firması olan Precision Air Convey’i (PAC) satın alma kararının ardından büyüme beklediğini duyurdu. film, kağıt, etiketler ve levha endüstrileri için matris çıkarma sistemleri. PAC, Penn Medicine’nin West Philadelphia kampüsündeki 1,5 milyon metrekarelik bir hastanede kendi Pnömatik Atık Toplama Sistemini kurmak için büyük bir sözleşme kazanarak kısa süre önce hastane sektörüne girdi.

GCC Atık Yönetimi Pazarı Önemli Noktalar:

GCC Atık Yönetimi Pazarı ürün pazarını türe, uygulamaya, son kullanıcıya ve bölgeye göre tanımlayın, açıklayın ve tahmin edin.

Kurumsal dış ortam analizi ve PEST analizi sağlayın.

Şirketin COVID-19’un etkisiyle başa çıkabilmesi için stratejiler sağlayın.

Pazarı yönlendiren faktörler ve pazar geliştirme kısıtlamaları dahil olmak üzere pazar dinamik analizi sağlayın.

Pazar segmenti tanımı, müşteri analizi, dağıtım modeli, ürün mesajı ve konumlandırma ve fiyat stratejisi analizi dahil olmak üzere, pazara girmeye hazır olan yeni oyuncular veya oyuncular için pazara giriş stratejisi analizi sağlayın.

Uluslararası pazar trendlerini takip edin ve COVID-19 salgınının dünyanın büyük bölgeleri üzerindeki etkisinin analizini sağlayın.

Paydaşların pazar fırsatlarını analiz edin ve pazar liderlerine rekabet ortamının ayrıntılarını sağlayın.

GCC Atık Yönetimi Pazarı’de hangi bölgeler lider?

 • Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika)
 • Avrupa (Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya ve Türkiye vb.)
 • Asya-Pasifik (Çin, Japonya, Kore, Hindistan, Avustralya, Endonezya, Tayland, Filipinler, Malezya ve Vietnam)
 • Güney Amerika (Brezilya, Arjantin, Kolombiya vb.)
 • Orta Doğu ve Afrika (Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Nijerya ve Güney Afrika)

Tam Raporu şu adresten satın alın: www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/106763

GCC Atık Yönetimi Pazarı- Covid-19 Etki ve İyileşme Analizi:

Covid-19’un bu pazardaki doğrudan etkisini, ayrıca farklı sektörlerden dolaylı etkisini izliyorduk. Bu belge, pandeminin GCC Atık Yönetimi Pazarı üzerindeki etkisini uluslararası ve yakın bir açıdan analiz ediyor. Belge, tür, fayda ve kullanıcı sektörü kullanılarak kategorize edilmiş, pazar boyutunu, pazar özelliklerini ve endüstri için pazar artışını özetliyor. Ayrıca, covid-19 salgını öncesinde ve sonrasında pazarın iyileştirilmesiyle ilgili katkı maddelerinin eksiksiz bir değerlendirmesini sağlar. Rapor ayrıca, kilit etkileyicileri ve giriş sınırlarını incelemek için ticari işletme içinde bir pestel değerlendirmesi yaptı.

 

Küresel GCC Atık Yönetimi Pazarı Araştırma Raporunun Ayrıntılı İçindekiler Tablosu, 2023-2029

 •  Piyasa bakış
  • Ürüne Genel Bakış ve GCC Atık Yönetimi Pazarı Kapsamı
  • GCC Atık Yönetimi Pazarı’nin Türe Göre Sınıflandırılması
   • Genel Bakış: Türe Göre Küresel GCC Atık Yönetimi Pazarı Boyutu
   • Türe Göre Küresel GCC Atık Yönetimi Pazarı Gelir Pazar Payı
  • Uygulamaya Göre Küresel GCC Atık Yönetimi Pazarı
   • Genel Bakış: Uygulamaya Göre Global GCC Atık Yönetimi Pazarı Boyutu
  • Küresel GCC Atık Yönetimi Pazarı Boyutu ve Tahmini
  • Küresel GCC Atık Yönetimi Pazarı Boyutu ve Bölgeye Göre Tahmin
  • Piyasayı Etkileyenler, Kısıtlamalar ve Eğilimler
   • GCC Atık Yönetimi Pazarı Sürücüleri
   • GCC Atık Yönetimi Pazarı Sınırlamaları
   • GCC Atık Yönetimi Pazarı Trend Analizi
  • Şirket profilleri
   • Şirket
    • Şirket Detayları
    • Şirketin Ana İşi
    • Şirket GCC Atık Yönetimi Pazarı Ürün ve Çözümler
    • Şirket GCC Atık Yönetimi Pazarı Geliri, Brüt Marjı ve Pazar Payı
    • Şirketin Son Gelişmeleri ve Gelecek Planları
   • Oyunculara Göre Pazar Rekabeti
    • Küresel GCC Atık Yönetimi Pazarı Geliri ve Oyunculara Göre Payı (2019,2020,2021 ve 2023)
    • Pazar Yoğunlaşma Oranı
     • İlk 3 GCC Atık Yönetimi Pazarı Oyuncu Pazar Payı
     • En İyi 10 GCC Atık Yönetimi Pazarı Oyuncusu Pazar Payı
     • Pazar Rekabet Eğilimi
    • GCC Atık Yönetimi Pazarı Players Merkez Ofisi, Sağlanan Ürünler ve Hizmetler
    • GCC Atık Yönetimi Pazarı Birleşmeleri ve Satın Almaları
    • GCC Atık Yönetimi Pazarı Yeni Katılımcılar ve Genişleme Planları
   • Türe Göre Pazar Büyüklüğü Segmenti
    • Türe Göre Küresel GCC Atık Yönetimi Pazarı Geliri ve Pazar Payı
    • Türe Göre Küresel GCC Atık Yönetimi Pazarı Tahmini
   • Uygulamaya Göre Pazar Büyüklüğü Segmenti
    • Uygulamaya Göre Küresel GCC Atık Yönetimi Pazarı Gelir Pazar Payı
    • Uygulamaya Göre Küresel GCC Atık Yönetimi Pazarı Tahmini (2023-2029)
   • Ülkeye, Türe ve Uygulamaya Göre Bölgeler
    • Türe Göre GCC Atık Yönetimi Pazarı Geliri (2023-2029)
    • #Uygulamaya Göre KW Geliri (2023-2029)
    • Ülkeye göre GCC Atık Yönetimi Pazarı Boyutu
     • Ülkelere göre GCC Atık Yönetimi Pazarı Geliri (2023-2029)
     • Amerika Birleşik Devletleri GCC Atık Yönetimi Pazarı Boyutu ve Tahmini (2023-2029)
     • Kanada GCC Atık Yönetimi Pazarı Boyutu ve Tahmini (2023-2029)
     • Meksika GCC Atık Yönetimi Pazarı Boyutu ve Tahmini (2023-2029)
    • Araştırma Bulguları ve Sonuç
    • Ek
     • Metodoloji
     • Araştırma Süreci ve Veri Kaynağı
     • Sorumluluk reddi beyanı
    • Araştırma Metodolojisi
    • Çözüm

Herhangi bir sorun var mı? Uzmanlarımıza sorun:   www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/106763

İlgili diğer raporlar:

Transmission Line Market With Detailed Competitor Analysis by Type, Application, Regions, Trends, Demands

Distribution Automation Market Great Growth, Emerging Trends, Progress Outlook and Challenges Analysis by 2030

Europe Biogas Plant Market Demand, Emerging Trends and Advances in Technology 2023 to 2030

Booster Compressor Market Status, Growth Opportunity, Size, Trends, Main Sector Outlook 2023 – 2030

DC Contractor MarketStatus, Growth Opportunity, Size, Trends, Main Sector Outlook 2023 – 2030

Distributed Energy Resource Management System Market Stock, Sector Demand, Growth Rate, SWOT Analysis and Business Development by 2030

Synchronous Condenser Market Comprehensive Insights on Growth Rate, Industry Situation, Forecast to 2030

Biochar Market Revenue for 2023-2030, Segmentation by Present and Future Scenario

Iron Flow Battery Market Accelerating Worldwide Size, Development Growth Strategies, Product Coverage and Forecast by 2030

Intelligent Motor Controller Market To Boom Industry Size: 2023, Growth Perspectives, Development Technologies and Innovations by 2030

Biz Kimiz:

Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi iş öngörüleri sunarak her büyüklükteki kuruluşun iyi kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için yeni çözümler uyarlayarak, işletmelerindeki çeşitli farklı zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız onlara, faaliyet gösterdikleri pazara ilişkin ayrıntılı bir genel bakış sunarak bütünsel pazar bilgisi sunmaktır.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. srl

ABD:+1 424 253 0390

Birleşik Krallık: +44 2071 939123

Asya Pasifik: +91 744 740 1245

E-posta:    [email protected]