Petrol ve Gaz EPC Pazarı Yatırımcı, Son Trendler, Sektör Büyümesi, Boyut, Segmentasyon, Gelecekteki Talepler, Bölgesel Tahmin 2023-2029’e göre

                                                                                   
Küresel Petrol ve Gaz EPC Piyasası boyutunun, genişleyen sanayileşme, enerji verimliliği girişimleri, daha sıkı emisyon düzenlemeleri, enerji üretiminden gelen talep ve eski sistemlerin yenilenmesi nedeniyle 2023 ile 2030 arasındaki tahmin döneminde önemli ölçüde büyümesi bekleniyor. Bu bilgi Fortune Business Insights tarafından “Petrol ve Gaz EPC Pazar Büyüklüğü, Hisse & COVID-19 Etki Analizi, Sözleşme Türüne Göre (İmalat ve Ekipman, İnşaat ve Kurulum, Yönetim Hizmetleri, Diğerleri), Son Kullanıcıya Göre (Üst, Orta, Alt), Uygulamaya Göre (Kara, Offshore) ve Bölgesel Tahmin, 2022-2029” başlıklı son raporunda yayınlanmaktadır.                                                                   

Raporun Tam PDF Örnek Kopyasını Alın:  www.fortunebusinessinsights.com/inquiry/request-sample-pdf/100930

Fortune Business Insights™ Küresel Petrol ve Gaz EPC Piyasası büyüklüğü 2021’de 46,60 milyar ABD doları olup, 2022-2029 döneminde %7,2’lik bir Bileşik Büyüme Oranı ile 2022’de 49,58 milyar ABD dolarından 2029’da 80,77 milyar ABD dolarına çıkması beklenmektedir.’ın son raporuna göre

Dünya çapında Petrol ve Gaz EPC Piyasası’nin en büyük üreticileri kimler?

 • Petrofac (U.K.)
 • Wood (U.K.)
 • Larsen & Toubro (India)
 • McDermott (U.S.)
 • Saipem (Italy)
 • NPCC (UAE)
 • WorleyParsons (Australia)
 • TechnipFMC (U.K.)
 • KBR (U.S.)
 • Lamprell (UAE)
 • Aker (Norway)
 • Subsea7 (U.K.)
 • Fluor Corporation (U.S.)

Petrol ve Gaz EPC Piyasası Kapsamı:

Rapor Başlığı

Petrol ve Gaz EPC Pazar Büyüklüğü, Hisse & COVID-19 Etki Analizi, Sözleşme Türüne Göre (İmalat ve Ekipman, İnşaat ve Kurulum, Yönetim Hizmetleri, Diğerleri), Son Kullanıcıya Göre (Üst, Orta, Alt), Uygulamaya Göre (Kara, Offshore) ve Bölgesel Tahmin, 2022-2029

Büyüme oranı

7.2 % CAGR’ın yüzdesi

Pazar Dinamikleri

Sürücüler, Kısıtlamalar, Fırsatlar ve Zorluklar

Tahmin Dönemi

2023-2029

Tahmin Birimleri

Değer (Milyon ABD Doları/Milyar)

Rapor Kapsamı

Gelir Tahmini, Rekabet Ortamı, Büyüme Faktörleri ve Eğilimler

Kapsanan Segmentler

Türüne, Uygulamaya ve Bölgeye Göre Yapay Asansör Pazarı.

Kapsanan Coğrafyalar

Asya Pasifik, Kuzey Amerika, Avrupa, Güney Amerika ve Orta Doğu ve Afrika.

Raporda Öne Çıkanlar

Oyuncuların finansal bilgileri / ürün portföyü güncellendi

Temel Pazar Fırsatları

Üretim faaliyetlerini teşvik edecek yeni Enerji Endüstrisi keşifleri

Temel Pazar Etkenleri

Büyümeyi Desteklemek için Sanayileşme ve Hızlı Kentleşme

Desarrollos clave de la industria:

Şubat 2021: Saipem, Kuzey Saha Üretimi Sürdürülebilirlik Açık Deniz Projesi’ni geliştirmek için Qatargas’tan 1,7 milyar ABD doları değerinde bir EPC sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşmenin platformlar, destekleyici ve bağlantı yapıları, deniz altı kabloları ve korozyon önleyici içten kaplamalı boru hatları gibi açık deniz tesisleri için EPC faaliyetlerini yürütmesi bekleniyor.

Petrol ve Gaz EPC Piyasası Önemli Noktalar:

Petrol ve Gaz EPC Piyasası ürün pazarını türe, uygulamaya, son kullanıcıya ve bölgeye göre tanımlayın, açıklayın ve tahmin edin.

Kurumsal dış ortam analizi ve PEST analizi sağlayın.

Şirketin COVID-19’un etkisiyle başa çıkabilmesi için stratejiler sağlayın.

Pazarı yönlendiren faktörler ve pazar geliştirme kısıtlamaları dahil olmak üzere pazar dinamik analizi sağlayın.

Pazar segmenti tanımı, müşteri analizi, dağıtım modeli, ürün mesajı ve konumlandırma ve fiyat stratejisi analizi dahil olmak üzere, pazara girmeye hazır olan yeni oyuncular veya oyuncular için pazara giriş stratejisi analizi sağlayın.

Uluslararası pazar trendlerini takip edin ve COVID-19 salgınının dünyanın büyük bölgeleri üzerindeki etkisinin analizini sağlayın.

Paydaşların pazar fırsatlarını analiz edin ve pazar liderlerine rekabet ortamının ayrıntılarını sağlayın.

Petrol ve Gaz EPC Piyasası’de hangi bölgeler lider?

 • Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika)
 • Avrupa (Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya ve Türkiye vb.)
 • Asya-Pasifik (Çin, Japonya, Kore, Hindistan, Avustralya, Endonezya, Tayland, Filipinler, Malezya ve Vietnam)
 • Güney Amerika (Brezilya, Arjantin, Kolombiya vb.)
 • Orta Doğu ve Afrika (Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Nijerya ve Güney Afrika)

Tam Raporu şu adresten satın alın: www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/100930

Petrol ve Gaz EPC Piyasası- Covid-19 Etki ve İyileşme Analizi:

Covid-19’un bu pazardaki doğrudan etkisini, ayrıca farklı sektörlerden dolaylı etkisini izliyorduk. Bu belge, pandeminin Petrol ve Gaz EPC Piyasası üzerindeki etkisini uluslararası ve yakın bir açıdan analiz ediyor. Belge, tür, fayda ve kullanıcı sektörü kullanılarak kategorize edilmiş, pazar boyutunu, pazar özelliklerini ve endüstri için pazar artışını özetliyor. Ayrıca, covid-19 salgını öncesinde ve sonrasında pazarın iyileştirilmesiyle ilgili katkı maddelerinin eksiksiz bir değerlendirmesini sağlar. Rapor ayrıca, kilit etkileyicileri ve giriş sınırlarını incelemek için ticari işletme içinde bir pestel değerlendirmesi yaptı.

 

Küresel Petrol ve Gaz EPC Piyasası Araştırma Raporunun Ayrıntılı İçindekiler Tablosu, 2023-2029

 •  Piyasa bakış
  • Ürüne Genel Bakış ve Petrol ve Gaz EPC Piyasası Kapsamı
  • Petrol ve Gaz EPC Piyasası’nin Türe Göre Sınıflandırılması
   • Genel Bakış: Türe Göre Küresel Petrol ve Gaz EPC Piyasası Boyutu
   • Türe Göre Küresel Petrol ve Gaz EPC Piyasası Gelir Pazar Payı
  • Uygulamaya Göre Küresel Petrol ve Gaz EPC Piyasası
   • Genel Bakış: Uygulamaya Göre Global Petrol ve Gaz EPC Piyasası Boyutu
  • Küresel Petrol ve Gaz EPC Piyasası Boyutu ve Tahmini
  • Küresel Petrol ve Gaz EPC Piyasası Boyutu ve Bölgeye Göre Tahmin
  • Piyasayı Etkileyenler, Kısıtlamalar ve Eğilimler
   • Petrol ve Gaz EPC Piyasası Sürücüleri
   • Petrol ve Gaz EPC Piyasası Sınırlamaları
   • Petrol ve Gaz EPC Piyasası Trend Analizi
  • Şirket profilleri
   • Şirket
    • Şirket Detayları
    • Şirketin Ana İşi
    • Şirket Petrol ve Gaz EPC Piyasası Ürün ve Çözümler
    • Şirket Petrol ve Gaz EPC Piyasası Geliri, Brüt Marjı ve Pazar Payı
    • Şirketin Son Gelişmeleri ve Gelecek Planları
   • Oyunculara Göre Pazar Rekabeti
    • Küresel Petrol ve Gaz EPC Piyasası Geliri ve Oyunculara Göre Payı (2019,2020,2021 ve 2023)
    • Pazar Yoğunlaşma Oranı
     • İlk 3 Petrol ve Gaz EPC Piyasası Oyuncu Pazar Payı
     • En İyi 10 Petrol ve Gaz EPC Piyasası Oyuncusu Pazar Payı
     • Pazar Rekabet Eğilimi
    • Petrol ve Gaz EPC Piyasası Players Merkez Ofisi, Sağlanan Ürünler ve Hizmetler
    • Petrol ve Gaz EPC Piyasası Birleşmeleri ve Satın Almaları
    • Petrol ve Gaz EPC Piyasası Yeni Katılımcılar ve Genişleme Planları
   • Türe Göre Pazar Büyüklüğü Segmenti
    • Türe Göre Küresel Petrol ve Gaz EPC Piyasası Geliri ve Pazar Payı
    • Türe Göre Küresel Petrol ve Gaz EPC Piyasası Tahmini
   • Uygulamaya Göre Pazar Büyüklüğü Segmenti
    • Uygulamaya Göre Küresel Petrol ve Gaz EPC Piyasası Gelir Pazar Payı
    • Uygulamaya Göre Küresel Petrol ve Gaz EPC Piyasası Tahmini (2023-2029)
   • Ülkeye, Türe ve Uygulamaya Göre Bölgeler
    • Türe Göre Petrol ve Gaz EPC Piyasası Geliri (2023-2029)
    • #Uygulamaya Göre KW Geliri (2023-2029)
    • Ülkeye göre Petrol ve Gaz EPC Piyasası Boyutu
     • Ülkelere göre Petrol ve Gaz EPC Piyasası Geliri (2023-2029)
     • Amerika Birleşik Devletleri Petrol ve Gaz EPC Piyasası Boyutu ve Tahmini (2023-2029)
     • Kanada Petrol ve Gaz EPC Piyasası Boyutu ve Tahmini (2023-2029)
     • Meksika Petrol ve Gaz EPC Piyasası Boyutu ve Tahmini (2023-2029)
    • Araştırma Bulguları ve Sonuç
    • Ek
     • Metodoloji
     • Araştırma Süreci ve Veri Kaynağı
     • Sorumluluk reddi beyanı
    • Araştırma Metodolojisi
    • Çözüm

Herhangi bir sorun var mı? Uzmanlarımıza sorun:   www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/100930

İlgili diğer raporlar:

Consumer Battery Market Comprehensive Insights on Growth Rate, Industry Situation, Forecast to 2030

Silent Generator MarketRevenue for 2023-2030, Segmentation by Present and Future Scenario

Casing Centralizer Market Accelerating Worldwide Size, Development Growth Strategies, Product Coverage and Forecast by 2030

North America Charcoal Market To Boom Industry Size: 2023, Growth Perspectives, Development Technologies and Innovations by 2030

High Speed Engine Market With Detailed Competitor Analysis by Type, Application, Regions, Trends, Demands

Rotary Lobe Pump Market Share, Size, Global Business Growth, Industry Revenue, Demand and Applications Market Research Report to 2030

Commercial Solar Carport Market Share, Size, Global Business Growth, Industry Revenue, Demand and Applications Market Report to 2030

Mining Drilling Services Market Up to 2030 , Looking Forward, COVID-19 Impact Analysis, Forecast 2023-2030

GCC Waste Management Market Insights, Leading Players, Growth and Business Opportunities

Digital Panel Meter Market Forecasts, Leading Players, Growth and Job Opportunities, Size, Trends, Business Outlook, Revenue, Trends and Forecast

Biz Kimiz:

Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi iş öngörüleri sunarak her büyüklükteki kuruluşun iyi kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için yeni çözümler uyarlayarak, işletmelerindeki çeşitli farklı zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız onlara, faaliyet gösterdikleri pazara ilişkin ayrıntılı bir genel bakış sunarak bütünsel pazar bilgisi sunmaktır.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. srl

ABD:+1 424 253 0390

Birleşik Krallık: +44 2071 939123

Asya Pasifik: +91 744 740 1245

E-posta:    [email protected]