BAE Petrol Depolama Terminal Pazarı Sektör Büyüklüğüne, Küresel Pazar Eğilimleri ve 2021-2027 Tahminine İşletmeye Genel Bakış

BAE petrol depolama terminali pazar büyüklüğünün 2027 yılına kadar 541,97 milyon ABD Dolarına ulaşması ve 2020 ile 2027 arasında% 2,6’lık bir YBBO sergileyeceği tahmin edilmektedir. Bu, artan petrol ticareti faaliyetlerine ve artan kimya sektörüne atfedilebilir. BAE petrol depolama terminali. Bu bilgiler, Fortune Business Insights tarafından ” BAE Petrol Depolama Terminali Pazar Analizi ” başlıklı son raporunda yayınlandı., Hisse Senedi ve COVID-19 Etki Analizi Türe Göre (Stratejik Rezerv ve Ticari Rezerv), Tank Tipine Göre (Sabit Çatı, Yüzer Tavan, Mermi Tankı ve Küresel Tank), Ürüne Göre (Dizel, Petrol, Uçak Yakıtı, Ham Petrol, Gazyağı ve Diğerleri) ve Bölgesel Tahminler, 2020-2027. ” Raporda ayrıca, pazarın 2019 yılında 115,51 milyon ABD doları seviyesinde olduğu ve tahmin döneminde ivme kazanmasının beklendiği gözlemleniyor.

Rapor Ne Sağlıyor?

BAE petrol depolama terminali raporu pazarı, büyümeyi etkileyecek temel etkenler ve kısıtlamalar gibi çeşitli faktörlerin derinlemesine bir analizini sağlar. Ek olarak, rapor, pazarın büyümesine katkıda bulunan, farklı bölgeleri kapsayan bölgesel analiz hakkında içgörüler sağlar. Önde gelen şirketleri içeren rekabet ortamını ve ortaklıkları duyurmak, yeni ürünler sunmak ve pazarın büyümesine daha fazla katkıda bulunacak işbirliği yapmak için bu şirketlerin stratejilerini benimsemesini içerir. Ayrıca araştırma analisti, 2020 ve 2027 yılları arasında BAE petrol depolama terminali pazarındaki büyümeyi yönlendirecek mevcut eğilimler ve sektördeki gelişmeler hakkında bilgi toplamak için çeşitli araştırma metodolojilerini benimsedi.

Örnek PDF Broşürü İsteyin: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/uae-oil-storage-terminal-market-104593

Yavaş Büyümeye Yol Açacak COVID-19 Ortasında Geciken Petrol Gazı Projeleri

BAE hükümeti tarafından ilan edilen kilitlenme, ülkedeki çeşitli endüstriyel faaliyetlerin askıya alınmasına yol açtı. Piyasayı olumsuz etkileyen birkaç petrol ve gaz projesi durduruldu veya ertelendi. Örneğin, Mart 2020’de BAE’nin Sharjah Ulusal Petrol Şirketi (SNOC), koronavirüsün etkisinin Mahani gaz arama projesinin üretimini birkaç ay geciktirebileceğini bildirdi. Bu tür durumlar, BAE petrol depolama terminal pazarı tahmin dönemi boyunca yetişmeden önce yavaş büyümeye yol açabilir. 

Petrol terminali, petrol, petrokimya ve petrol ürünlerinin verimli bir şekilde depolanmasına yardımcı olan bir tesis türüdür. BAE petrol depolama terminali kategorisindeki depolama tanklarına yönelik artan talep, petrol ve gaz ürünlerine olan yüksek talep ve birkaç son kullanıcı endüstriyel tesisi nedeniyle önemli talep görüyor.

Raporda Öne Çıkanlar:

 • Pazar Penetrasyonu: BAE petrol depolama terminali pazarındaki en iyi oyuncuların ürün portföyleri hakkında kapsamlı bilgiler.
 • Ürün Geliştirme / İnovasyon: Yaklaşan teknolojiler, RandD etkinlikleri ve BAE petrol depolama terminali pazarındaki ürün lansmanları hakkında ayrıntılı bilgiler
 • Rekabetçi Değerlendirme: BAE petrol depolama terminali pazarındaki önde gelen oyuncuların pazar stratejileri, coğrafi ve iş segmentlerinin derinlemesine değerlendirilmesi
 • Pazar Geliştirme: Yükselen pazarlar hakkında kapsamlı bilgiler. Bu rapor, coğrafyalar arasında çeşitli segmentler için pazarı analiz eder
 • Pazar Çeşitlendirmesi: BAE petrol depolama terminali pazarındaki yeni ürünler, kullanılmayan coğrafyalar, son gelişmeler ve yatırımlar hakkında kapsamlı bilgi

BAE Petrol Depolama Terminali için Küresel Pazarda Profil Oluşturulan Şirketlerin Listesi:

 • VTTI
 • GPS Chemoil
 • Brooge Energy Limited
 • Royal Vopak
 • GP Global
 • Horizon Terminals

Pazar Raporunun Teklifler ve Önemli Noktalar altındaki Önemli Özellikler:

 • BAE Petrol Depolama Terminali Pazar Payına ayrıntılı genel bakış
 • Sektörün değişen pazar dinamikleri
 • Türe, Uygulamaya vb. Göre derinlemesine pazar segmentasyonu.
 • Hacim ve değer açısından tarihsel, güncel ve öngörülen pazar büyüklüğü
 • Son endüstri eğilimleri ve gelişmeleri
 • Pazarın rekabetçi ortamı
 • Kilit oyuncuların stratejileri ve ürün teklifleri
 • Gelecek vaat eden pazar büyümesi sergileyen potansiyel ve niş segmentler / bölgeler

Herhangi Bir Sorgunuz Var mı? Analistle Konuşun: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/uae-oil-storage-terminal-market-104593

SÜRÜCÜ FAKTÖRLER

Büyümeyi Artırmak İçin Petrol ve Gaz Ticareti Faaliyetlerini Artırmak

BAE Merkez Bankası verilerine göre Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki petrol ihracatı 2019’da% 13,9’un üzerinde artarak 66,2 milyar ABD dolarına yükseldi. 2017’de kaydedilen rakamlardan 58,1 milyar ABD doları olarak önemli bir artış oldu. Artan petrol ve gaz ticareti faaliyetlerinin, BAE petrol depolama terminali segmentine fayda sağlayacak farklı yakıt ve depolama tanklarına olan talebi artırması bekleniyor. Büyüyen kimya endüstrisi, tahmin dönemi boyunca BAE petrol depolama terminali pazar büyümesini desteklemesi beklenen rafinerilerdeki damıtma sürecine yardımcı olmak için depolama tanklarına olan talebi artırıyor.

İçindekiler BAE petrol depolama terminal pazarı

1. Giriş

1.1. Araştırma Kapsamı
1.2. Pazar Bölümlemesi
1.3. Araştırma Metodolojisi
1.4. Tanımlar ve Varsayımlar

2 Yönetici Özeti

3 BAE petrol depolama terminal pazarı Dinamikleri

3.1. Pazar Sürücüleri
3.2. Pazar Sınırlamaları
3.3. Pazar Fırsatları

4 Temel Bilgi

4.1. Yükselen Başlıca Eğilimler
4.2. Temel Gelişmeler: Birleşmeler, Devralmalar, Ortaklıklar, vb.
4.3. Son Teknolojik Gelişme
4.4. Mevzuat Görünümü
4.5. Hamallar Beş Kuvvet Analizi

5 Niteliksel Analiz – COVID-19’un Etkisi

5.1. COVID-19’un BAE petrol depolama terminal pazarı üzerindeki etkisi
5.2. Etkinin Üstesinden Gelmek İçin Hükümet Tarafından Atılan Adımlar
5.3. COVID-19’a Yanıt Olarak Sektördeki Önemli Gelişmeler
5.4. COVID-19 Salgını Nedeniyle Olası Fırsatlar ve Zorluklar

6 BAE’deki Petrol Depolama Terminali Listesi

6.1. Tesis Adı
6.2. Depolama Kapasitesi
6.3. Yer
6.4. Şebeke

7 Fujairah Petrol Terminaline Genel Bakış

7.1. Tarihi Gelişim / Dönüm Noktası
7.2. Rekabet Avantajları ve Zorluklar
7.3. Çalıştırma İşlevine Genel Bakış
7.4. Sözleşme Yapısına Genel Bakış
7.5. Fujairah Petrol Terminali 7.6’daki Başlıca Müşteriler
. BAE’deki Başlıca Ticaret Limanları
7.7. Geri Dönme
Durumunda Risk Azaltma Süreci 7.8. Gelecekte Petrol Depolama için Diğer Potansiyel Konumlar

TOC Devam Ediyor …!

REKABETÇİ PEYZAJ

Büyük Oyuncular, Pazar Konumlarını Güçlendirmek İçin Tesis Genişletmeye Odaklanıyor

BAE petrol depolama terminal pazarı, diğerleri arasında Horizon Terminals, Royal Vopak ve VTTI gibi büyük oyuncular tarafından konsolide edilmektedir. Bu şirketler, BAE petrol depolama terminali kategorisindeki artan talebi karşılamak için tesislerini genişletmeye odaklanarak bir kalelerini korumaya çalışıyorlar. Dahası, organik ve inorganik büyüme stratejilerinin diğer kilit oyuncular tarafından giderek daha fazla benimsenmesinin pazar büyümesini desteklemesi bekleniyor. 

Hakkımızda:

Fortune Business Insights ™, uzman kurumsal analizler ve doğru veriler sunarak, her ölçekteki kuruluşun zamanında kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için yenilikçi çözümler geliştiriyor, işletmelerine özgü zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, müşterilerimizi bütünsel pazar zekası ile güçlendirmek ve faaliyet gösterdikleri pazar hakkında ayrıntılı bir genel bakış sağlamaktır.

İletişim:
İsim: Ashwin Arora
E-posta:  [email protected]
Telefon: ABD +1424253 0390 / İngiltere +44 2071 939123 / APAC: +91744740 1245