Geniş B Hücreli Lenfoma Terapötikleri Pazarını Sürekli Büyümek için Yaygınlaştırın; Pazar Genişlemesini Artırmak İçin Farklı Kanser Formları Hakkında Farkındalığı Artırma: Fortune Business Insights ™

Küresel yaygın büyük B hücreli lenfoma terapötikleri pazar büyüklüğünün, bu lenfoma tipinin dünya çapında yüksek yaygınlığı nedeniyle önemli bir hızda genişleyeceği tahmin ediliyor, Fortune Business Insights ™, “Diffuse Büyük B hücreli Lenfoma Terapötik Pazar Büyüklüğü, Pay ve Sektör Analizi, İlaç Türüne Göre (Kemoterapi İlaçları, Hedeflenen İlaçlar, Diğerleri), Dağıtım Kanallarına (Hastane Eczaneleri, Perakende Eczaneler ve İlaç Mağazaları, Diğerleri) ve Bölgesel Tahmin, 2019-2026 ” . Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, diffüzelarge B hücreli lenfoma (DLBCL), küresel olarak NHL vakalarının yaklaşık% 40’ını oluşturan, Hodgkin dışı lenfomanın (NHL) en yaygın görülen alt tipidir. ABD’de, DLBCL’nin insidans oranı 100.000’de 7’dir ve prevalansı erkeklerde kadınlardan biraz daha yüksektir. Diffüz büyük B hücreli lenfoma, B lenfositlerini etkileyen agresif bir NHL türüdür. Bu lenfositler, enfeksiyonlarla savaşmak için antikorlar üreten bir dizi beyaz kan hücresidir. Güçleri azaldığında, antikor oluşturma kapasiteleri azalır ve vücudu farklı enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getirir. Mevcut COVID-19 salgını gibi çeşitli enfeksiyon vakalarının artmasıyla birlikte, DLBCL terapötiklerine olan talebin önümüzdeki yıllarda artması muhtemeldir.
COVID-19 salgını salgını, benzeri görülmemiş küresel ekonomi ve sağlık sorunları yarattı. Sağlık sektöründeki şirketlerin salgından büyük ölçüde faydalanması beklense de, tedarik zincirindeki rahatsızlıkların ve ekonomik gerilemenin endüstrinin moralini bozması bekleniyor. Fortune Business Insights ™, bu zorlukların üstesinden gelmek için, uzmanlığımıza ve deneyimlerimize dayalı olarak, mevcut krizde işinizin gidişatına yardımcı olmak için kritik pazar istihbaratı sağlamayı amaçlamaktadır.
COVID-19’un bu pazardaki kısa vadeli ve uzun vadeli etkisini öğrenmek için burayı tıklayın.
Lütfen ziyaret edin: www.fortunebusinessinsights.com/diffuse-large-b-cell-lymphoma-therapeutics-market-103132
Rapor Ne Sunuyor?
• COVID-19 salgınının pazar üzerindeki etkisinin kapsamlı analizi;
• Her bir pazar segmentinin dikkatli incelenmesi;
• Pazar eğilimlerinin, itici güçlerinin ve kısıtlamalarının derinlemesine değerlendirilmesi; ve
• Bölgesel beklentilerin ve piyasanın rekabet dinamiklerinin kapsamlı değerlendirmesi.
Örnek İste: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/diffuse-large-b-cell-lymphoma-therapeutics-market-103132
Pazar Sürücüsü
Stoke Talebine Dünya Çapında Büyüyen Yaşlı Sayısı
Yaygın büyük B hücreli lenfoma terapötikleri pazarındaki büyüme, dünya genelinde geriatrik popülasyonun istikrarlı bir şekilde genişlemesiyle fayda sağlayacak şekilde ayarlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü, 60 yaş ve üstü insan sayısının 2050 yılına kadar 2 milyara ulaşacağını tahmin ediyor ve bu rakam, mevcut% 12’den önümüzdeki otuz yılda% 22’ye iki katına çıkacak. Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri altında yapılan epidemiyolojik araştırmalar, DLBCL insidansının 65 ile 74 yaşları arasındaki kişilerde en yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır. Slovenya Onkoloji Enstitüsü Ljubljana’dan 9 yıllık bir süre boyunca toplanan tanısal kanıtlar, DLBCL görülme sıklığının medyan yaşının 67 olduğunu gösterdi. Benzer şekilde, Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği tarafından yayınlanan bir çalışma, 70 yaşından sonra DLBCL gelişme olasılığının erkeklerde% 1,77’ye ve kadınlarda% 1,4’e yükseldiğini gösterdi. Bu nedenle, sürekli yaşlanan küresel nüfus yaygın büyük B talebini artıracaktır. yakın gelecekte hücreli lenfoma terapötikleri.
Bölgesel Bilgiler
Kuzey Amerika’da Pazarı İlerletmek İçin Gelişmiş Terapötiklerin Aktif Olarak Kabul Edilmesi
Bölgeler arasında, Kuzey Amerika’nın, bölgedeki karmaşık hastalıklar için gelişmiş tedavilerin hızla benimsenmesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda yaygın büyük B hücreli lenfoma terapötikleri pazar payına hakim olması bekleniyor. Buna ek olarak, kronik hastalıkların artan yaygınlığı ve güçlü sağlık hizmetleri altyapısı, bölgesel pazarı daha da ileriye taşıyacaktır.
Bölgedeki sağlık teknolojilerine yapılan yoğun yatırımlar nedeniyle Avrupa’nın bu pazardaki en büyük ikinci bölge olması bekleniyor. Asya Pasifik’in geriatrik nüfusun artması, sağlık hizmeti bilincinin artması ve sağlık hizmetleri ve tıbbi araştırmalara yapılan güçlü yatırımlar nedeniyle piyasa oyuncuları için cazip fırsatlar sunması bekleniyor. Si

Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika’nın yükselen ekonomilerinde benzer trendlere tanık olunacak.
Rekabet Ortamı
Yasal Onayları Güvenceye Almaya Odaklanacak Kilit Oyuncular
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) gibi düzenleyici kurumlar, DLBCL’yi hedefleyen yeni tedaviler için izinler veriyor. Bu onaylar, pek çok şirketin bu hastalık için tedaviler geliştirmeye giriştiği gerçeğinin ışığında verilmektedir ve düzenleyiciler, diğer şirketleri de DLBCL terapötiklerine yatırım yapmaya teşvik etmeyi ummaktadırlar.
Sektörel Gelişmeler:
• Temmuz 2019: ABD FDA onaylı RUXIENCE ™ (rituximab-pvvr), Rituxan®’a (rituximab) benzer bir biyobenzer olan Pfizer’ı geliştirdi. Biyobenzerin Hodgkin dışı lenfoma, mikroskobik polianjit, granülomatozis ile polianjit ve kronik lenfositik lösemiyi tedavi ettiği endikedir.
• Haziran 2019: ABD FDA, Genentech’in, CD79b’ye yönelik bir antikor-ilaç konjugatı olan polatuzumabvedotin-piiq’ini yeşil ışık yaktı. Relaps veya refrakter diffüz büyük B hücreli lenfomalı yetişkinler için rituksimab ve bendamustin ile kombinasyon halinde kullanılacaktır.

Diffüz B Hücreli Lenfoma Terapötikleri Pazar Raporunda Kapsanan Başlıca Oyuncuların Listesi:
• F. Hoffmann-La Roche Ltd.
• GlaxoSmithKlineplc
• Pfizer Inc.
• Abbott
• Merck & Co., Inc.
• Novartis AG
Satın almadan önce bilgi alın:  www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/diffuse-large-b-cell-lymphoma-therapeutics-market-103132

Hakkımızda:
Fortune Business Insights ™, uzman kurumsal analizler ve doğru veriler sunarak, her ölçekteki kuruluşun zamanında kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için yenilikçi çözümler geliştiriyor, işletmelerine özgü zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, müşterilerimizi bütünsel pazar zekası ile güçlendirmek ve faaliyet gösterdikleri pazar hakkında ayrıntılı bir genel bakış sağlamaktır.
Raporlarımız, şirketlerin sürdürülebilir büyüme elde etmelerine yardımcı olmak için somut içgörüler ve nitel analizlerin benzersiz bir karışımını içerir. Deneyimli analist ve danışmanlardan oluşan ekibimiz, ilgili verilerle serpiştirilmiş kapsamlı pazar araştırmalarını derlemek için sektör lideri araştırma araçlarını ve tekniklerini kullanır.
Fortune Business Insights ™ olarak, müşterilerimiz için en kazançlı büyüme fırsatlarını vurgulamayı hedefliyoruz. Bu nedenle, teknolojik ve pazarla ilgili değişiklikler arasında gezinmelerini kolaylaştıran öneriler sunuyoruz. Danışmanlık hizmetlerimiz, kuruluşların gizli fırsatları belirlemelerine ve mevcut rekabet zorluklarını anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.