Gazlaştırma Piyasası Sektör Büyüklüğüne İşletmeye Genel Bakış, Küresel Pazar Eğilimleri ve 2021-2027 Tahminleri

Küresel gazlaştırma pazar büyüklüğünün 2027 yılına kadar 901,51 milyar ABD Dolarına ulaşması ve tahmin döneminde% 8,4 YBBO sergileyeceği tahmin edilmektedir. Fortune Business Insights, ” Gazlaştırma Piyasa Analizi , Hisse ve COVID-19 Etki Analizi, Hammadde (Kömür, Petrol, Doğal Gaz ve Biyokütle / Atık), Uygulamaya Göre (Kimyasal, Sıvı Yakıt, Güç ve Gazlı Yakıt) ve Bölgesel Tahmin, 2020-2027. ”  Pazar büyüklüğü 2019’da 479,13 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Koronavirüs acil durumu, endüstriler ve dünya genelinde bir güçlük ve sıkıntı yarattı. Birkaç ülkenin hükümetleri, bu ölümcül virüsün yayılmasını engellemek için kilitleme başlattı. Bu tür planlar, üretim ve tedarik zincirinde aksamalara neden oldu. Ancak, zaman ve kararlılıkla, bu zorlu zamanla mücadele edip normalliğe geri dönebileceğiz. İyi gözden geçirilmiş raporlarımız, şirketlerin her pazarın mevcut senaryosu hakkında derinlemesine bilgi almalarına yardımcı olacak, böylece gerekli stratejileri buna göre uyarlayabileceksiniz.

Örnek PDF Broşürü İsteyin: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/gasification-market-103487

Pazar Raporunun Teklifler ve Önemli Noktalar altındaki Önemli Özellikler:

 • Gazlaştırma Pazar Payına ayrıntılı genel bakış
 • Sektörün değişen pazar dinamikleri
 • Türe, Uygulamaya vb. Göre derinlemesine pazar segmentasyonu.
 • Hacim ve değer açısından tarihsel, güncel ve öngörülen pazar büyüklüğü
 • Son endüstri eğilimleri ve gelişmeleri
 • Pazarın rekabetçi ortamı
 • Kilit oyuncuların stratejileri ve ürün teklifleri
 • Gelecek vaat eden pazar büyümesi sergileyen potansiyel ve niş segmentler / bölgeler

Pazar Sürücüsü :

Kömür Endüstrisi Pazara Güç Sağlayacak

Kömüre olan artan talep, kömür endüstrisinin genişlemesine yol açmıştır. Elektrik üretim sektöründe artan kömür kullanımının Gazlaştırma Piyasası için kazançlı fırsatları teşvik etmesi bekleniyor. BP Statistical Review, 2019’a göre kömür üretimi, 2018’de son beş yılın en hızlısı olan% 4,3 oranında arttı. Gelişmekte olan ülkelerde artan kömür madenciliği faaliyetleri, pazarın büyümesine olumlu katkı sağlayacaktır. Ek olarak, Avrupa ülkelerinde kömüre dayalı enerji santrallerinin geliştirilmesinin pazar üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Bununla birlikte, gazlaştırmanın sayısız faydası, tahmin dönemi boyunca piyasanın kapsamını daha da genişletecektir.

Özelleştirilmiş Raporunuzu Alın: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/gasification-market-103487

Bölgesel Analiz

Asya Pasifik’te Pazarı Canlandırmak İçin Şişirilmiş Enerji Talebi

Asya Pasifik’teki Gazlaştırma Piyasasının tahmin döneminde küresel pazara hakim olması bekleniyor. Bölgedeki büyüme, çeşitli ülkelerden gelen artan enerji talebine bağlanıyor. Temiz enerji kaynaklarına yönelik eğilimin pazarın büyümesine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Çin, Hindistan ve Japonya’daki kömür rezervlerinin varlığının pazar için hızlı genişlemeyi sağlaması bekleniyor. BP Statistical Review 2019’a göre, Asya Pasifik’teki kömür üretimi 2019’da 2.853.1 milyon ton petrol eşdeğeri olarak gerçekleşti. Artan kömür tüketimi daha sonra pazarın büyümesini destekleyecektir. Kuzey Amerika ve Avrupa’nın tahmin döneminde önemli bir büyüme hızına tanık olması bekleniyor. Avrupa’daki büyüme, 15’ten fazla kapasiteye sahip köklü biyokütle gazlaştırma tesislerine bağlanıyor,

Anahtar Geliştirme :

Mart 2020 : İngiltere merkezli büyük bir biyobilim enerji şirketi olan EQTEC PLC, Yunanistan’daki ilk gelişmiş gazlaştırma tesisinin mühendislik tasarımı ve kurulumu için bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Hızlı Satın Alma –  Gazlaştırma Piyasası:

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/103487

Rapor Gazlaştırma Pazarındaki Ana Şirketleri Listeliyor:

 • Air Liquide (France)
 • Mitsubishi Heavy Industries (Japan)
 • ANDRITZ (Austria)
 • Thyssenkrupp ag (Germany)
 • Synthesis Energy Systems, Inc. (U.S.)
 • Larsen & Toubro Limited (India)
 • Dakota Gasification Company (U.S.)
 • EQTEC plc (Ireland)
 • Air Products (U.S.)
 • SEDIN ENGINEERING COMPANY LIMITED (China)

Hakkımızda:

Fortune Business Insights ™, uzman kurumsal analizler ve doğru veriler sunarak, her ölçekteki kuruluşun zamanında kararlar almasına yardımcı olur. Raporlarımız, şirketlerin sürdürülebilir büyüme elde etmelerine yardımcı olmak için somut içgörüler ve nitel analizlerin benzersiz bir karışımını içerir. Deneyimli analist ve danışmanlardan oluşan ekibimiz, ilgili verilerle serpiştirilmiş kapsamlı pazar araştırmalarını derlemek için sektör lideri araştırma araçlarını ve tekniklerini kullanır.

İletişim:

İsim: Ashwin Arora

E-posta:  [email protected]

Telefon: ABD +1 424253 0390 / İngiltere +44 2071 939123 / APAC: +91 744740 1245