Agro Tekstil Pazar Analizi, Geliştirme, Gelir, Gelecekteki Büyüme, İş Beklentileri ve 2027 Tahmini

Küresel agro tekstil pazar büyüklüğünün 2027 yılında 13.458,7 milyon ABD dolarınaulaşacağı ve tahmin döneminde %5,2’lik bir CAGR sergileyerek ulaşacağı tahminlenmektedir. Dünya genelinde gıda güvenliğini çevreleyen artan endişeler, bu pazar için önemli bir büyüme pervanesi olacaktır, devletler Fortune Business Insights™ başlıklı raporunda, “Agro Tekstil Pazar Büyüklüğü, Hisse & Endüstri Analizi, Ürüne Göre (Gölge Ağları, Malç Ağları, Balık Ağları, Anti-Hail & Kuş Koruması ve Diğerleri), Uygulamaya Göre (Tarım, Su Ürünleri, Bahçe Bitkileri ve Çiçekçilik ve Diğerleri) ve Bölgesel Tahmin, 2020-2027“. BM Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre, 2018 yılında küresel nüfusun yaklaşık %9,2’si akut gıda güvensizliği, %17,2’si ise ılımlı gıda güvensizliği yaşadı. Dünya Bankası’nın verilerine göre, 2050 yılına kadar 9,7 milyara ulaşacağı tahmin edilen küresel nüfustaki hızlı büyümeyle gıda güvensizliğinin yoğunluğunun artması muhtemeldir. Böyle bir durumda, tarımsal verimliliğin artırılması ihtiyacı korkunçtur ve tarım tekstili gibi teknolojiler önümüzdeki on yıllarda gıda güvenliği zorluğunun karşılanmasında etkili bir rol oynayacak ve böylece bu pazarın büyümesini artıracaktır.

COVID-19 Etki Analizi:

Son koronavirüs salgını, dünya genelindeki işletmelerin çoğunluğunu olumsuz etkiledi. Büyük ülkelerin hükümetleri tarafından alınan sıkı önlemlerin muhasebesini yaparak, ticari faaliyetleri yürütmek giderek zorlaştı. Raporda Covid-19 salgınının küresel üzerindeki etkisine yer verilecek. Ayrıca, büyük şirketlerin bu salgın sırasındaki düşüşlerin üstesinden gelmek için benimsediği stratejileri de içerecek.

COVID-19 pandemileri sırasında işletmenizin sürdürülebilir ve büyümesine yardımcı olmak için sürekli çaba sarf ediyoruz. Deneyim ve uzmanlığımıza dayanarak, geleceğe hazırlanmanıza yardımcı olmak için size endüstriler arasında koronavirüs salgınının etki analizini sunacağız.

Agro Tekstil Pazarına “COVID-19’un Kısa Ve Uzun Vadeli Etkisi” ile Örnek PDF Broşürü Alın, Lütfen Ziyaret Edin:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/covid19-impact/agro-textiles-market-102963

Raporda, piyasa değerinin 2019’da 9.612,8 milyon ABD doları seviyesinde olduğu ve 2020-2027 CAGR’nin düşük olması nedeniyle COVID-19 salgını sonucunda yükselmesinin beklendiği belirtiliyor. Raporun diğer önemli noktaları şunlardır:

 • Tüm pazar segmentlerinin dikkatli bir şekilde incelenmesi;
 • Pazarın büyümesini etkileyen eğilimlerin ve diğer faktörlerin derinlemesine incelenmesi;
 • Bölgesel gelişmeler ve pazarın rekabetçi milieu hakkında kapsamlı araştırma; ve
 • Genel sektör görünümü ve pazar beklentilerinin kapsamlı analizi.

Market Driver

Speedy Expansion of Urban Areas to Stimulate Market Growth

The Department of Economic and Social Affairs of the UN estimates that urban population around the world will sharply rise from the current 55% to 70% by 2050, amounting to an addition of 2.5 billion people in these areas. Urban spaces are characterized by hectic lifestyles, sedentary habits, pollution, and overconsumption of unhealthy foods. As a result, the demand for organic and naturally-derived snacks is increasing in these areas, reflecting a marked change in consumption trends around the world. Agro textiles such as capillary mats and mulch nets are witnessing steadily climbing demand as farmers struggle to increase their agriculture yield to meet the high food demand in urban sprawls. Moreover, the agro textiles market growth is being further accelerated by supportive government policies, especially in developing countries, promoting sustainable agriculture practices and use of modern technologies to improve productivity in agriculture.

Regional Analysis

High Reliance on Agriculture to Augment the Market in Asia-Pacific

Asia-Pacific is set to lead the agro textiles market share during the forecast period, with the region boasting a market size of USD 3,302.9 million in 2019. The main reason for the region’s preeminent position in the market is the excessive reliance of the developing economies of India and China on agriculture. Added to this is the high population of these and other countries in the region, which has exacerbated the need for greater agriculture productivity. As a result, the demand new-age materials and tools such as agro textiles in the farming sector are expected to soar in the forthcoming years.

Rapid advancements in aquaculture farming is anticipated to propel the market in North America, while the market in Europe is slated for steady expansion on account of increasing preference for bio-based agricultural textiles in the region.

Browse Summary of This Research Report with Detailed Table of Content:

www.fortunebusinessinsights.com/agro-textiles-market-102963

Competitive Analysis

Introduction of Advanced Products and Solutions to be the Central Focus for Companies

Key players in this market are injecting money into their R&D divisions to speed up the development of next-gen products and solutions to keep up with the changing dynamics of the agriculture sector. These product launches are also aiding companies to strengthen their portfolio of solutions and entrench their position in the market.

Industry Developments:

 • May 2020: The German technology company, Freudenberg, announced the acquisition of the UK-based high-performance materials conglomerate, Low & Bonar. With this acquisition, Freudenberg will be able expand its technical textiles portfolio as well as get access to Low & Bonar’s technological expertise in this domain.
 • January 2020: The French technical fabrics specialist, Diatex SAS, unveiled a wide array of specialized textile products for agriculture at the IPM ESSEN 2020 held in Germany. Diatex launched its tailor-made plant and other crop protection solutions at this event.


List of the Key Companies Profiled in the Agro Textiles Market Research Report are:

 • Zhongshan Hongjun Nonwovens Co., Ltd. (China)
 • Hy-Tex (UK) Limited (U.K.)
 • Belton Industries (U.S.)
 • Beaulieu Technical Textiles (Belgium)
 • B&V Agro Irrigation Co. (India)
 • Diatex (France)
 • Neo Corp International Limited (India)
 • Meyabond Industry & Trading (Beijing) Co., Ltd. (China)
 • Tama (Japan)
 • SRF Limited (India)

Quick Buy – Agro Textiles Market Research Report:

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/102963