Derinden Yararlanacak Kronik Miyeloid Lösemi Tedavi Pazarı; Kârlı İş Fırsatlarını Teşvik Etmek İçin Yükselen Kanser Vakaları, Fortune Business Insights ™ ‘ı belirtiyor

Kronik miyeloid löseminin artan prevalansının pazarın sağlıklı büyümesini desteklemesi bekleniyor, Fortune Business Insights, “Kronik Miyeloid Lösemi Tedavisi Pazar Büyüklüğü, Hisse ve Sektör Analizi, Türe Göre (Hedefli Tedavi, Kemoterapi, İmmünoterapi, Kök Hücre Tedavisi), Son Kullanıcıya Göre (Hastaneler, Uzmanlık Klinikleri, Diğerleri) ve Bölgesel Tahmin, 2019-2026. ”Artan Ar-Ge faaliyetleri muhtemelen pazarın hızlı bir şekilde genişlemesini sağlayacaktır.
Koronavirüs olayı dünyayı beklenmedik bir durma noktasına getirdi. Bu sağlık felaketinin dünya çapında çeşitli sektörleri olumsuz etkilediğini anlıyoruz. Hükümetlerden ve birkaç şirketten artan destek, bu son derece bulaşıcı virüse karşı mücadelede yardımcı olabilir. Mücadele eden ve gelişen bazı endüstriler var. Aşağı yukarı her sektörün bu salgından etkilendiği tahmin ediliyor.

Saatin bu önemli ihtiyacında işletmeleri canlandırmak için sonsuz çaba sarf ediyoruz. Uzmanlığımız ve deneyimimiz, bu küresel salgın sırasında yeniden kazanmaya yardımcı olmak için muazzam faydalar sağlayabilir.

COVID-19’un bu Pazar üzerindeki kısa vadeli ve uzun vadeli etkisini öğrenmek için burayı tıklayın.

Lütfen şu adresi ziyaret edin: www.fortunebusinessinsights.com/chronic-myeloid-leukemia-treatment-market-103094

İletişim merkezi yazılım pazarı hakkındaki rapor şunları içerir:

• Pazara dair daha büyük içgörüler
• Pazarın derinlemesine analizi
• Pazar etmenleri ve kısıtlamalar
• Önemli oyuncular hakkında kapsamlı bilgiler
• Pazardaki lider bölgeler

Araştırma Raporunun Örnek Kopyasını isteyin:
www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/chronic-myeloid-leukemia-treatment-market-103094

Pazar Sürücüsü:

Yükselen Kanser Vakaları Pazarı İlerletecek

Tüm dünyada artan kanser vakalarının önümüzdeki yıllarda pazar için fırsatları artırması bekleniyor. Dünya Kanser Araştırma Fonu Uluslararası 2018’e göre, lösemi küresel olarak tüm kanser vakalarının% 2,6’sını oluşturmaktadır. Dahası, kanser konusunda artan farkındalığın pazarın büyümesini daha da artırması bekleniyor. Artan teknolojik gelişmelerin, pazarın sağlıklı büyümesini artıracağı tahmin edilmektedir. Benzer şekilde, KML’yi tedavi etmek için yeni tedavilerin piyasaya sürülmesinin pazarın hızlı bir şekilde genişlemesini sağlaması beklenmektedir. Ayrıca, Sprycel’in (dasatinib) artan kabulünün pazarın hızlı bir şekilde genişlemesini sağlaması bekleniyor. Örneğin, Aralık 2018’de Bristol-Myers Squibb Company, Philadelphia kromozomu pozitif akut lenfoblastik lösemili yeni teşhis edilmiş pediyatrik hastalarda ve ayrıca KML’den muzdarip çocuklar için Sprycel (dasatinib) kullanımı için pozitif CHMP önerileri aldı.

Bununla birlikte, kronik miyeloid lösemi tedavisinin yüksek maliyeti ve yan etkilerinin pazarın büyümesini yavaşlatması beklenmektedir.

Bölgesel Analiz:

Kuzey Amerika’da Pazarı Güçlendirmek için Sağlık Altyapısının Geliştirilmesi

Coğrafi olarak, kronik miyeloid lösemi tedavisi pazarı Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika’ya bölünmüştür. Kuzey Amerika pazarının, bölgedeki gelişmiş sağlık altyapısı sayesinde tahmin döneminde en büyük payı oluşturması bekleniyor. Lösemi konusunda artan farkındalığın, Kuzey Amerika’daki pazarın büyümesini daha da artırması bekleniyor. Kronik miyeloid löseminin (KML) artan prevalansının bölgedeki pazar talebini artırması bekleniyor. Dahası, teknolojik olarak gelişmiş ürünlerin artan şekilde benimsenmesinin de Kuzey Amerika’daki pazarın hızlı bir şekilde genişlemesini sağlaması bekleniyor. Avrupa ülkelerinde KML’nin artan yaygınlığına bağlı olarak, tahmin döneminde Avrupa’nın yüksek büyümeye tanık olması bekleniyor. Avrupa Komisyonu tarafından artan sağlık harcamalarının pazarın büyümesine olumlu katkı yapması bekleniyor. Asya Pasifik’teki pazarın, bölgedeki artan KML vakaları nedeniyle tahmin döneminde hızla büyüyeceği tahmin ediliyor. Ülkelerin yükselen satın alma gücünün bölgedeki pazar üzerinde büyük etkisinin olması bekleniyor. Yenilikçi tedavilerin ve sigortanın artan benimsenmesiance politikalarının bölgedeki pazar için fırsatlar yaratması bekleniyor.

Anahtar Geliştirme:

Ocak 2017: Takeda Pharmaceutical Company Limited, ARIAD Pharmaceuticals, Inc.’i satın aldığını duyurdu. Bu yeni gelişme, şirketin küresel onkoloji portföyünü dönüştürecek.

Rapor, İletişim Merkezi Yazılım Pazarındaki Ana Şirketleri Listeliyor:

• Pfizer Inc.
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd
• Novartis AG
• Bristol-Myers Squibb Şirketi
• Incyte
• Biopath Holdings Inc.
• Stragen Pharma SA
• Otsuka Holdings Co., Ltd.
• Takeda Pharmaceutical Company Limited

Herhangi bir sorunuz olması durumunda Sektör Uzmanlarımızla konuşun:
www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/chronic-myeloid-leukemia-treatment-market-103094

Hakkımızda:
Fortune Business Insights ™, uzman kurumsal analizler ve doğru veriler sunarak, her ölçekteki kuruluşun zamanında kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için yenilikçi çözümler geliştiriyor, işlerinden farklı zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, müşterilerimizi bütünsel pazar zekası ile güçlendirmek ve faaliyet gösterdikleri pazar hakkında ayrıntılı bir genel bakış sağlamaktır.
Raporlarımız, şirketlerin sürdürülebilir büyüme elde etmelerine yardımcı olmak için somut içgörüler ve nitel analizlerin benzersiz bir karışımını içerir. Deneyimli analist ve danışmanlardan oluşan ekibimiz, ilgili verilerle serpiştirilmiş kapsamlı pazar araştırmalarını derlemek için sektör lideri araştırma araçlarını ve tekniklerini kullanır.
Fortune Business Insights ™ olarak, müşterilerimiz için en kazançlı büyüme fırsatlarını vurgulamayı hedefliyoruz. Bu nedenle, teknolojik ve pazarla ilgili değişiklikler arasında gezinmelerini kolaylaştıran öneriler sunuyoruz. Danışmanlık hizmetlerimiz, kuruluşların gizli fırsatları belirlemelerine ve mevcut rekabet zorluklarını anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.