Güneş Termal Pazarı Yatırımcı, Son Trendler, Sektör Büyümesi, Boyut, Segmentasyon, Gelecekteki Talepler, Bölgesel Tahmin 2023-2026’e göre

                                                                                   
Küresel Güneş Termal Pazarı boyutunun, genişleyen sanayileşme, enerji verimliliği girişimleri, daha sıkı emisyon düzenlemeleri, enerji üretiminden gelen talep ve eski sistemlerin yenilenmesi nedeniyle 2023 ile 2030 arasındaki tahmin döneminde önemli ölçüde büyümesi bekleniyor. Bu bilgi Fortune Business Insights tarafından “Güneş Termal Pazar Büyüklüğü, Pay & Sanayi Analizi, Kollektör Tipine Göre (Boşaltılmış Borulu Kollektör, Düz Plakalı Kollektör, Sırsız Su Kollektörü, Hava Kollektörü), Sistem Türüne Göre (Termosifon Güneş Enerjili Isıtma Sistemleri, Pompalı Güneş Enerjili Isıtma Sistemi) Uygulamaya Göre (Yerli Sıcak Su Sistemleri, Büyük DHW Sistemleri, Solar Kombi Sistemleri, Yüzme Havuzu Isıtması, Diğerleri) ve Bölgesel Tahmin, 2019-2026” başlıklı son raporunda yayınlanmaktadır.                                                                   

Raporun Tam PDF Örnek Kopyasını Alın:  www.fortunebusinessinsights.com/inquiry/request-sample-pdf/101920

Fortune Business Insights™ Küresel güneş enerjisi termal pazarının büyüklüğü 2018’de 496,15 GW olarak gerçekleşti ve 2026 yılına kadar 767,73 GW’a ulaşması ve tahmin dönemi boyunca %5,6’lık bir Bileşik Büyüme Oranı sergilemesi bekleniyor.’ın son raporuna göre

Dünya çapında Güneş Termal Pazarı’nin en büyük üreticileri kimler?

 • BrightSource Energy
 • Abengoa Solar
 • Siemens
 • Acciona
 • SolarReserve
 • Torresol Energy
 • Trivelli Energia
 • Abors green GmbH
 • Parvolen CSP Technologies
 • Sener
 • Lointek
 • SCHOTT

Güneş Termal Pazarı Kapsamı:

Rapor Başlığı

Güneş Termal Pazar Büyüklüğü, Pay & Sanayi Analizi, Kollektör Tipine Göre (Boşaltılmış Borulu Kollektör, Düz Plakalı Kollektör, Sırsız Su Kollektörü, Hava Kollektörü), Sistem Türüne Göre (Termosifon Güneş Enerjili Isıtma Sistemleri, Pompalı Güneş Enerjili Isıtma Sistemi) Uygulamaya Göre (Yerli Sıcak Su Sistemleri, Büyük DHW Sistemleri, Solar Kombi Sistemleri, Yüzme Havuzu Isıtması, Diğerleri) ve Bölgesel Tahmin, 2019-2026

Büyüme oranı

5.6 % CAGR’ın yüzdesi

Pazar Dinamikleri

Sürücüler, Kısıtlamalar, Fırsatlar ve Zorluklar

Tahmin Dönemi

2023-2026

Tahmin Birimleri

Değer (Milyon ABD Doları/Milyar)

Rapor Kapsamı

Gelir Tahmini, Rekabet Ortamı, Büyüme Faktörleri ve Eğilimler

Kapsanan Segmentler

Türüne, Uygulamaya ve Bölgeye Göre Yapay Asansör Pazarı.

Kapsanan Coğrafyalar

Asya Pasifik, Kuzey Amerika, Avrupa, Güney Amerika ve Orta Doğu ve Afrika.

Raporda Öne Çıkanlar

Oyuncuların finansal bilgileri / ürün portföyü güncellendi

Temel Pazar Fırsatları

Üretim faaliyetlerini teşvik edecek yeni Enerji Endüstrisi keşifleri

Temel Pazar Etkenleri

“Temiz Yakıt Alternatiflerinin Artan oranda Benimsenmesi, Güneş Termal Pazarının Büyümesini Sağlayacak”

Desarrollos clave de la industria:

Kasım 2019’da Heliogen, Malta’da da yatırımları bulunan Bill Gates tarafından finanse edilen teknolojik portföyünde yeni bir atılım başlattı. Şirket ayrıca 1.000 santigrat derecede operasyonları mümkün kılacak teknolojisini de duyurdu. Bu, endüstriyel süreçlerde fosil yakıt kullanımının yerini alacak ve dolayısıyla sera gazı emisyonlarını azaltacaktır.
Kasım 2019’da Abengoa, Luneng Haixi 50GW güneş enerjisi santralinde türbinin başarılı bir senkronizasyonunu gerçekleştirdi. güneş alanındaki mekanik ve elektrik altyapısının doğru çalıştığını gösteren tesis. Bu proje, Çin hükümeti tarafından 2018’de başlatılan yenilenebilir enerji programının bir parçası olarak yürütülüyor. Program, 2030 yılına kadar ülkedeki güneş enerjisi kurulu santralini 27 GW’a çıkarmayı hedefliyor.

Güneş Termal Pazarı Önemli Noktalar:

Güneş Termal Pazarı ürün pazarını türe, uygulamaya, son kullanıcıya ve bölgeye göre tanımlayın, açıklayın ve tahmin edin.

Kurumsal dış ortam analizi ve PEST analizi sağlayın.

Şirketin COVID-19’un etkisiyle başa çıkabilmesi için stratejiler sağlayın.

Pazarı yönlendiren faktörler ve pazar geliştirme kısıtlamaları dahil olmak üzere pazar dinamik analizi sağlayın.

Pazar segmenti tanımı, müşteri analizi, dağıtım modeli, ürün mesajı ve konumlandırma ve fiyat stratejisi analizi dahil olmak üzere, pazara girmeye hazır olan yeni oyuncular veya oyuncular için pazara giriş stratejisi analizi sağlayın.

Uluslararası pazar trendlerini takip edin ve COVID-19 salgınının dünyanın büyük bölgeleri üzerindeki etkisinin analizini sağlayın.

Paydaşların pazar fırsatlarını analiz edin ve pazar liderlerine rekabet ortamının ayrıntılarını sağlayın.

Güneş Termal Pazarı’de hangi bölgeler lider?

 • Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika)
 • Avrupa (Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya ve Türkiye vb.)
 • Asya-Pasifik (Çin, Japonya, Kore, Hindistan, Avustralya, Endonezya, Tayland, Filipinler, Malezya ve Vietnam)
 • Güney Amerika (Brezilya, Arjantin, Kolombiya vb.)
 • Orta Doğu ve Afrika (Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Nijerya ve Güney Afrika)

Tam Raporu şu adresten satın alın: www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/101920

Güneş Termal Pazarı- Covid-19 Etki ve İyileşme Analizi:

Covid-19’un bu pazardaki doğrudan etkisini, ayrıca farklı sektörlerden dolaylı etkisini izliyorduk. Bu belge, pandeminin Güneş Termal Pazarı üzerindeki etkisini uluslararası ve yakın bir açıdan analiz ediyor. Belge, tür, fayda ve kullanıcı sektörü kullanılarak kategorize edilmiş, pazar boyutunu, pazar özelliklerini ve endüstri için pazar artışını özetliyor. Ayrıca, covid-19 salgını öncesinde ve sonrasında pazarın iyileştirilmesiyle ilgili katkı maddelerinin eksiksiz bir değerlendirmesini sağlar. Rapor ayrıca, kilit etkileyicileri ve giriş sınırlarını incelemek için ticari işletme içinde bir pestel değerlendirmesi yaptı.

 

Küresel Güneş Termal Pazarı Araştırma Raporunun Ayrıntılı İçindekiler Tablosu, 2023-2026

 •  Piyasa bakış
  • Ürüne Genel Bakış ve Güneş Termal Pazarı Kapsamı
  • Güneş Termal Pazarı’nin Türe Göre Sınıflandırılması
   • Genel Bakış: Türe Göre Küresel Güneş Termal Pazarı Boyutu
   • Türe Göre Küresel Güneş Termal Pazarı Gelir Pazar Payı
  • Uygulamaya Göre Küresel Güneş Termal Pazarı
   • Genel Bakış: Uygulamaya Göre Global Güneş Termal Pazarı Boyutu
  • Küresel Güneş Termal Pazarı Boyutu ve Tahmini
  • Küresel Güneş Termal Pazarı Boyutu ve Bölgeye Göre Tahmin
  • Piyasayı Etkileyenler, Kısıtlamalar ve Eğilimler
   • Güneş Termal Pazarı Sürücüleri
   • Güneş Termal Pazarı Sınırlamaları
   • Güneş Termal Pazarı Trend Analizi
  • Şirket profilleri
   • Şirket
    • Şirket Detayları
    • Şirketin Ana İşi
    • Şirket Güneş Termal Pazarı Ürün ve Çözümler
    • Şirket Güneş Termal Pazarı Geliri, Brüt Marjı ve Pazar Payı
    • Şirketin Son Gelişmeleri ve Gelecek Planları
   • Oyunculara Göre Pazar Rekabeti
    • Küresel Güneş Termal Pazarı Geliri ve Oyunculara Göre Payı (2019,2020,2021 ve 2023)
    • Pazar Yoğunlaşma Oranı
     • İlk 3 Güneş Termal Pazarı Oyuncu Pazar Payı
     • En İyi 10 Güneş Termal Pazarı Oyuncusu Pazar Payı
     • Pazar Rekabet Eğilimi
    • Güneş Termal Pazarı Players Merkez Ofisi, Sağlanan Ürünler ve Hizmetler
    • Güneş Termal Pazarı Birleşmeleri ve Satın Almaları
    • Güneş Termal Pazarı Yeni Katılımcılar ve Genişleme Planları
   • Türe Göre Pazar Büyüklüğü Segmenti
    • Türe Göre Küresel Güneş Termal Pazarı Geliri ve Pazar Payı
    • Türe Göre Küresel Güneş Termal Pazarı Tahmini
   • Uygulamaya Göre Pazar Büyüklüğü Segmenti
    • Uygulamaya Göre Küresel Güneş Termal Pazarı Gelir Pazar Payı
    • Uygulamaya Göre Küresel Güneş Termal Pazarı Tahmini (2023-2026)
   • Ülkeye, Türe ve Uygulamaya Göre Bölgeler
    • Türe Göre Güneş Termal Pazarı Geliri (2023-2026)
    • #Uygulamaya Göre KW Geliri (2023-2026)
    • Ülkeye göre Güneş Termal Pazarı Boyutu
     • Ülkelere göre Güneş Termal Pazarı Geliri (2023-2026)
     • Amerika Birleşik Devletleri Güneş Termal Pazarı Boyutu ve Tahmini (2023-2026)
     • Kanada Güneş Termal Pazarı Boyutu ve Tahmini (2023-2026)
     • Meksika Güneş Termal Pazarı Boyutu ve Tahmini (2023-2026)
    • Araştırma Bulguları ve Sonuç
    • Ek
     • Metodoloji
     • Araştırma Süreci ve Veri Kaynağı
     • Sorumluluk reddi beyanı
    • Araştırma Metodolojisi
    • Çözüm

Herhangi bir sorun var mı? Uzmanlarımıza sorun:   www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/101920

İlgili diğer raporlar:

Consumer Battery Market Share, Size, Global Business Growth, Industry Revenue, Demand and Applications Market Research Report to 2030

Silent Generator Market Share, Size, Global Business Growth, Industry Revenue, Demand and Applications Market Research Report to 2030

Casing Centralizer MarketGreat Growth, Emerging Trends, Progress Outlook and Challenges Analysis by 2030

North America Charcoal Market Demand, Emerging Trends and Advances in Technology 2023 to 2030

High Speed Engine Market Status, Growth Opportunity, Size, Trends, Main Sector Outlook 2023 – 2030

Rotary Lobe Pump Market Stock, Sector Demand, Growth Rate, SWOT Analysis and Business Development by 2030

Commercial Solar Carport Market Comprehensive Insights on Growth Rate, Industry Situation, Forecast to 2030

Mining Drilling Services Market Revenue for 2023-2030, Segmentation by Present and Future Scenario

GCC Waste Management Market Accelerating Worldwide Size, Development Growth Strategies, Product Coverage and Forecast by 2030

Digital Panel Meter Market To Boom Industry Size: 2023, Growth Perspectives, Development Technologies and Innovations by 2030

Biz Kimiz:

Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi iş öngörüleri sunarak her büyüklükteki kuruluşun iyi kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için yeni çözümler uyarlayarak, işletmelerindeki çeşitli farklı zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız onlara, faaliyet gösterdikleri pazara ilişkin ayrıntılı bir genel bakış sunarak bütünsel pazar bilgisi sunmaktır.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. srl

ABD:+1 424 253 0390

Birleşik Krallık: +44 2071 939123

Asya Pasifik: +91 744 740 1245

E-posta:    [email protected]