Hastaneden Kaynaklanan Enfeksiyonlar Tedavi Pazarı 2023, Büyüklük, Payı, Talep ve 2030’a Kadar Dikkat Çekici Büyüme Oranı

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, hastanede yatan 100 hastadan gelişmiş ülkelerde 7’sinin ve gelişmekte olan ülkelerde 10 hastanın her yıl en az bir hastane kaynaklı enfeksiyon geliştireceği tahmin edilmektedir. Hastane kaynaklı enfeksiyonları azaltmak için yenilikçi tedavi seçenekleri geliştirmeye yönelik birçok kilit oyuncunun araştırma faaliyetlerine yaptığı artan yatırımlar, tahmin dönemi boyunca hastane kaynaklı enfeksiyonların tedavi pazarındaki büyümeyi hızlandırabilir.

Küresel Hastane Enfeksiyonları Tedavi Pazarı Size araştırma raporu 2022, gelir artışı, pazar tanımı, segmentasyon, endüstri potansiyeli, gelecekteki görünümü ve pazar için mevcut beklentileri anlamak için etkili eğilimler hakkında derinlemesine bir değerlendirme sunar.

Raporun Örnek Bir Kopyasını şu adresten edinin: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/101035

Sürücüler ve Kısıtlamalar

Nozokomiyal enfeksiyon olarak da bilinen hastane kaynaklı bir enfeksiyon, bir hastanede veya bakımevinde, ayakta tedavi kliniklerinde, rehabilitasyon tesislerinde veya diğer klinik ortamlarda edinilen bir enfeksiyondur. Enfeksiyon duyarlı hastaya klinik ortamda çeşitli yollarla bulaşır. Enfeksiyon, başka bir enfekte hastadan, personelden veya dış çevre faktörlerinden kaynaklanabilir. Çoğu durumda, ameliyattan veya diğer herhangi bir tıbbi prosedürden kaynaklanan fırsatçı mikroorganizmalar, nozokomiyal enfeksiyonlara yol açabilir.

Bu çalışma, (2022 – 2028) tarihi ve tahmin edilen dönemindeki satışlar ve gelirler hakkında bilgi sağlar. Segmentleri anlamak, pazar büyümesine yardımcı olan farklı faktörlerin önemini belirlemeye yardımcı olur. Belirli bir tahmin dönemi, piyasa sürücüleri, piyasa kısıtlamaları ve rekabet stratejileri için CAGR değeri hakkındaki tahminler bu Hastane Enfeksiyonları Tedavi Pazarı raporunda değerlendirilir.

Bu rapor, küresel düzeyde, bölgesel düzeyde ve şirket düzeyinde Hastane Enfeksiyonları Tedavi Pazarı hacmine ve değerine odaklanmaktadır. Küresel bir perspektiften bakıldığında, bu rapor, geçmiş verileri ve gelecekteki beklentileri analiz ederek toplam Hastane Enfeksiyonları Tedavi Pazarı pazar büyüklüğünü temsil etmektedir. Bölgesel olarak, bu rapor birkaç kilit bölgeye odaklanmaktadır: Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika.

COVID-19’un Bu Pazar Üzerindeki Etkisine Genel Bir Bakış:

COVID-19’un ilerlemesi dünyayı durma noktasına getirdi. Bu refah krizinin girişimler arasındaki birlikleri şaşırtıcı bir şekilde etkilediğini anlıyoruz. Bununla birlikte, şanslı veya talihsiz olan her şey bir sonuca varmalıdır. Savaşan ve bazıları gelişen birkaç kuruluş var. Genel olarak, esasen her bölgenin pandemiden etkilenmesine güveniliyor.

COVID-19 pandemileri sırasında işinizin desteklenmesine ve yaratılmasına yardımcı olmak için aralıksız çaba sarf ediyoruz. Tecrübemizi ve uzmanlığımızı göz önünde bulundurarak, geleceklere hazırlanmanıza yardımcı olmak için girişimler genelinde Covid olayının bir etki incelemesini sunacağız.

Küresel Hastane Enfeksiyonları Tedavi Pazarı araştırma raporunda yer alan önemli oyuncular:

Abbott, AstraZeneca, Bayer AG, Pfizer Inc., GlaxoSmithKline plc, Johnson & Johnson Services, Inc., Merck & Co., Inc., Pfizer, Inc., Cipla Inc., Eli Lilly and Company, Bristol-Myers Squibb Company, ve diğerleri arasında F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Daha Detaylı Bilgi için Analistimiz ile görüşünwww.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/101035

Kilit Paydaşlar

Doğal madde sağlayıcılar
Tüccarlar/brokerler/toptancılar/sağlayıcılar
Devlet kurumları ve STK dahil olmak üzere idari organlar
İş yenilikçi çalışma (RandD) kuruluşları
Tüccarlar ve ihracatçılar
Devlet dernekleri, araştırma dernekleri ve danışmanlık firmaları
Borsa bağlantıları ve endüstri kuruluşları
Son kullanım işletmeleri

Hastane Enfeksiyonları Tedavi Pazarı Araştırma Raporu için Ana İçindekiler:

Tanıtım
Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri
Temel Pazar Büyümesi İçgörüleri
Küresel Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Kuzey Amerika Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin, 2017-2028
Avrupa Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin, 2017-2028
Asya Pasifik Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Orta Doğu ve Afrika Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Latin Amerika Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Rekabetçi Peyzaj
Küresel Hastane Enfeksiyonları Tedavi Pazarı Gelir Artışı, Sektör Payı Analizi, Kilit Oyunculara Göre, 2021
Şirket profilleri
Çözüm

Tam Raporuwww.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/101035 adresinden satın alın

About Us:

Fortune Business Insights™ delivers accurate data and innovative corporate analysis, helping organizations of all sizes make appropriate decisions. We tailor novel solutions for our clients, assisting them to address various challenges distinct to their businesses. Our aim is to empower them with holistic market intelligence, providing a granular overview of the market they are operating in.

Contact Us:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

308, Supreme Headquarters,

Survey No. 36, Baner,

Pune-Bangalore Highway,

Pune – 411045, Maharashtra, India.

Phone:

US :+1 424 253 0390

UK : +44 2071 939123

APAC : +91 744 740 1245

Email: [email protected]