Yardımcı Direkler Pazarı Yatırımcı, Son Trendler, Sektör Büyümesi, Boyut, Segmentasyon, Gelecekteki Talepler, Bölgesel Tahmin 2023-2029’e göre

                                                                                   
Küresel Direk Pazarı boyutunun, genişleyen sanayileşme, enerji verimliliği girişimleri, daha sıkı emisyon düzenlemeleri, enerji üretiminden gelen talep ve eski sistemlerin yenilenmesi nedeniyle 2023 ile 2030 arasındaki tahmin döneminde önemli ölçüde büyümesi bekleniyor. Bu bilgi Fortune Business Insights tarafından “Elektrik Direkleri Pazar Büyüklüğü, Payı ve COVID-19 Etki Analizi, Direk Boyutuna Göre (40ft’in Altı, 40ft – 70ft Arası ve 70ft’in Üstü), Malzemeye Göre (Çelik, Beton, Kompozit ve Ahşap), Uygulamaya Göre (İletim Hattı, Dağıtım) Hat, Telekomünikasyon Hattı ve Diğerleri) ve Bölgesel Tahmin, 2022-2029” başlıklı son raporunda yayınlanmaktadır.                                                                   

Raporun Tam PDF Örnek Kopyasını Alın:  www.fortunebusinessinsights.com/inquiry/request-sample-pdf/107107

Fortune Business Insights™ Küresel elektrik direkleri pazar büyüklüğünün 2021’de 31,48 milyar ABD doları değerinde olduğu ve tahmin dönemi boyunca %6,2’lik bir Bileşik Büyüme Oranı sergileyerek 2022’de 32,90 milyar ABD dolarından 2029’a kadar 49,98 milyar ABD dolarına çıkacağı tahmin ediliyor.’ın son raporuna göre

Dünya çapında Direk Pazarı’nin en büyük üreticileri kimler?

 • El Sewedy Electric Company (Egypt)
 • Valmont Industries Inc. (U.S.)
 • Skipper Ltd. (India)
 • Nippon Concrete Industries Co., Ltd. (Japan)
 • Hill & Smith Holdings Plc (U.K.)
 • Stella-Jones Inc. (Canada)
 • Fuchs Europoles GmbH (Germany)
 • RS Technologies Inc. (Canada)
 • Omega Factory (Saudi Arabia)
 • KEC International (India)
 • Pelco Products, Inc. (U.S.)
 • Stella-Jones (Canada)

Direk Pazarı Kapsamı:

Rapor Başlığı

Elektrik Direkleri Pazar Büyüklüğü, Payı ve COVID-19 Etki Analizi, Direk Boyutuna Göre (40ft’in Altı, 40ft – 70ft Arası ve 70ft’in Üstü), Malzemeye Göre (Çelik, Beton, Kompozit ve Ahşap), Uygulamaya Göre (İletim Hattı, Dağıtım) Hat, Telekomünikasyon Hattı ve Diğerleri) ve Bölgesel Tahmin, 2022-2029

Büyüme oranı

6.2 % CAGR’ın yüzdesi

Pazar Dinamikleri

Sürücüler, Kısıtlamalar, Fırsatlar ve Zorluklar

Tahmin Dönemi

2023-2029

Tahmin Birimleri

Değer (Milyon ABD Doları/Milyar)

Rapor Kapsamı

Gelir Tahmini, Rekabet Ortamı, Büyüme Faktörleri ve Eğilimler

Kapsanan Segmentler

Türüne, Uygulamaya ve Bölgeye Göre Yapay Asansör Pazarı.

Kapsanan Coğrafyalar

Asya Pasifik, Kuzey Amerika, Avrupa, Güney Amerika ve Orta Doğu ve Afrika.

Raporda Öne Çıkanlar

Oyuncuların finansal bilgileri / ürün portföyü güncellendi

Temel Pazar Fırsatları

Üretim faaliyetlerini teşvik edecek yeni Enerji Endüstrisi keşifleri

Temel Pazar Etkenleri

Pazar Büyümesini Artırmak İçin Karbon Emisyonlarını Azaltmak amacıyla Temiz Enerji Kaynaklarına Artan Talep

Desarrollos clave de la industria:

 • September 2022 – Sparta announced contracting out some USD 200,000 of power pole replacements and wire work to update aging infrastructure in the U.K. The contract will replace the wooden poles with metal poles. 
 • August 2022 –KEC International received new orders worth USD 13,130 million in its various business areas. The Transmission & Distribution (T&D) division has received an order from Power Grid Corporation of India for a 400 kV transmission line in India and in the Middle East through its subsidiary in the United Arab Emirates for supplying towers, hardware, and masts in the Americas through its subsidiary SAE Towers.

Direk Pazarı Önemli Noktalar:

Direk Pazarı ürün pazarını türe, uygulamaya, son kullanıcıya ve bölgeye göre tanımlayın, açıklayın ve tahmin edin.

Kurumsal dış ortam analizi ve PEST analizi sağlayın.

Şirketin COVID-19’un etkisiyle başa çıkabilmesi için stratejiler sağlayın.

Pazarı yönlendiren faktörler ve pazar geliştirme kısıtlamaları dahil olmak üzere pazar dinamik analizi sağlayın.

Pazar segmenti tanımı, müşteri analizi, dağıtım modeli, ürün mesajı ve konumlandırma ve fiyat stratejisi analizi dahil olmak üzere, pazara girmeye hazır olan yeni oyuncular veya oyuncular için pazara giriş stratejisi analizi sağlayın.

Uluslararası pazar trendlerini takip edin ve COVID-19 salgınının dünyanın büyük bölgeleri üzerindeki etkisinin analizini sağlayın.

Paydaşların pazar fırsatlarını analiz edin ve pazar liderlerine rekabet ortamının ayrıntılarını sağlayın.

Direk Pazarı’de hangi bölgeler lider?

 • Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika)
 • Avrupa (Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya ve Türkiye vb.)
 • Asya-Pasifik (Çin, Japonya, Kore, Hindistan, Avustralya, Endonezya, Tayland, Filipinler, Malezya ve Vietnam)
 • Güney Amerika (Brezilya, Arjantin, Kolombiya vb.)
 • Orta Doğu ve Afrika (Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Nijerya ve Güney Afrika)

Tam Raporu şu adresten satın alın: www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/107107

Direk Pazarı- Covid-19 Etki ve İyileşme Analizi:

Covid-19’un bu pazardaki doğrudan etkisini, ayrıca farklı sektörlerden dolaylı etkisini izliyorduk. Bu belge, pandeminin Direk Pazarı üzerindeki etkisini uluslararası ve yakın bir açıdan analiz ediyor. Belge, tür, fayda ve kullanıcı sektörü kullanılarak kategorize edilmiş, pazar boyutunu, pazar özelliklerini ve endüstri için pazar artışını özetliyor. Ayrıca, covid-19 salgını öncesinde ve sonrasında pazarın iyileştirilmesiyle ilgili katkı maddelerinin eksiksiz bir değerlendirmesini sağlar. Rapor ayrıca, kilit etkileyicileri ve giriş sınırlarını incelemek için ticari işletme içinde bir pestel değerlendirmesi yaptı.

 

Küresel Direk Pazarı Araştırma Raporunun Ayrıntılı İçindekiler Tablosu, 2023-2029

 •  Piyasa bakış
  • Ürüne Genel Bakış ve Direk Pazarı Kapsamı
  • Direk Pazarı’nin Türe Göre Sınıflandırılması
   • Genel Bakış: Türe Göre Küresel Direk Pazarı Boyutu
   • Türe Göre Küresel Direk Pazarı Gelir Pazar Payı
  • Uygulamaya Göre Küresel Direk Pazarı
   • Genel Bakış: Uygulamaya Göre Global Direk Pazarı Boyutu
  • Küresel Direk Pazarı Boyutu ve Tahmini
  • Küresel Direk Pazarı Boyutu ve Bölgeye Göre Tahmin
  • Piyasayı Etkileyenler, Kısıtlamalar ve Eğilimler
   • Direk Pazarı Sürücüleri
   • Direk Pazarı Sınırlamaları
   • Direk Pazarı Trend Analizi
  • Şirket profilleri
   • Şirket
    • Şirket Detayları
    • Şirketin Ana İşi
    • Şirket Direk Pazarı Ürün ve Çözümler
    • Şirket Direk Pazarı Geliri, Brüt Marjı ve Pazar Payı
    • Şirketin Son Gelişmeleri ve Gelecek Planları
   • Oyunculara Göre Pazar Rekabeti
    • Küresel Direk Pazarı Geliri ve Oyunculara Göre Payı (2019,2020,2021 ve 2023)
    • Pazar Yoğunlaşma Oranı
     • İlk 3 Direk Pazarı Oyuncu Pazar Payı
     • En İyi 10 Direk Pazarı Oyuncusu Pazar Payı
     • Pazar Rekabet Eğilimi
    • Direk Pazarı Players Merkez Ofisi, Sağlanan Ürünler ve Hizmetler
    • Direk Pazarı Birleşmeleri ve Satın Almaları
    • Direk Pazarı Yeni Katılımcılar ve Genişleme Planları
   • Türe Göre Pazar Büyüklüğü Segmenti
    • Türe Göre Küresel Direk Pazarı Geliri ve Pazar Payı
    • Türe Göre Küresel Direk Pazarı Tahmini
   • Uygulamaya Göre Pazar Büyüklüğü Segmenti
    • Uygulamaya Göre Küresel Direk Pazarı Gelir Pazar Payı
    • Uygulamaya Göre Küresel Direk Pazarı Tahmini (2023-2029)
   • Ülkeye, Türe ve Uygulamaya Göre Bölgeler
    • Türe Göre Direk Pazarı Geliri (2023-2029)
    • #Uygulamaya Göre KW Geliri (2023-2029)
    • Ülkeye göre Direk Pazarı Boyutu
     • Ülkelere göre Direk Pazarı Geliri (2023-2029)
     • Amerika Birleşik Devletleri Direk Pazarı Boyutu ve Tahmini (2023-2029)
     • Kanada Direk Pazarı Boyutu ve Tahmini (2023-2029)
     • Meksika Direk Pazarı Boyutu ve Tahmini (2023-2029)
    • Araştırma Bulguları ve Sonuç
    • Ek
     • Metodoloji
     • Araştırma Süreci ve Veri Kaynağı
     • Sorumluluk reddi beyanı
    • Araştırma Metodolojisi
    • Çözüm

Herhangi bir sorun var mı? Uzmanlarımıza sorun:   www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/107107

İlgili diğer raporlar:

Rotary Lobe Pump Market Stock, Sector Demand, Growth Rate, SWOT Analysis and Business Development by 2030

Commercial Solar Carport Market Comprehensive Insights on Growth Rate, Industry Situation, Forecast to 2030

Mining Drilling Services Market Revenue for 2023-2030, Segmentation by Present and Future Scenario

GCC Waste Management Market Accelerating Worldwide Size, Development Growth Strategies, Product Coverage and Forecast by 2030

Digital Panel Meter Market To Boom Industry Size: 2023, Growth Perspectives, Development Technologies and Innovations by 2030

Residential Backup Power Market With Detailed Competitor Analysis by Type, Application, Regions, Trends, Demands

Statcom Market Great Growth, Emerging Trends, Progress Outlook and Challenges Analysis by 2030

PID Controller Market Demand, Emerging Trends and Advances in Technology 2023 to 2030

Intelligent Pump Market Status, Growth Opportunity, Size, Trends, Main Sector Outlook 2023 – 2030

Marine Variable Frequency Drive Market Stock, Sector Demand, Growth Rate, SWOT Analysis and Business Development by 2030

Biz Kimiz:

Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi iş öngörüleri sunarak her büyüklükteki kuruluşun iyi kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için yeni çözümler uyarlayarak, işletmelerindeki çeşitli farklı zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız onlara, faaliyet gösterdikleri pazara ilişkin ayrıntılı bir genel bakış sunarak bütünsel pazar bilgisi sunmaktır.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. srl

ABD:+1 424 253 0390

Birleşik Krallık: +44 2071 939123

Asya Pasifik: +91 744 740 1245

E-posta:    [email protected]